Informacje

Getin Bank / autor: Fratria
Getin Bank / autor: Fratria

Jest plan fuzji Idea Banku i Getin Noble Banku

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 17 stycznia 2019, 18:20

  • 1
  • Powiększ tekst

Zarządy Getin Noble Banku oraz Idea Banku uzgodniły parytet wymiany akcji na 0,185 akcji Idea Banku za 1 akcję Getin Noble Banku, podał GNB. Fuzja prawna obu banków planowana jest na III kwartał 2019 roku, a jej warunkiem koniecznym jest m.in. zezwolenie KNF.

Połączony bank będzie funkcjonował pod nazwą Getin Noble Bank, jednak podmiotem przejmującym - pod względem formalnym - będzie Idea Bank.

Połączenie banku z Idea Bankiem dokonywane zgodnie z planem połączenia nastąpi w sposób określony w art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tzn. poprzez przeniesienie całego majątku banku (jako spółki przejmowanej) na Idea Bank (jako spółkę przejmującą), (połączenie przez przejęcie) z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Idea Banku w drodze emisji nowych akcji, które Idea Bank przyzna akcjonariuszom banku - czytamy w komunikacie. - Zarządy banków uzgodniły parytet wymiany akcji na 0.185 akcji IB za 1 akcję GNB. Uzgodniony parytet wymiany akcji odzwierciedla podwyższenie kapitału GNB o 100 mln PLN, zarejestrowane w dniu 10 stycznia 2019 roku - podał GNB w prezentacji dla inwestorów.

Połączenie zostanie dokonane po uzyskaniu wszystkich zgód i zezwoleń wymaganych przez prawo w związku z połączeniem, w tym w szczególności zgody Komisji Nadzoru Finansowego na połączenie.

Getin podał także, że w celu dokonania połączenia na warunkach określonych w planie połączenia konieczne będzie podjęcie przez walne zgromadzenia Getin Noble Banku oraz Idea Banku uchwał o wyrażeniu zgody na plan połączenia oraz zgody na zmiany statutu Idea Banku przewidziane w Planie połączenia.

W opinii zarządów obu banków połączony bank będzie w stanie skuteczniej sprostać wyzwaniom związanym ze wzmocnieniem pozycji kapitałowej m.in.: dzięki efektowi skali, synergiom kosztowym i przychodowym oraz odzyskaniu zdolności emisyjnej. Liczymy również na pozytywne zakończenie procesu pozyskania inwestora, który dokapitalizuje połączony bank w zakresie wystarczającym do spełnienia oczekiwań kapitałowych nadzoru - powiedział p.o. prezesa Idea Banku Jerzy Pruski, cytowany w komunikacie. - Według przeprowadzonych analiz, korzyści wynikające z wykorzystania zmodernizowanego i wysoce konkurencyjnego modelu bankowości detalicznej Getin Noble Banku wraz z nowoczesną ofertą Idea Banku dla sektora MŚP i mikroprzedsiębiorców, przewyższą koszty związane z fuzją i pozytywnie wpłyną na kondycję finansową połączonego podmiotu - dodał.

Bank podał, że z punktu widzenia akcjonariuszy mniejszościowych obu instytucji, połączenie banków będzie oznaczało transakcję dokonywaną na porównywalnych współczynnikach rynkowych, co zmniejsza ryzyko utraty przez nich znacznej części korzyści wynikających z fuzji na rzecz Akcjonariuszy drugiego podmiotu.

Połączony bank będzie działał pod nazwą Getin Noble Bank i oprze swój profil biznesowy na modelu uniwersalnego banku relacyjnego skoncentrowanego na obsłudze klientów detalicznych oraz MŚP. Połączony bank będzie wzmacniać wypracowane dotychczas wysokie standardy zarządzania ryzykiem kredytowym oraz kontynuować proces upraszczania i zwiększania transparentności struktury Grupy kapitałowej poprzez eliminację podmiotów zależnych, niepowiązanych z działalnością podstawową - czytamy także.

Getin Noble podał, że banki jednocześnie prowadzą obecnie intensywne działania w celu pozyskania inwestora finansowego, który dokapitalizuje połączony bank.

W tym celu doradca finansowy banków prowadzi rozmowy z wyselekcjonowaną grupą funduszy typu private equity mających doświadczenie w inwestowaniu w instytucje finansowe - czytamy w prezentacji dla inwestorów.

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla małych firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na GPW.

MS, ISBNews

Powiązane tematy

Komentarze