Informacje

PERN zwiększa nakłady na inwestycje

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 22 lipca 2019, 14:37

  • 0
  • Powiększ tekst

PERN zwiększy w tym roku nakłady inwestycyjne o ponad dwa razy w porównaniu do 2018 r. Ponad 500 mln zł spółka przeznaczy na nowe inwestycje, a prawie 100 mln zł - na prace remontowe. Zadania realizowane będą ze środków własnych - podkreśla firma.

Informując w poniedziałek o tegorocznych wydatkach inwestycyjnych PERN zaznaczył, że szereg inwestycji, które już realizuje i będzie realizował w najbliższych latach wynika z rządowej polityki dla sektora naftowego oraz ze strategii spółki.

PERN podał, iż w 2018 r. odnotował wzrost przychodów swej grupy kapitałowej, które wyniosły wówczas blisko 1,4 mld zł.

W porównaniu do wyników za 2017 r. jest to wzrost o 10 proc.” - podkreśliła spółka. Przypomniała jednocześnie, że „łącznie w latach 2018-22 roku Grupa PERN zamierza przeznaczyć na rozwój ok. 2,7 mld zł .

Ponad 500 mln zł na nowe inwestycje oraz blisko 100 mln zł na prace remontowe - tyle w 2019 r. mają wynieść nakłady PERN. To ponad dwa razy więcej niż w roku 2018. Pieniądze na inwestycje, dzięki stabilnej pozycji spółki, będą pochodziły ze środków własnych - podał w poniedziałek PERN.

W kontekście strategicznych inwestycji spółka wspomniała o zakończonych już pracach nad studium wykonalności drugiej nitki rurociągu naftowego Odcinka Pomorskiego na trasie Płock-Gdańsk. Wyjaśniła, że „rurociąg ten pozwoli na pogłębienie dywersyfikacji oraz lepszą separację jakościową nowych gatunków ropy” dla jej klientów.

Firma uruchomiła postępowanie, którego przedmiotem jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych i koniecznych w tym zakresie opinii, uzgodnień i decyzji, z wyłączeniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji, w tym pozwolenie na budowę oraz na zasadach prawa opcji pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją +II nitki Odcinka Pomorskiego+, jako etapu przygotowania inwestycji strategicznej - podkreślił PERN.

Spółka zwróciła uwagę, iż w ramach priorytetowych przedsięwzięć „rozbudowuje także zbiorniki magazynowe na ropę naftową”.

Chodzi o 7 nowych zbiorników w gdańskim Terminalu Naftowym oraz w bazie w Gdańsku. W sumie pojemność magazynowa na ropę naftową zwiększy się o prawie 600 tys. metrów sześc., do poziomu 4,1 mln metrów sześc. - wyliczył PERN. Zaznaczył, że zarówno budowa nowych zbiorników na ropę naftową w bazie Gdańsk, jak i w Terminalu Naftowym w Gdańsku już się rozpoczęła.

Odnosząc się do segmentu paliwowego PERN podkreślił, iż „planuje wybudować nowe zbiorniki” produktowe w dwóch etapach, obejmujących łącznie 350 tys. metrów sześc. pojemności. Spółka dodała, że „pierwszy etap tego programu to zrealizowane już dwa zbiorniki w Koluszkach i dwa zbiorniki w Nowej Wsi Wielkiej - każdy po 32 tys. metrów sześc., łącznie 128 tys. metrów sześc.”.

Drugi etap jest w punkcie prac przygotowawczych, w tym wyboru wykonawców inwestycji - właśnie ogłoszony został przetarg na wybór wykonawcy dla inwestycji w czterech kolejnych lokalizacjach” - podał PERN. „Jednocześnie podpisana została umowa na wykonanie kolejnego zbiornika o pojemności 32 tys. metrów sześc. w bazie paliw w Koluszkach - dodała spółka.

Wśród najważniejszych inwestycji PERN wymienił również budowę rurociągu paliwowego ze swej bazy paliw w Boronowie do bazy PKN Orlen w Trzebini o długości ok. 100 km oraz zwiększenie przepustowości rurociągu paliwowego zaopatrującego aglomerację warszawską.

PERN to strategiczny podmiot dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, który zarządza bazami magazynowymi ropy naftowej o łącznej pojemności ok. 3,5 mln metrów sześc. oraz siecią ponad 2,6 tys. km rurociągów naftowych i paliwowych. Spółka tłoczy ropę naftową z Rosji do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech. Transportuje też surowiec dostarczany drogą morską do gdańskiego Naftoportu.

W wyniku sfinalizowanego z początkiem 2018 r. połączenia z OLPP - wcześniej spółką ze swej grupy kapitałowej, która była największym w Polsce podmiotem składowania i przeładunku paliw płynnych - PERN przejął 19 baz magazynowych o łącznej pojemność ok. 1,8 mln metrów sześc.

Pod koniec stycznia PERN podał, iż Walne Zgromadzenie zatwierdziło tam Wieloletni Plan Strategiczny do 2022 r., który zakłada nakłady inwestycyjne w całej grupie kapitałowej spółki na poziomie 2,7 mld zł.

W listopadzie 2017 r. Rada Ministrów przyjęła dokument „Polityka Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym”, zgodnie z którym PERN ma wspierać dywersyfikację dostaw ropy do Polski, a także pełnić „wiodącą rolę” w składowaniu tego surowca oraz paliw, „zajmując się bilansowaniem całego systemu magazynowego”, w tym rozbudową pojemności magazynowych.

SzSz (PAP)

Powiązane tematy

Komentarze