Informacje

Paweł Majewski, prezes zarządu Enea SA / autor: materiały prasowe
Paweł Majewski, prezes zarządu Enea SA / autor: materiały prasowe

TYLKO U NAS

Bezpieczeństwo energetyczne Polski to nasza strategiczna misja

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 22 listopada 2022, 10:30

  • 0
  • Powiększ tekst

Chcemy się kierować ideą patriotyzmu gospodarczego, zakładającą, że największe spółki podejmując działania biznesowe, powinny mieć na względzie, obok efektywności ekonomicznej, perspektywę społeczną oraz bezpieczeństwo energetyczne polskich firm i rodzin – deklaruje na łamach rocznika „Polski Kompas 2022” Paweł Majewski, prezes zarządu Enea SA

Od wielu lat bardzo powszechnie stosowanym hasłem w dyskursie publicznym jest stwierdzenie, że polska energetyka znajduje się w niezwykle istotnym momencie dziejowym. To prawda, że zdanie to może brzmieć dla energetyków jak nierzadko nadużywany slogan, niemniej trudno znaleźć w historii polskiej gospodarki moment, który bardziej pasuje do powyższej tezy. Krajowy sektor energetyczny i związane z nim spółki mierzą się bowiem obecnie z trzema kluczowymi wyzwaniami, które wywierają istotny wpływ nie tylko na samą branżę, ale również w sposób pośredni na polską gospodarkę i jej przyszłość w coraz bardziej trudnej do przewidzenia perspektywie geopolitycznej. Musimy się mierzyć z wrogimi i wielowymiarowymi działaniami Rosji, które tym bardziej wzmacniają znaczenie idei suwerenności energetycznej oraz solidarnej i sprawiedliwej transformacji sektora.

Dezinformacja gospodarcza i energetyczna

Po pierwsze, spotykamy się z coraz częściej upowszechnianą opinią, że wywołany przez agresję Rosji na Ukrainę kryzys energetyczny w konsekwencji doprowadzi nawet do blackoutu. W przestrzeni publicznej pojawiają się wręcz informacje o wyłączeniach bloków energetycznych i przerwach w dostawach prądu. W świetle aktualnych wydarzeń na scenie międzynarodowej tego rodzaju treści należy odczytywać jako rozpowszechnianie dezinformacji lub umyślne szerzenie rosyjskiej propagandy, która obliczona jest na destabilizowanie sytuacji i straszenie Europy konsekwencjami braku zakupów rosyjskich paliw węglowodorowych. Z tego względu należy raz jeszcze bardzo dobitnie podkreślić, że nasze elektrownie, w tym jednostki wytwórcze w Kozienicach i Połańcu, wchodzące w skład Grupy Enea, pracują w sposób stabilny i ciągły, czego podstawą są odpowiednie, przewidziane przepisami prawa zapasy węgla oraz gwarancje jego dostaw w przyszłości. Nie przeceniając zatem znaczenia doniesień medialnych, należy zachować wszelką ostrożność i rozwagę w przestrzeni informacyjnej i przeciwdziałać dezinformacji, wpływającej przede wszystkim na pogłębianie niepokoju wśród Polaków.

Czas na rewizję polityki klimatycznej UE

Po drugie, mamy do czynienia z zupełnie niezrozumiałym nastawieniem do energetyki ze strony Unii Europejskiej, która w świetle wydarzeń za jej wschodnią granicą, zamiast zrewidować swoje niesprawiedliwe podejście do transformacji energetycznej, bezrefleksyjnie trwa przy planach dotyczących tempa odchodzenia od konwencjonalnych surowców energetycznych. Polityka UE nie uwzględnia specyfiki polskiej energetyki, opartej w ponad 70 proc. na węglu. Bez względu na wielomiliardowe koszty zmiany profilu portfela wytwórczego na odnawialne źródła energii polskie spółki są zmuszone do dotrzymania nierealnych w polskich warunkach harmonogramów, stworzonych przez nieprzychylnych nam unijnych biurokratów. Co więcej, dalsze funkcjonowanie na obowiązujących zasadach, sprzyjających spekulantom, systemie ETS, pokazuje brak wrażliwości na sytuację państw Europy Środkowo-Wschodniej, których systemy energetyczne w dużym zakresie opierają się na paliwach węglowodorowych.

Co istotne, należy bardzo stanowczo podkreślić, że Enea nie jest przeciwnikiem zielonej zmiany. Wręcz przeciwnie – rozumiemy, że przyszłością polskiej energetyki są odnawialne źródła energii oraz technologie zeroemisyjne, współtworzące nowoczesny miks energetyczny. Wynika to nie tylko z naszych założeń biznesowych, opartych na Strategii Grupy Kapitałowej Enea, ale także z idei odpowiedzialności za środowisko naturalne. Naszym celem powinno być zostawienie przyszłym pokoleniom ekosystemu w stanie lepszym, niż my sami zaznaliśmy. Zielona transformacja powinna się dokonywać jednak w sposób zrównoważony, sprawiedliwy i uwzględniający dobro wspólne i bezpieczeństwo każdego człowieka. Dlatego jako drugi co do wielkości producent energii w Polsce, chcemy być liderami zmian krajowej energetyki, czego przykładem jest chociażby fakt, że w ostatnich miesiącach otworzyliśmy pierwszą z wielu planowanych farm fotowoltaicznych, która pozwoli na pokrycie rocznego zapotrzebowania na energię ok. tysiąca gospodarstw domowych, oraz podpisaliśmy list intencyjny z amerykańską spółką na budowę modułowych reaktorów jądrowych SMR. Mogą być one przyszłością także polskiego ciepłownictwa, które w jeszcze większym stopniu niż elektroenergetyka narażone jest na konsekwencje restrykcyjnych wytycznych unijnej transformacji klimatycznej. Słowem, należy szukać optymalnych i bezpiecznych ścieżek transformacji energetycznej przez podejście zrównoważone, odpowiedzialne i innowacyjne. Bez zmiany polityki UE w tym obszarze zadanie to będzie znacząco utrudnione.

Bezpieczeństwo energetyczne oparte na solidarności energetycznej

Po trzecie, zobowiązani jesteśmy do realizacji zasadniczej misji energetyki. Celem nadrzędnym Grupy Enea jest bowiem zapewnienie Polakom bezpieczeństwa energetycznego, rozumianego jako stabilne dostawy energii elektrycznej, po akceptowalnej dla odbiorcy cenie. Z tego względu nie planujemy w pełni przenosić radykalnego wzrostu kosztu wytwarzanej energii elektrycznej na naszych klientów. Zdajemy sobie sprawę, że aktualna skomplikowana sytuacja geopolityczna, związana z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, której konsekwencją jest m.in. zaburzenie globalnych łańcuchów dostaw surowców, wymaga nadzwyczajnego nastawienia, którego nadrzędnym celem jest zapewnienie stabilnego działania systemu energetycznego i ochrona odbiorców przed możliwymi skutkami kryzysu energetycznego. Dlatego Enea podejmuje wszelkie działania, aby efektywnie realizować strategie biznesowe i zapewniać odbiorcom korporacyjnym i indywidualnym bezpieczny, stabilny dostęp do energii. Chcemy się kierować ideą patriotyzmu gospodarczego, zakładającą, że największe spółki podejmując działania biznesowe, powinny mieć na względzie, obok efektywności ekonomicznej, perspektywę społeczną oraz bezpieczeństwo energetyczne polskich rodzin i firm.

Rok 2022 to czas realnych wyzwań i niespotykanej dotąd dynamiki procesów na arenie gospodarczej i energetycznej. Musimy reagować na wrogie działania Rosji i konsekwencje agresji na Ukrainę. Polityka rządu RP prowadzona w ostatnich latach przygotowała jednak Polskę do obecnej sytuacji, przede wszystkim uniezależniając nas od dostaw surowców z Rosji. Przed nami kolejne miesiące intensywnej pracy nad wzmacnianiem naszej suwerenności energetycznej, budowaniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa energetycznego, opartego na idei sprawiedliwości i solidarności energetycznej.

Paweł Majewski, prezes zarządu Enea SA

Tekst został opublikowany w elektronicznym wydaniu „Polskiego Kompasu 2022” dostępnym bezpłatnie do pobrania na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

»» Pobierz teraz bezpłatnie PDF „Polskiego Kompasu 2022”:

GB.PL - KLIKNIJ TUTAJ

Okładka rocznika Polski Kompas 2022 / autor: Fratria
Okładka rocznika Polski Kompas 2022 / autor: Fratria

GOOGLE PLAY - KLIKNIJ TUTAJ

APPLE APP STORE - KLIKNIJ TUTAJ

Powiązane tematy