Informacje

Flaga Polski / autor: Pixabay.com
Flaga Polski / autor: Pixabay.com

Ponad 33 miliony zł wydano na ochronę wizerunku Polski

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 2 stycznia 2020, 12:28

    Aktualizacja: 2 stycznia 2020, 12:34

  • 2
  • Powiększ tekst

W 2018 r. Polska Fundacja Narodowa (PFN) wydała ponad 111 mln zł, z czego blisko 6,05 mln zł stanowiły koszty administracyjne. 33,42 mln zł wydatkowano na promocję i ochronę wizerunku kraju, a 23 mln zł na działania w USA - wynika ze sprawozdania fundacji przesłanego PAP w czwartek.

Z przesłanego PAP sprawozdania wynika, że w 2018 r. PFN wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. fundacja zatrudniała 36 osób. W 2018 r. PFN wypłaciła wynagrodzenia zatrudnionym pracownikom w wysokości 4 mln 367 tys. 915,41 zł. Nagrody, premie i inne świadczenia w omawianym roku obrotowym nie były wypłacane.

W 2018 roku fundacja wypłaciła wynagrodzenia członkom Zarządu w wysokości 634 tys. 358,29 zł. Nagrody, premie i inne świadczenia w omawianym roku obrotowym nie były wypłacane Zarządowi, a Rada Fundacji nie pobierała wynagrodzeń. W dniu sporządzenia sprawozdania Prezesem Zarządu PFN był Filip Rdesiński.

Zarząd PFN w omawianym okresie, czyli od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., powziął 138 uchwał.

W 2018 r. fundacja wypłaciła wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia w wysokości 484 tys. 850,37 zł.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. fundacja posiadała środki pieniężne w kasie w wysokości 5 tys. 355,63 zł i ulokowała na rachunku bankowym w banku PKO BP S.A. kwotę 113 mln 299 tys. 974,24 zł.

W 2018 r. PFN nabyła środki trwałe o łącznej wartości 9 mln 359 tys. 380,11 zł.

Jak wynika ze sprawozdania PFN, wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. wartość aktywów fundacji wyniosła 125 mln 086 tys. 491,39 zł, a jej zobowiązania na dzień bilansowy wyniosły 6 mln 757 tys. 320,40 zł.

Koszty działalności statutowej PFN, w ramach której zrealizowano 48 akcji, działań i projektów, w 2018 r. wyniosły 104 mln 955 tys. 722,22 zł.

Z zamieszczonej w sprawozdaniu PFN tabeli najwięcej pieniędzy pochłonął program pt. >Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, w tym ochrona jej wizerunku, a także przeciwdziałanie rozpowszechnianiu w kraju i za granicą informacji i publikacji o nieprawdziwych treściach historycznych, krzywdzących lub zniesławiających Rzeczpospolitą Polską i Naród Polski - Reputacja.

Na jego realizację wydano 33 mln 416 tys. 569,65 zł.

Na drugim miejscu wśród najdroższych inicjatyw PFN był w 2018 r. projekt „Polska w Ameryce”, który kosztował ponad 23 mln zł.

Wśród wydatków Fundacji znalazła się także: „promocja Polski w 100 rocznicę niepodległości poprzez rejs jachtu oceanicznego „I love Poland” (kwota 5 mln 525 tys. 345,54 zł), „Rejs Niepodległości” (4 mln 244 tys. 307,65 zł) i np. organizacja „Polskiej nocy w NBA” (305 tys. 360,37 zł). Na dofinansowanie młodych sportowców w ramach programu „teamlOO” wydano 9 mln 126 tys. 091,97 zł.

Koszty realizacji trwającego minutę i czterdzieści sekund spotu z okazji „100-lecia Niepodległości” z udziałem amerykańskiego aktora Mela Gibsona wyniosły 2 mln 569 tys. 297,57 zł. Z kolei realizację filmu reklamowego „Święta w Polsce” z udziałem francuskiego aktora Jeana Reno wsparto kwotą 11 tys. 858,98 zł.

Poza tym PFN dofinansowała m.in. „kampanię informacyjną w mediach zagr. - Upgrade” (kwotą 1 mln 888 tys. 420,85 zł), „kampanię informacyjną dot. zmian nazw ulic - Dekomunizacja (Polska) ” ( kwotą 1 mln 476 tys. 938,36 zł) i „kampania społeczna w Polsce i w innych krajach” (kwotą 1 mln 458 tys. 834,44 zł).

Na realizację programu „Polskie Dziedzictwo Wschód” PFN przeznaczył 513 tys. 842,58 zł, a na program „Polskie dziedzictwo w Gruzji” - 925 tys. 71,65 zł.

Ze sprawozdania PFN wynika, że dofinansowano również filmy o rodzinie Ulmów (kwotą 6 tys. 878,90 zł), o rotmistrzu Pileckim (kwotą 26 tys. 163,30 zł), oraz serial „Niezwyciężeni” (kwotą 1 tys. 369,35 zł). Na modernizację i działalność Izby Pamięci Generała Ryszarda Kuklińskiego wydatkowano 485 tys. 993,80 zł, a na wsparcie Muzeum bł. Ks. Jerzego Popiełuszki - 604 tys. 315,16 zł.

Na suplement do tygodnika „Niedziela” wydano 166 tys. 513,70 zł.

Polska Fundacja Narodowa została założona Aktem Założycielskim 16 listopada 2016 r. Wpis do Krajowego Rejestru Sadowego nastąpił w dniu 29 grudnia 2016 r. Jej siedziba znajduje się w Warszawie pod adresem: Al. Jana Pawła II 12.

Została ustanowiona i jest w całości finansowana z budżetów 17 spółek Skarbu Państwa. W 2018 r. przekazały one na konto PFN 48,75 mln zł.

Czytaj też: Polski rząd musi sprzątać po unijnych biurokratach

PAP, KG

Powiązane tematy

Komentarze