Informacje

autor: www.sxc.hu
autor: www.sxc.hu

690 tys. rodzin korzysta z Karty Dużej Rodziny

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 8 kwietnia 2019, 08:05

  • 0
  • Powiększ tekst

Kartę Dużej Rodziny ma już ponad 690 tys. rodzin wielodzietnych - powiedziała szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska. Dodała, że w ostatnich miesiącach nie tylko powiększyła się liczba jej posiadaczy, ale także grono partnerów oferujących zniżki.

Pod koniec 2016 r. firm i instytucji, z którymi mieliśmy podpisane umowy, było około 1,5 tys. Dziś kartę honoruje 5,2 tys. podmiotów w prawie 22,2 tys. miejscach” - podkreśliła minister Rafalska.

Zwróciła uwagę, że z jednej strony to rezultat skutecznej promocji, z drugiej zaś - efekt przekazania od 2017 r. zadania pozyskiwania nowych partnerów wyłonionej w drodze konkursu organizacji pozarządowej - Związkowi Dużych Rodzin Trzy Plus.

Minister przypomniała, że od 1 stycznia rozszerzono krąg osób uprawnionych do Karty Dużej Rodziny. O jej przyznanie mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, którzy w chwili składania wniosku wychowują co najmniej troje dzieci, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

Co mnie szczególnie cieszy, z szerokiego pakietu zniżek i ulg ustawowych skorzystać mogą teraz także osoby starsze. W pierwszym kwartale tego roku wydaliśmy już około 205 tys. Kart Dużej Rodziny dla rodziców, którzy kiedykolwiek mieli co najmniej trójkę dzieci” - poinformowała szefowa MRPiPS.

Minister przypomniała także o możliwości korzystania z usługi za pomocą aplikacji. „Dzięki wprowadzonym zmianom Karta Dużej Rodziny stała się bardziej przyjazna i atrakcyjna dla jej użytkowników. Teraz mogą oni szybko wyszukać najbliższy punkt oferujący zniżki w ramach karty. Dzięki aplikacji użytkowanie karty jest możliwe od razu po jej przyznaniu, bez konieczności oczekiwania na wydruk plastikowego nośnika” - podkreśliła.

Dodała, że dzięki aplikacji program stał się atrakcyjny nie tylko dla użytkowników kart, ale również dla obecnych i przyszłych partnerów. „Do tej pory wydaliśmy już 399 tys. mobilnych kart KDR” - wskazała.

Z danych MRPiPS wynika, że kartę ma 690,8 tys. rodzin wielodzietnych, w tym 503,5 tys., które mają obecnie na utrzymaniu co najmniej troje dzieci oraz 187,3 tys. rodzin, którzy wnioskowali o KDR na zasadach obowiązujących od nowego roku.

Kartę w wersji tradycyjnej ma 2,33 mln osób, w tym 1,07 mln rodziców i 1,26 mln dzieci. Resort rodziny zaznacza, że jest to wzrost o 232,7 tys. w porównaniu do 31 grudnia 2018 r. Z kolei kartę w wersji elektronicznej ma 399 tys. osób, w tym 212 tys. rodziców i 187 tys. dzieci.

Najwięcej kart wydano w województwach: mazowieckim (14,65 proc. ogółu wydanych), małopolskim (12,03 proc.), śląskim (9,81 proc.) i wielkopolskim (9,43 proc.), a najmniej w opolskim i w lubuskim (2,06 proc.).

Według szacunków MRPiPS rodzin, które kiedykolwiek miały na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, jest około 574 tys., a tych, które obecnie mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci - około 523 tys.

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. Obecnie KDR honoruje około 5 tys. partnerów w ponad 22 tys. punktów w całej Polsce.

Występując o Kartę Dużej Rodziny, jednocześnie o kartę tradycyjną i elektroniczną, członkowie rodzin wielodzietnych nie ponoszą opłat za jej wydanie.

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom i małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.

PAP/ as/

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze