Informacje

ZPP: Przedsiębiorcy nie planują podwyżek i inwestycji

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 9 września 2019, 13:21

  • 2
  • Powiększ tekst

57 proc. przedsiębiorców w najbliższych miesiącach nie planuje inwestycji w swojej firmie; a 56 proc. nie planuje zmian w wynagrodzeniach swoich pracowników - wynika z indeksu nastrojów wśród przedsiębiorców „Busometr” na drugie półrocze 2019 Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Indeks nastrojów wśród przedsiębiorców +Busometr+ na drugie półrocze 2019 - wyniósł 48,8 punktu (spadek z 55,6 punktów w poprzednim półroczu), co oznacza, że nastroje przedsiębiorców się pogarszają. Nadal optymistyczne nastroje panują w obszarze rynku pracy (57,1 pkt), ale za to mamy kompletny spadek w inwestycjach - 35,4. Jest to najniższy wynik w historii badania (od 2011 roku) przeprowadzonego przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców wśród przedsiębiorców sektora małych i średnich firm - poinformował ZPP w poniedziałkowym komunikacie.

Busometr ZPP - Indeks Nastrojów Gospodarczych MSP jest wskaźnikiem pokazującym stopień optymizmu małych i średnich przedsiębiorców oraz ich planowane działania w perspektywie najbliższych dwóch kwartałów. Na wartość Indeksu Busometr wpływ mają trzy komponenty: koniunktury gospodarczej, rynku pracy (płace i zatrudnianie) oraz inwestycji. Wartość każdego z komponentów mieści się w przedziale od 0 do 100.

Jak czytamy w komunikacie, na ogólną wartość Indeksu Busometr wpłynął m.in. komponent koniunktura gospodarcza, który aktualnie uplasował się na poziomie 49 pkt. Zaobserwować można spadek w porównaniu do poprzedniego półrocza (wówczas wartość komponentu wyniosła 55,2 pkt). 31 proc. przedsiębiorców spodziewa się pogorszenia sytuacji gospodarczej; 42 proc. zakłada, że nie wystąpią istotne zmiany. Pozostali (27 proc.) uważa, że nastąpi poprawa.

Mogą - ale nie muszą - to być pierwsze symptomy pogarszania się koniunktury. Oczekiwanie, że koniunktura gospodarcza ulegnie pewnemu pogorszeniu jest naturalne po okresie boomu, zwłaszcza że odczyty nastrojów u naszych zachodnich sąsiadów są coraz gorsze. Podkreślam jednak, że 69 proc. przedsiębiorców twierdzi, że sytuacja gospodarcze nie zmieni się istotnie, albo wręcz się poprawi. Trudno zatem mówić o wyjątkowo minorowych nastrojach - powiedział cytowany w komunikacie prezes ZPP Cezary Kaźmierczak.

W komunikacie wskazano, że bez względu na wielkość, region, sektor oraz staż przedsiębiorstwa na rynku nastroje przedsiębiorców jeśli chodzi o rynek pracy kształtują się na optymistycznym poziomie (57,1 pkt).

W przypadku „płac” barometr wyniósł 58 pkt. W tym przypadku 56 proc. przedsiębiorców nie planuje zmian w wynagrodzeniach pracowników, 25 proc. deklaruje zwiększenie wynagrodzenia, a 2 proc. planuje obniżenie płac. Jeśli chodzi o zatrudnienie, tutaj 71 proc. nie planuje zmian w zatrudnieniu, 22 proc. planuje jego zwiększenie, a 7 proc. redukcję zatrudnienia.

Tak optymistyczne nie są jednak nastroje przedsiębiorców w ramach komponentu inwestycyjnego - najnowszy odczyt to 35,4 pkt. (spadek o 9,6 pkt. w relacji do poprzedniego Busometru). 43 proc. badanych w perspektywie najbliższego półrocza deklaruje, że będą inwestować. 57 proc. nie planuje nowych inwestycji. Najbardziej optymistycznie nastawione do działań w tym zakresie są małe przedsiębiorstwa oraz działające w obrębie sektora produkcyjnego. Zdecydowanie dalekie od podejmowania planów inwestycyjnych są mikrofirmy - napisano.

Z badania wynika, że najmniejsze obawy o sytuację gospodarczą - jeśli chodzi o najbliższe półrocze - wykazują przedsiębiorcy z sektora produkcyjnego oraz handlowego (tutaj wskaźnik osiągnął wartość kolejno 56,9 pkt i 50,7 pkt). Pesymistyczne nastroje wykazują natomiast przedsiębiorcy działający w sektorze usługowym (wartość wskaźnika wynosi 45,8 pkt).

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz firma Maison&Partners prowadzą badania wśród przedsiębiorców w oparciu o próbę zróżnicowaną ze względu na liczbę zatrudnianych pracowników, próby małych i średnich firm w Polsce (do 250 zatrudnionych). Busometr ZPP jest publikowany co pół roku. Badanie jest realizowane od 2011 roku.

SzSz (PAP)

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze