Informacje

Biznes / autor: Pixabay
Biznes / autor: Pixabay

MPiT: Polska pozytywnie wyróżnia się w Eurostacie

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 21 października 2019, 19:00

  • 1
  • Powiększ tekst

Dzięki poprawie kondycji budżetu państwa m.in. poprzez uszczelnienie systemu podatkowego, deficyt sektora finansów publicznych spadł w 2018 r. do 0,2 proc. PKB - ocenia poniedziałkowe dane o deficycie sektora finansów publicznych Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Najnowsze dane Eurostatu nt. salda oraz długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (general government - gg) wskazują na poprawę sytuacji finansów publicznych unijnych gospodarek. Na koniec 2018 r. dług publiczny liczony wg metodologii z Maastricht (EDP) całej Unii Europejskiej wyniósł 80,4 proc. PKB, co oznacza spadek o 1,7 pkt. proc. w porównaniu z 2017 r. (wówczas 82,1 proc. PKB) - informuje resort.

MPiT zauważa, że saldo sektora wyniosło na koniec 2018 r. minus 0,7 proc. PKB wobec minus 1,0 proc. PKB rok wcześniej.

Na tym tle pozytywnie wyróżniała się Polska. Dzięki systematycznej poprawie kondycji budżetu państwa m.in. poprzez uszczelnienie systemu podatkowego, ubiegłoroczne saldo sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniosło minus 0,2 proc. PKB, będąc jednocześnie najniższym poziomem tego wskaźnika w historii - ocenia ministerstwo. - W rezultacie w trendzie spadkowym - zapoczątkowanym w 2016 r. - udało się utrzymać również poziom długu sektora gg. Na koniec 2018 r. wyniósł on 48,9 proc. PKB co oznacza spadek do najniższego od 2008 r. poziomu. W porównaniu do 2017 r. poziom długu wyrażony w nominalnym PKB spadł tym samym o 1,7 pkt. proc., a do 2016 r. o 5,3 pkt. proc. - dodano.

Główny Urząd Statystyczny poinformował w poniedziałek, że deficyt sektora finansów publicznych w 2018 r. wyniósł 5 mld 36 mln zł, co stanowi 0,2 proc. PKB, natomiast dług sektora wyniósł 1 bln 35 mld 254 mln zł, tj. 48,9 proc. PKB. W kwietniu br. we wstępnych szacunkowych danych GUS podał, że deficyt sektora w 2018 r. wyniósł 0,4 proc. PKB, a dług wyniósł 48,9 proc. PKB. GUSopublikowane przez siebie dane, czyli tzw. notyfikację fiskalną przesłał do Komisji Europejskiej (Eurostatu).

Zgodnie z danymi Eurostatu deficyt w strefie euro wyniósł 0,5 proc. PKB, a w całej UE - 0,7 proc. PKB, natomiast dług publiczny wyniósł odpowiednio 85,9 proc. PKB i 80,4 proc. PKB. Europejski urząd statystyczny podał, że 14 krajów UE miało na koniec zeszłego roku nadwyżkę: Luksemburg (2,7 proc.), Niemcy i Malta (po 1,9 proc.), Bułgaria (1,8 proc.), Holandia (1,5 proc.), Czechy (1,1 proc.), Grecja (1,0 proc.), Dania, Słowenia, Szwecja (po 0,8 proc.), Litwa (0,6 proc.), Chorwacja (0,3 proc.), Austria (0,2 proc.) i Irlandia (0,1 proc.).

Dwa kraje miały deficyt wyższy niż 3 proc. PKB: Rumunia (3,0 proc.) i Cypr (4,4 proc.).

Na koniec 2018 najniższy dług publiczny względem PKB zanotowały (8,4 proc.), Luksemburg (21,0 proc.), Bułgaria (22,3 proc.), Czechy (32,6 proc.), Litwa (34,1 proc.) i Dania (34,2 proc.).

Czternaście krajów UE miało współczynnik długu wyższy niż 60 proc. PKB, najwyższy Grecja (181,2 proc.), Włochy (134,8 proc.), Portugalia (122,2 proc.), Cypr (100,6 proc.), Belgia (100,0 proc.), Francja (98,4 proc.) i Hiszpania (97,6 proc.).

PAP, mw

Powiązane tematy

Komentarze