Informacje

autor: fot. Lotos
autor: fot. Lotos

Lotos: Znamy zysk koncernu

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano · 12 marca 2019, 19:26

  • 0
  • Tagi: Biznes gospodarka Lotos
  • Powiększ tekst

Grupa Lotos odnotowała 1 587,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 1 671,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 2 981,3 mln zł wobec 2 228,5 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk EBIT w samym IV kw. 2018 r. wyniósł 768,7 mln zł wobec 722,7 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 949,5 mln zł wobec 927,6 mln zł.

Grupa kapitałowa Lotos wykazała w IV kw. 2018 roku zysk operacyjny w wysokości 768,7 mln zł, na który składały się zysk operacyjny segmentu wydobywczego 577,8 mln zł, zysk operacyjny segmentu produkcji i handlu 184,1 mln zł oraz korekty konsolidacyjne w wysokości 6,8 mln zł (głównie korekta zrealizowanej marży na sprzedaży ropy Rozewie i ropy litewskiej o marżę na ropie pozostającą na zapasie w grupie kapitałowej)” - czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30 121,7 mln zł w 2018 r. wobec 24 185,6 mln zł rok wcześniej.

W samym IV kw. 2018 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 7 922 mln zł wobec 7 020,9 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 1 333,9 mln zł wobec 1 419,5 mln zł zysku rok wcześniej.

W 2018 roku Grupa Lotos zanotowała przewidywany spadek wydobycia węglowodorów. Całkowity poziom wydobycia wyniósł 7,5 mln boe, z czego 43% stanowiła ropa naftowa, a 57% gaz ziemny. 74,2% całkowitego wolumenu wydobycia zostało zrealizowane w Norwegii, 21,9% w Polsce, a 3,9% na Litwie” - czytamy w raporcie.

Przerób ropy naftowej gdańskiej rafinerii wyniósł prawie 10,8 mln ton w 2018 roku osiągając najwyższy poziom w historii rafinerii, podkreślono także.

Grupa Lotos sprzedawała swoje produkty w Polsce oraz za granicą, w kanale hurtowym oraz poprzez własną sieć stacji paliw. Ich liczba zwiększyła się do 495 jednostek na koniec 2018 roku.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych.

Skonsolidowany oczyszczony wynik EBITDA Grupy Lotos liczony metodą LIFO („ostatnie przyszło - pierwsze wyszło”) wyniósł w IV kw. 2018 roku 876,4 mln zł (wobec 753,5 mln zł rok wcześniej), zaś wynik EBIT w tym ujęciu sięgnął 695,6 mln zł (wobec 544,1 mln zł rok wcześniej), podała spółka.

W całym 2018 r. oczyszczona EBITDA wg. LIFO osiągnęła wartość 3,1 mld zł, tj. taką samą, jak rok wcześniej, podano także w raporcie.

Efekt LIFO wyniósł w IV kw. 166,8 mln zł wobec -197,5 mln zł rok wcześniej.

Wynik EBIT w IV kw. 2018 r. wyniósł 768,7 mln zł wobec 722,7 mln zł rok wcześniej, a EBITDA - odpowiednio: 949,5 mln zł wobec 927,6 mln zł.

Wyższy o ok. 19,8% r/r poziom modelowej marży rafineryjnej przy maksymalnym wykorzystaniu nominalnych mocy wytwórczych gdańskiej rafinerii wpłynął na wypracowanie oczyszczonego zysku EBITDA LIFO w IV kw. 2018 roku w segmencie produkcji i handlu na poziomie 609,1 mln zł (11,3% r/r)” - czytamy w raporcie.

Wzrost r/r notowań ropy naftowej o 11,1% r/r oraz gazu ziemnego wg UK National Balancing Point o 21,2% wsparły wynik segmentu wydobywczego i złagodziły efekt niższego r/r wolumenu sprzedaży węglowodorów (-9,3%), w rezultacie oczyszczony wynik EBITDA segmentu wydobywczego osiągnął poziom 260,5 mln zł (+20% r/r)” - czytamy dalej.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,2 mld zł w 2018 r.

ISB News/ as/

Komentarze