Informacje

Studenci / autor: pixabay.com/pl
Studenci / autor: pixabay.com/pl

Polskie uczelnie otwierają się na cudzoziemców

Grażyna Raszkowska

Grażyna Raszkowska

dziennikarka

  • Opublikowano: 7 maja 2019, 12:12

  • 2
  • Powiększ tekst

Tegoroczni maturzyści, którzy za kilka miesięcy podejmą studia, spotkają na uczelniach coraz liczniejszą grupę zagranicznych studentów. Polskie szkoły wyższe zabiegają o cudzoziemców i mają pod tym względem całkiem dobre rezultaty.

Umiędzynarodowienie szkół wyższych, to jeden z głównych celów reformy uczelni wprowadzonej w zeszłym roku przez resort nauki. Do niedawna było ono bodaj najsłabszym punktem działalności szkół wyższych. Teraz sytuacja ta się zmienia.

Według danych GUS w roku akademickim 2017/2018 (dane za rok akademicki 2018/2019 nie są jeszcze dostępne) w uczelniach na studiach I i II stopnia (licencjackie i magisterskie) i jednolitych studiach magisterskich studiowało 72,7 tys. cudzoziemców, w tym głównie Ukraińcy (52%), Białorusini (8,2%) oraz Hindusi (4,1%) oraz ok. 13 tys. w ramach programu Erasmus+ - łącznie daje to liczbę 85 tys. studentów zagranicznych.

Przekłada się to na wskaźnik umiędzynarodowienia na poziomie 5,6% , a jeszcze 3 lata temu było to: 3,14%.

Najpopularniejszymi kierunkami studiów wśród cudzoziemców kształcących się w polskich szkołach wyższych są zarządzenie, kierunek lekarski, informatyka, turystyka i rekreacja oraz ekonomia.

MNiSW już w 2018 r. wprowadziło nowy algorytm premiujący umiędzynarodowienie. W ramach tzw. „składnika umiędzynarodowienia” premiowani są cudzoziemcy przyjeżdząjący w ramach programu Erasmus+ oraz studiujący na pełnym cyklu studiów oraz, począwszy od tego roku, stypendyści Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Według szacunków MNiSW, w 2018 r. dotacja dla publicznych uczelni akademickich została zwiększona o ok. 6 tys. zł za każdego cudzoziemca studiującego na pełnym cyklu studiów. Zwiększenie dotacji ma na celu zachęcić uczelnie akademickie do promocji na arenie międzynarodowej, a także do wprowadzania nowych, obcojęzycznych programów kształcenia – podaje MNiSW.

Poprawa wskaźnika umiędzynarodowienia wiąże się z wejściem w życie w zeszłym roku ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”, która wprowadziła wiele udogodnień dla uczelni, znacznie poszerzając ich autonomię w zakresie przyjmowania cudzoziemców.

Uczelnie mogą, przy zachowaniu minimalnych wymagań ustawowych dotyczących dokumentów uprawniających do podjęcia studiów (matura), swobodnie kształtować warunki rekrutacji cudzoziemców na studia oraz wysokość opłat za ich kształcenie.

Większość cudzoziemców podejmuje i odbywa kształcenie w polskich uczelniach opłacając czesne za studia. Funkcjonuje też zamknięty katalog cudzoziemców uprawnionych do bezpłatnego kształcenia w języku polskim na studiach stacjonarnych, w tym posiadaczy Karty Polaka lub osób, którym wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia.

Do bezpłatnego kształcenia w uczelniach nadzorowanych przez MNiSW są również uprawnieni stypendyści Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej wyłonieni w ramach poszczególnych programów stypendialnych NAWA.

Powiązane tematy

Komentarze