Informacje

Polscy eksporterzy rozwijają się na rynkach zagranicznych  / autor: Pixabay
Polscy eksporterzy rozwijają się na rynkach zagranicznych / autor: Pixabay

Polscy eksporterzy nie spoczywają na laurach

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 11 stycznia 2020, 10:30

  • 0
  • Powiększ tekst

Trzy czwarte polskich eksporterów rozwija działalność na zagranicznych rynkach, znajdując np. nowych odbiorców czy rozszerzając swoją ofertę - wynika z badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Nowe rynki najczęściej zdobywają firmy innowacyjne.

Analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) przeprowadzili ankietę wśród polskich producentów-eksporterów przetwórstwa przemysłowego na temat działań, jakie podejmują w celu rozwoju eksportu. Pytania dotyczyły m.in. znalezienia nowych odbiorców, wejścia na nowe rynki czy przedstawienia nowej oferty towarowej oraz zwiększenia eksportu na rynkach, na których dotąd działali, w zakresie dotychczasowej oferty oraz wśród dotychczasowych odbiorców.

Niemal trzy czwarte badanych przedsiębiorstw okazało się firmami „aktywnymi proeksportowo”, czyli rozwijającymi swój eksport.

Był to wynik zbliżony do notowanego w poprzednich latach” - czytamy w najnowszym wydaniu „Tygodnika Gospodarczego PIE”, w którym przedstawiono wyniki przeprowadzonej w październiku ub. r. ankiety.

Odsetek aktywnych eksporterów, jak wynika z badania, rósł wraz z wielkością firmy (z 55 proc. w małych do 82 proc. w średnich i 86 proc. w dużych) oraz wraz ze specjalizacją w eksporcie, mierzoną udziałem eksportu w przychodach ze sprzedaży (z 71 proc. w firmach o niskiej specjalizacji eksportowej do 78 proc. w firmach o specjalizacji wysokiej). Był on też wyraźnie wyższy wśród eksportujących głównie na rynki pozaunijne niż do UE (odpowiednio 92 proc. i 72 proc.), a także wyraźnie wyższy niż przeciętny w firmach innowacyjnych (87 proc.).

Firmy wskazywały, że swój eksport zwiększają najczęściej poprzez nowych odbiorców (57 proc. respondentów). Na nowe rynki weszło 14 proc. badanych eksporterów, a 17 proc. oferowało nowe towarowy. Zwiększenie eksportu na rynkach, na których dotąd działali, zadeklarowało 21 proc. badanych. Nowe rynki najczęściej znajdowały natomiast firmy innowacyjne (23 proc.) i z kapitałem zagranicznym (21 proc.), a z nowymi towarami wchodziła najczęściej branża spożywcza (29 proc. respondentów w tej grupie) i  przedsiębiorstwa duże (24 proc.), „średnio wyspecjalizowane” w eksporcie (26 proc.), z kapitałem zagranicznym (24 proc.) oraz konkurujące jakością (33 proc.).

Analityków niepokoi wysoki udział firm „proeksportowo pasywnych” wśród przedsiębiorstw małych.

Niemal połowa z nich (45 proc.) nie stosowała żadnej z wymienionych metod rozwoju eksportu. Był to odsetek około trzykrotnie wyższy niż w przedsiębiorstwach dużych i średnich” - podsumował PIE.

Badanie przeprowadzono we współpracy z GUS w październiku 2019 r. Pytania skierowano do reprezentatywnej, losowo wybranej grupy 600 producentów-eksporterów z sekcji przetwórstwa przemysłowego. Wyniki zostały zagregowane zbiorczo dla całej badanej populacji, a także dla wybranych przekrojów respondentów, m.in. według wielkości przedsiębiorstwa, wyspecjalizowania w eksporcie, głównego kierunku eksportu oraz formy własności. (PAP)

PAP (autor: Magdalena Jarco0/gr

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze