Informacje

W IV kw. 2018 r. import wzrósł więcej niż eksport

br

  • Opublikowano: 29 marca 2019, 19:55

  • 0
  • Powiększ tekst

Wartość towarów, wyeksportowanych w IV kw. 2018 r., wyniosła 244,4 mld zł i była wyższa w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej o 9,7 proc. - podał NBP.

W porównaniu z analogicznym kwartałem 2017 r. eksport towarów zwiększył się o 21,6 mld zł tj. o 9,7 proc. - czytamy w informacji NBP.

Jak informuje bank centralny wartość wartość importu w opisywanym czasie wyniosła 251,6 mld zł.

O wzroście eksportu zadecydowała głównie większa sprzedaż za granicę lekkich samochodów ciężarowych, komputerów, odbiorników telewizyjnych oraz odzieży i obuwia – informuje NBP.

Z informacji wynika, że import towarów zwiększył się o 26,4 mld zł czyli o 11,7 proc. i „w dużej części wynikał ze zwiększenia się wartości dostaw ropy naftowej i pozostałych paliw (obok wzrostu wielkości dostaw do wzrostu wartości importu ropy przyczynił się także wzrost ich cen)”.

Ponadto znaczny wzrost importu towarów odnotowano w grupie obejmującej dobra konsumpcyjne trwałego użytku oraz odzież i obuwie. Deficyt w obrotach towarowych wyniósł 7,2 mld zł. W IV kwartale 2017 r. saldo obrotów towarowych było również ujemne i wyniosło 2,4 mld zł – informuje NBP.

NBP podał także, że łączna wartość salda rachunku bieżącego i kapitałowego w IV kwartale 2018 r. była dodatnia i wyniosła 13,4 mld PLN. Relacja salda rachunku bieżącego i kapitałowego do PKB w omawianym kwartale wyniosła 2,2 proc. Ujemne saldo rachunku bieżącego wyniosło 7,5 mld PLN i w porównaniu do analogicznego okresu 2017 r. pogłębiło się o 2,2 mld PLN

Powiązane tematy

Komentarze