Informacje

autor: www.sxc.hu
autor: www.sxc.hu

63,7 mln zysku BOŚ Banku

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 14 marca 2019
  • 09:06
  • 0
  • Tagi: bank banki BOŚ Bank Finanse gospodarka
  • Powiększ tekst

Zysk netto grupy BOŚ Banku w 2018 roku wyniósł 63,7 mln zł, czyli wzrósł o 38 proc. - poinformował bank w raporcie.

Wskaźnik ROE zwiększył się do poziomu 3,2 proc. z 2,5 proc. w 2017 roku.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł w 2018 roku 384,1 mln zł, czyli w porównaniu z 2017 rokiem się nie zmienił, natomiast wynik z tytułu opłat i prowizji wyniósł 97,9 mln zł, spadając o 10,2 proc. Marża odsetkowa w 2018 roku wzrosła do 2 proc. z 1,9 proc. w 2017 roku.

Wskaźnik kosztów do dochodów na koniec 2018 roku wyniósł 63,5 proc. Bank podał, że wskaźnik ten zmniejszył się o 1,0 p.p. wobec poziomu 2017 roku, głównie na skutek redukcji ogólnych kosztów administracyjnych.

Suma bilansowa grupy BOŚ pod koniec grudnia 2018 roku wyniosła 18,25 mld zł i była niższa o 7,2 proc. w porównaniu do stanu na koniec 2017 roku.

W 2018 roku bank udzielił kredytów i pożyczek na 2,54 mld zł, co oznacza wzrost sprzedaży o 13,5 proc. Sprzedaż kredytów proekologicznych w 2018 roku wyniosła 864,7 mln zł i była o 17,3 proc. wyższa niż w 2017 roku.

Udział w portfelu kredytowym kredytów udzielonych na działania służące ochronie środowiska oraz wspierające zrównoważony rozwój stanowi 34,9 proc. salda kredytów ogółem. Bank podał, że saldo kredytów proekologicznych pod koniec 2018 roku wynosiło 4,4 mld zł, w tym łączna kwota zaangażowania grupy w finansowanie farm wiatrowych wynosi 1,82 mld zł. W 2018 roku bank nie udzielał nowego finansowania w segmencie farm wiatrowych. BOŚ podał, że w 2018 roku nastąpiła poprawa sytuacji finansowej podmiotów z tej branży.

Łączny współczynnik kapitałowy grupy wyniósł 17,95 proc. na koniec 2018 roku.

PAP Biznes/ as/

Komentarze