Informacje

Grupa Enea zaprezentowała aktualizację strategii rozwoju  / autor: grupa Enea
Grupa Enea zaprezentowała aktualizację strategii rozwoju / autor: grupa Enea

Enea dąży do zrównoważonej transformacji do 2030 roku

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 16 grudnia 2019, 15:46

    Aktualizacja: 16 grudnia 2019, 15:50

  • 0
  • Powiększ tekst

Strategia Rozwoju Grupy Kapitałowej Enea do roku 2030 roku z perspektywą 2035 zakłada wiele kluczowych zmian z jednoczesnym położeniem silnego akcentu na bezpieczeństwo energetyczne zarówno dla samej firmy, dla klientów i całego otoczenia biznesowego.

Strategia rozwoju grupy kapitałowej Enea do 2030 roku z perspektywą 2035 roku” zakłada transformację Enei w kierunku innowacyjnego koncernu niskoemisyjnego. Firma szacuje nakłady inwestycyjne na utrzymanie ciągłości funkcjonowania oraz na nowe moce wytwórcze w wysokości ponad 64 mld zł w perspektywie 2035 roku.

W konferencji wziął udział zarząd firmy, a także przedstawiciele świata biznesu, mediów i polityki.

To bardzo symboliczny moment, który pokazuje w jaki sposób społeczność biznesowa, przedsiębiorstwa, odpowiadają na wyzwania, jakie przed nami stawia przyszłość – mówił Michał Kurtyka, minister ds. klimatu. podczas konferencji zorganizowanej przez grupę Enea, poświęconej aktualizacji strategii Strategii Grupy Enea.

Te wyzwania są o charakterze technologicznym, społecznym i finansowym. Technologiczne dlatego, że rozwój nowoczesnych technologii pozwala wkomponować różne źródła energii w system elektroenergetyczny.

Możemy skorzystać nie tylko z demokratyzacji dostępu do energii – bo taka jest np. idea rosnącego segmentu znaczenia paneli fotowoltaicznych. Ale to także optymalizować koszty finansowania całego systemu elektroenergetycznego – mówił Michał Kurtyka.

To tylko jedno z potencjalne źródło, które może napędzać rozwój polskich firm.

Cieszę się, ze Grupa Enea będzie również w tym procesie uczestniczyła – mówi minister ds. klimatu.

Mirosław Kowalik, prezes Enea S.A prezentujący założenia aktualizacji podkreślił, że takie wartości jak: odpowiedzialność, kompetencje, uczciwość i  bezpieczeństwo budują tożsamość i siłę Grupy.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

Firma zakłada do 2030 roku ponad czterokrotny wzrost udziału OZE w produkcji. Do tego - w ramach transformacji mocy będzie zabiegała o 43 proc. udział źródeł zero i niskoemisyjnych.

Natomiast projekt innowacyjności to  2 proc. udziału wydatków przeznaczanych na działania badawczo-rozowjowe w łącznym CAPEX grupy (nakłady inwestycyjne).

Inne założenie aktualizacji mówi o 22 mld. Zł, które zasilą inwestycje w transformacje aktywów wytwórczych. Chodzi o  źródła zero i niskoemisyjne.

Michał Kurtyka, minister ds. klimatu zwrócił uwagę, że wyzwania o charakterze inwestycyjnym będą wplatały się we  współpracę pod względem solidarności europejskiej.

Rada Europejska właśnie określiła wyjątkowy charakter polskiej transformacji i wyjątkowy punkt startu, który przypadł w udziale naszemu krajowi – mówi minister Kurtyka.

Nowa strategii to krok grupy Enea w przyszłość – podkreślił.

Enea podała w aktualizacji strategii, że szacuje nakłady inwestycyjne na utrzymanie ciągłości funkcjonowania oraz na nowe moce wytwórcze w wysokości ponad 64 mld zł w perspektywie 2035 r. Nakłady inwestycyjne na realizację inwestycji w nowe moce wytwórcze, wspierające transformację koncernu w kierunku niskoemisyjnego, zostały oszacowane na poziomie około 22 mld zł.

Prezes Grupy zwrócił uwagę, że Enea chce część nakładów w strategii zrealizować w formule project finance

Enea zakłada, że część z planowanych w strategii 64 mld zł nakładów inwestycyjnych zostanie zrealizowana w formule project finance, poza bilansem grupy, poinformował prezes Mirosław Kowalik.

Te wydatki to maksymalna wartość 64 mld zł. Tutaj jest uwaga, że część wydatków planujemy zrealizować w formule project finance, tzn. z partnerami. Część wydatków zrealizujemy w formule nieopartej o bilans firmy - powiedział Kowalik podczas konferencji prasowej.

Podkreślił, że grupa zamierza dostosowywać źródła i strukturę finansowania poszczególnych projektów.

22 mld zł to dodatkowa wartość oszacowana po to, by stać się koncernem mniej oddziałującym na środowisko i który realizuje ambitne cele klimatyczne na poziomie krajowym i europejskim - dodał prezes.

Prezes Mirosław Kowalik Enea nie zamierza zmieniać polityki dywidendowej

W zakresie dywidendy nie zamierzamy zmienić polityki, aczkolwiek będziemy to balansować pewnymi okazjami - chodzi o inwestycje” - powiedział Kowalik podczas konferencji prasowej. 

Jego zdaniem, inwestycje są także w interesie akcjonariuszy spółki.

Naszym nadrzędnym celem jest utrzymanie bezpieczeństwa finansowego, stabilności finansowej, dotrzymanie kowenantów i umów z instytucjami finansowymi - dodał prezes. Jako bardzo ważną zapowiedź można a przyjąć, że Enea może zdecydować o partnerstwie w projekcie offshore w I kw.

  • Enea rozmawia o partnerstwie w jednym z dwóch potencjalnych projektów morskich farm wiatrowych i może zdecydować o udziale w nim w I kw. 2020 r., poinformował prezes Mirosław Kowalik.

Ten cel chcemy zrealizować w pewnym partnerstwie i rozmowy trwają. Na dziś aktualizacja strategii zakłada ten kierunek inwestycyjny w wartości oszacowanej na 700 MW” - powiedział Kowalik podczas konferencji prasowej.

Enea nie zakłada natomiast w swojej strategii udziału w konsolidacji sektora energetycznego.

W scenariuszu strategii nie zakładamy konsolidacji - powiedział prezes Mirosław Kowalik Kowalik dziennikarzom.

opracowanie GR

Powiązane tematy

Komentarze