Informacje

Orlen w III kw. - wzrost zysku o 800 mln

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 24 października 2019, 15:01

    Aktualizacja: 24 października 2019, 20:27

  • 0
  • Powiększ tekst

PKN Orlen zakończył III kwartał 2019 roku z zyskiem operacyjnym EBITDA wg LIFO na poziomie 3,2 mld zł, co oznacza wzrost o blisko 800 mln zł, czyli ponad 30 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

III kwartał 2019 roku PKN Orlen w liczbach:

• 3,2 mld zł EBITDA wg LIFO, co oznacza wzrost o blisko 800 mln (r/r)

• Rekordowy wynik segmentu detalicznego na poziomie 925 mln zł

• Wzrost łącznych wolumenów sprzedaży o 3% (r/r) do poziomu 11,4 mt

• Wzrost wolumenów w detalu o 5% (r/r)

• 1,266 mld zysku netto, co stanowi spadek o 39 proc. (r/r)

Na spadek zysku netto w porównaniu do III kw. 2018 wpłynęło kilka czynników, takich jak koszty amortyzacji, które w III kw. tego roku były wyższe o 200 mln zł, spadek kursów walut przyniósł minus 300 tys. tys. podczas gdy w tym samym okresie zeszłego roku było to plus 200 tys. Ponadto w zeszłym roku mieliśmy znaczne kwoty z tytułu odszkodowań – powiedział podczas konferencji prasowej Zbigniew Leszczyński, członek zarządu ds. rozwoju w PKN Orlen.

W III kwartale 2019 roku koncern odnotował spadek modelowej marży downstream o (-) 0,1 USD/bbl (r/r) oraz spadek cen ropy o (-) 13 USD/bbl (r/r), do poziomu 62 USD/bbl. W tym czasie średni kurs PLN osłabił się względem EUR i USD. Na wszystkich rynkach odnotowano wzrost konsumpcji benzyny. Konsumpcja oleju napędowego wzrosła w Polsce, Czechach i na Litwie, przy stabilnym poziomie w Niemczech.

Decyzje biznesowe w połączeniu z determinacją w ich realizacji przynoszą wymierne efekty. Konsekwentnie zwiększamy skalę działania. Bardzo dobre wyniki Grupy Orlen potwierdzają słuszność naszych decyzji. W tym czasie znacząco wzmocniliśmy też wizerunek i postrzeganie marki Orlen nie tylko w Polsce, ale również globalnie, co przełożyło się na kolejne rekordowe zyski w detalu. – powiedział Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN Orlen.

Segment downstream w ostatnim kwartale wypracował wynik EBITDA wg LIFO na poziomie 2,4 mld zł, co oznacza wzrost o 640 mln zł (r/r). Rezultat został wypracowany przy wzroście wolumenów sprzedaży o 2% (r/r), w tym oleju napędowego o 2%, LPG o 3%, olefin o 13%, poliolefin o 2% i PTA o 44%. Wśród kluczowych inwestycji w obszarze downstream realizowanych w III kwartale znalazły się instalacje glikolu propylenowego i bioetanolu II generacji w Trzebini, rozbudowa zdolności produkcyjnych nawozów we Włocławku oraz instalacja polietylenu w czeskim Litvinowie.

Segment detaliczny w tym czasie wypracował wynik EBITDA wg LIFO na poziomie 925 mln zł, co oznacza wzrost o 202 mln zł (r/r). W tym czasie kontynuowano również konsekwentny rozwój oferty pozapaliwowej poprzez otwarcie 39 punktów gastronomicznych. Na koniec III kwartału 2019 roku funkcjonowało 2108 punktów, w tym 1681 Stop Cafe w Polsce. Rozpoczęto również proces cobrandingu, który ma doprowadzić do uspójnienia marki, pod którą działają europejskie stacje Koncernu.

W segmencie upstream wypracowano wynik EBITDA wg LIFO na poziomie 85 mln zł, porównywalny do analogicznego okresu ubiegłego roku, przy średnim wydobyciu 17,7 tys. boe/d. W Polsce zakończono wiercenie otworu Czarna Dolna-1 i Bystrowice OU-2, gdzie potwierdzono gazonośność, oraz rozpoczęto wiercenie otworu Bystrowice OU-3. Na aktywach kanadyjskich rozpoczęto wiercenie 8 odwiertów, a 3 odwierty zostały poddane szczelinowaniu. Do produkcji zostało włączonych 5 otworów na obszarze Kakwa oraz Ferrier.

Poziom zadłużenia netto w III kwartale został zredukowany do 2 mld zł, głównie w efekcie dodatnich przepływów z działalności operacyjnej w wysokości 3,4 mld PLN. Jednocześnie zredukowano poziom dźwigni finansowej do 5,2%, która znajduje się na bezpiecznym, zdecydowanie niższym niż zakładany w Strategii, poziomie. W sierpniu br. PKN ORLEN wypłacił Akcjonariuszom dywidendę na historycznie wysokim poziomie – 3,5 zł na akcję.

Powiązane tematy

Komentarze