Informacje

Paweł Surówka, prezes PZU SA / autor: fot. Andrzej Wiktor
Paweł Surówka, prezes PZU SA / autor: fot. Andrzej Wiktor

Innowacje są przyszłością polskiej gospodarki

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 9 stycznia 2019, 21:03

    Aktualizacja: 9 stycznia 2019, 21:03

  • 1
  • Powiększ tekst

Nowe technologie napędzają polską gospodarkę. Jednym z innowacyjnych rozwiązań, które PZU chce wprowadzić na rynek w najbliższym czasie, jest urządzenie PZU GO. Dzięki niemu poszkodowani w wypadkach mogą szybciej otrzymać realną pomoc – napisał na łamach „Polskiego Kompasu 2018” Paweł Surówka, prezes PZU SA, uhonorowany 9 stycznia 2019 r. przez redakcję „Gazety Bankowej” laurem Ubezpieczeniowego Menedżera Roku

Stulecie polskiej gospodarki to dobry czas, by spojrzeć w przeszłość i wyciągnąć wnioski co do przyszłości. PZU pamięta o korzeniach, ale równocześnie ma ambicję być liderem we wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań.

Więcej niż ubezpieczenia

W klasycznym modelu relacji klientów z ubezpieczycielem po zakupie polisy kolejny kontakt następuje z reguły w przypadku zaistnienia szkody. W PZU chcemy zrobić znacznie więcej i efektywnie pomagać klientom w rozwiązywaniu ich problemów w różnych obszarach, na każdym etapie życia.

Nasze spółki są aktywne nie tylko w ubezpieczeniach na życie, majątkowych i zdrowotnych, lecz także w obszarze produktów inwestycyjnych, emerytalnych, ochrony zdrowia i bankowości. Dodatkowo, w ramach partnerstw strategicznych, świadczymy usługi assistance dla klientów indywidualnych i przedsiębiorstw. Skala i zróżnicowanie naszej działalności rysują pełniejszy obraz PZU.

Pragniemy pomagać naszym klientom w dokonywaniu mądrych wyborów, które zabezpieczają ich życie, majątek, oszczędności, finanse, i dajemy im do tego narzędzia. Nasza perspektywa obejmuje nie kilka najbliższych miesięcy, ale wiele kolejnych lat. To dlatego m.in. inwestujemy w edukację i pomagamy organizować opiekę nad osobami starszymi.

Nowe wyzwania na stulecie gospodarki

Po trudnym stuleciu polska gospodarka stoi przed nowymi wyzwaniami. Jeśli nie chcemy wypaść z głównego nurtu, musimy stawić czoła rewolucji technologicznej. Big Data, sztuczna inteligencja, Internet Rzeczy, chmura obliczeniowa czy blockchain – te nowe technologie napędzają dzisiejszą gospodarkę, ale wymagają gruntownych zmian w polskich firmach.

W ubezpieczeniach sztuczna inteligencja pomaga zdobywać informacje o zależnościach między różnymi danymi i analizować takie zachowania klientów, których nikt wcześniej nie brał pod uwagę, dzięki czemu można lepiej oszacować ryzyko. To nie muszą być proste zależności, jak wpływ zdrowego odżywiania na długość życia czy przestrzeganie przepisów ruchu drogowego na liczbę wypadków komunikacyjnych. Sprawdzenie, czego ludzie szukają w internecie, dzięki sztucznej inteligencji, może pozwolić na wysnuwanie wniosków, których nie da się sformułować automatycznie. Można ją wykorzystywać nie tylko do oceny ryzyka i taryfikacji, lecz także do prewencji oraz upraszczania procesów. Dla PZU oznacza to pracę na największej w Polsce bazie danych o klientach.

Sztuczna inteligencja to jednak nie wszystko. Innowacje technologiczne zajmują ważne miejsce w strategii Grupy do 2020 r. Wprowadzane przez nas urządzenie PZU GO to milowy krok w tworzeniu rozwiązań pomagających ratować życie poszkodowanym w wypadkach drogowych. PZU GO ma postać niewielkiego beacona. Przyklejony do szyby samochodu łączy się z aplikacją na smartfona. Zestaw czujników pozwala na wykrycie wypadku i wysłanie sygnału do centrum alarmowego PZU, które skontaktuje się z kierowcą, aby zapewnić mu niezbędną asystę. Jeśli kontaktu nie uda się nawiązać, centrum alarmowe powiadomi służby ratunkowe.

Dzisiaj musimy zmienić nasze podejście do klienta. On i jego potrzeby powinny się znaleźć w centrum zainteresowania. Rolą asekuratora jest wspieranie klienta, pomaganie mu w unikaniu ryzykownych zdarzeń i zagwarantowanie bezpieczeństwa w przyszłości oraz przewidywanie potrzeb, nawet jeśli klient jeszcze nie zdaje sobie z nich sprawy. Dlatego tak ważna jest zmiana modelu funkcjonowania firmy – z zajmującej się wyceną i transferem ryzyka na model firmy usługowej, która będzie wykorzystywała dane, doradzała w zarządzaniu ryzykiem i dbała o przyszłość klientów.

Chcemy, aby aktywności PZU były zintegrowane wokół klienta. Uproszczona strona pzu.pl, nowa platforma moje.pzu. pl czy klub lojalnościowy to rozwiązania, które stawiają klienta w centrum i pomagają maksymalnie dostosować się do jego potrzeb i oczekiwań.

Wzrost znaczenia ubezpieczeń zdrowotnych

W Polsce systematycznie rośnie zainteresowanie prywatnymi ubezpieczeniami zdrowotnymi, które posiada obecnie 2,3 mln osób. Celem PZU Zdrowie jest stworzenie kompleksowej oferty obejmującej profilaktykę, opiekę ambulatoryjną, szpitalną i długoterminową oraz rehabilitację. W ciągu najbliższych sześciu lat Grupa PZU zamierza stać się liderem prywatnej opieki medycznej z siecią placówek własnych i partnerskich oraz z zintegrowanym systemem dokumentacji medycznej.

W najbliższym czasie planujemy rozwój nowych produktów ubezpieczeniowo-zdrowotnych oraz rozszerzenie „tradycyjnej” oferty o unikalne usługi dodatkowe. Wprowadzimy nowoczesne procesy obsługi pacjenta, w tym telemedycynę czy symptom checker, uwzględniające najlepsze praktyki rynkowe, innowacyjne rozwiązania technologiczne i medyczne oraz wysokie standardy jakości obsługi, w tym opiekę VIP. Będziemy także nadal rozbudowywać sieć placówek własnych dzięki rozwojowi projektów typu greenfield oraz M&A.

Perspektywy dla rynku direct

W ciągu najbliższego roku można się spodziewać rozwoju rynku direct. Rośnie także rola zintegrowanych usług na stronach internetowych, przez które dostarczamy klientowi wszystko, czego potrzebuje: nie tylko polisę mieszkaniową czy turystyczną, lecz także rozwiązania inwestycyjne, usługi bankowe czy też związane z zarządzaniem opieką zdrowotną. Pozwala to nam na regularne kontakty z klientami.

…oraz sektora bankowego

Zmiany dotyczą również sektora bankowego w Polsce. Przejęcie przez Grupę PZU udziałów w Alior Banku, a następnie aktywów Pekao SA od włoskiego Unicredit, uczyniło PZU największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej, jednocześnie wyjątkowo stabilną. W najbliższym czasie wzmocnimy naszą współpracę z bankami, aby tworzyć kompleksowe rozwiązania finansowe na potrzeby klientów indywidualnych oraz małych i średnich firm. Przyszłością jest sprzedaż ubezpieczeń życiowych oraz majątkowych w modelu bancassurance, na czym skorzystają i ubezpieczyciele, i banki.

Rewolucja technologiczna w bankowości zauważalna jest bardziej niż w ubezpieczeniach, a wykorzystywanie nowych technologii będzie jeszcze rosło ze względu na specyfikę tego sektora. Dynamiczny rozwój bankowości elektronicznej i mobilnej widoczny jest od paru lat. Klienci korzystają na co dzień z usług bankowych i chętnie sięgają po wszelkie ułatwienia. Chcielibyśmy podobne rozwiązania zastosować również w ubezpieczeniach.

Potrzeba inwestycji

Historia uczy, że duże projekty przyczyniają się do rozwoju gospodarki. Wielkim sukcesem przedwojennej Polski była budowa Gdyni i Centralnego Okręgu Przemysłowego, która pochłaniała połowę ówczesnego budżetu II Rzeczypospolitej. Pokazuje to, że warto inwestować w wielkie przedsięwzięcia.

W Polsce cierpimy na niedostatek atrakcyjnych form inwestowania i oszczędzania. Program Budowy Kapitału zapisany w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju premiera Mateusza Morawieckiego chce temu zaradzić, a jednym z jego elementów są Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). To propozycja nowego, powszechnego mechanizmu gromadzenia środków na emeryturę, na który będą się składać zarówno pracownicy, pracodawcy, jak i budżet państwa. Grupa PZU, która jest liderem w dobrowolnych Pracowniczych Programach Emerytalnych (PPE), widzi dla siebie znaczące miejsce w reformie, dostrzegając w niej szansę na zwiększenie przyszłych emerytur. Utworzenie PPK jest dobrym rozwiązaniem zarówno dla przyszłych emerytów, którym pozwoli na zgromadzenie środków i zwiększenie stopy zastąpienia, jak i dla giełdy, zapewniając długoterminowy oraz stały napływ kapitału.

Na sukces reformy wpłynie poziom partycypacji, który według założeń może sięgnąć nawet 70 proc. Wydaje się, że to realny cel do osiągnięcia. Do wzrostu zainteresowania reformą powinno się przyczynić automatyczne zapisywanie pracowników do PPK, z możliwością rezygnacji z uczestnictwa. Doświadczenia innych krajów pokazują, że taki mechanizm działa skutecznie. Wdrożenie PPK sprawi, że zmieni się struktura oszczędzania w Polsce. Będzie więcej oszczędności długoterminowych, co jest korzystne dla gospodarki, gdyż obniży to koszty finansowania inwestycji oraz uniezależni sektor przedsiębiorstw od finansowania zagranicznego – w ramach PPK oszczędzane będą środki polskich pracowników. Poskutkuje to zwiększeniem stabilności rynku finansowego. PZU zamierza aktywnie włączyć się w realizację tych ambitnych celów, z nadzieją, że zyskają na tym Polacy oraz cała gospodarka.

Paweł Surówka, prezes PZU SA

Wydanie „Polskiego Kompasu 2018” dostępne jest na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

Polecamy i zachęcamy do lektury tego wyjątkowego rocznika

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze