Informacje

Kart bankowe i internet nie są obce seniorom / autor: Pixabay
Kart bankowe i internet nie są obce seniorom / autor: Pixabay

Z e-bankowości korzysta 80 proc. seniorów aktywnych w sieci

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 21 stycznia 2020, 17:30

  • 0
  • Powiększ tekst

Polscy seniorzy coraz chętniej korzystają z usług bankowych - prawie 90 proc. posiada rachunek bankowy, a 70 proc. spośród 88 proc. osób posiadających kartę płatniczą deklaruje, że korzysta z niej bardzo często. Seniorzy swoimi finansami chętnie zarządzają poprzez bankowość internetową lub mobilną - korzystanie z niej deklaruje 80 proc. respondentów, którzy są aktywni w sieci, wynika z raportu „InfoSenior 2020” Związku Banków Polskich (ZBP) i Warszawskiego Instytutu Bankowości (WIB).

Posiadanie rachunku osobistego w banku deklaruje 88 proc. osób powyżej 65. roku życia, taki sam odsetek seniorów ma kartę płatniczą, a z bankowości elektronicznej i mobilnej korzysta 80 proc..

Najpopularniejszym produktem bankowym wśród osób starszych jest niezmiennie tradycyjny rachunek osobisty. Jednocześnie, zauważalny jest istotny wzrost odsetka seniorów korzystających z kart płatniczych - w 2018 roku używała ich jedynie połowa ankietowanych, podczas gdy w 2019 r. - już blisko 90 proc.. Ponadto pozytywnie zaskakuje fakt, że seniorzy swoimi finansami chętnie zarządzają poprzez bankowość internetową lub mobilną - korzystanie z niej deklaruje 80 proc. respondentów. Na produkty oszczędnościowe, takie jak lokaty czy konta oszczędnościowe decyduje się odpowiednio 30 proc. i 28 proc. polskich seniorów czytamy w raporcie.

W stosunku do zeszłorocznych danych nie maleje liczba seniorów deklarujących zaciąganie zobowiązań. Jak podkreślają w przeprowadzonej ankiecie respondenci, jedynie 6 proc. osób w tej grupie posiada nieruchomość obciążoną hipoteką, a 28% zaciągnęło pożyczkę lub kredyt gotówkowy, podano także.

Z badania przeprowadzonego przez ZBP wśród bankowców jednoznacznie wynika z nich, iż najczęstszym posiadanym przez seniorów produktem bankowym jest rachunek osobisty (95% wskazań). W porównaniu do deklaracji ankietowanych znacznie większa część bankowców, bo aż 79 proc., wskazuje, iż osoby po 65. roku życia posiadają lokaty. Równie dużą popularnością cieszą się konta oszczędnościowe, które według opinii pracowników banku posiada niemalże trzech z  czterech starszych klientów.

W  znacznie mniejszym stopniu seniorzy zaciągają zobowiązania - na posiadanie kredytu gotówkowego lub pożyczki wskazuje jedynie co czwarty pytany, a na posiadanie karty kredytowej w grupie seniorów - jedynie 3 proc. bankowców czytamy także.

ZBP wskazuje, że chociaż seniorzy coraz chętniej korzystają produktów i  usług bankowych, w  tym tych elektronicznych oraz mobilnych, to w  relacjach z  bankiem nie odczuwają istotnych problemów. Na brak takich trudności wskazuje aż 59% badanych.

Wśród aspektów stwarzających problemy seniorzy podkreślają następujące kwestie: niedostateczną ofertę produktów dedykowanych osobom starszym (16%), skomplikowany język używany przez pracowników i/lub skomplikowany język umów (15%), bądź też odległość do najbliższego oddziału. Seniorzy nie mają z kolei problemów z  korzystaniem z  bankowości internetowej lub mobilnej - na problemy w  korzystaniu z tego kanału wskazuje jedynie 6% pytanych” wskazano także w raporcie.

Z opinii bankowców zebranych przez ZBP w listopadzie 2019 r. wynika, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy zainteresowanie klientów powyżej 65. roku życia produktami oszczędnościowymi raczej wzrosło. Na taką tendencję wskazuje aż 58 proc. pytanych bankowców, a 3 proc. podkreśla, że wzrosło ono zdecydowanie.

Jedynie co trzeci pytany wskazuje, iż zainteresowanie to raczej spadło. Niewątpliwie wpływa na to znaczący wzrost w ostatnim roku posiadanych przez Polaków oszczędności. Jak wskazywaliśmy w ramach ostatniego raportu InfoKredyt w grudniu 2019 roku w ciągu ostatnich 12 miesięcy Polacy zwiększyli poziom swoich oszczędności o ponad 11 proc.. Z danych Komisji Nadzoru Finansowego wynika zaś, że depozyty gospodarstw domowych na koniec października 2019 r. wynosiły 899,9 mld zł” - czytamy dalej.

Seniorzy starają się także aktywnie wspierać swoje dzieci i wnuki, a pomoc ta niejednokrotnie ma charakter fi nansowy. Nie brakuje jednak też sytuacji odwrotnych, w których to młodsi wspierają finansowo starszych rodziców lub dziadków.

Jednak jak wynika z badania przeprowadzonego w grudniu 2019 roku na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości wśród osób powyżej 65. roku życia aż 89% z nich deklaruje samowystarczalność finansową - oznacza to wzrost o 3 punkty procentowe w stosunku do podobnego badania z grudnia 2018 r. Co istotne spadł odsetek osób deklarujących oczekiwania takiej pomocy w wyjątkowych okolicznościach, np. przy większych wydatkach - 9% w 2019 r. wobec 12% w 2018 r. Może to świadczyć o  stosunkowo dużej niezależności fi nansowej polskich seniorów lub też niechęci do korzystania ze wsparcia młodszych pokoleń w tym zakresie. Pewien wpływ mogą mieć również transfery socjalne kierowane do osób starszych, np. w postaci dodatkowej 13. emerytury w ciągu roku” - czytamy w raporcie.

Z drugiej jednak strony zestawiając grudniowe dane z 2018 r. i 2019 r. można dostrzec, że wzrósł odsetek seniorów, których nie stać na pomoc finansową swoim dzieciom i wnukom - z 10% w 2018 r. do 17 proc. w 2019 r. Jednocześnie też, łącznie 45% ankietowanych przyznało, że takiego wsparcia udziela - najczęściej przy większych, niespodziewanych wydatkach, ale nie więcej niż raz na pół roku (30 proc.). Jedynie 3 proc. polskich seniorów deklaruje, że czyni to regularnie większymi kwotami, podkreślono.

Łącznie, w porównaniu do danych ZBP z 2018 r., widoczny jest jednak spadek liczby starszych osób deklarujących pomoc swoim najbliższym, i to aż o 9 punktów procentowych - z 54 do 45 proc..

Internetowe badanie opinii publicznej zostało przeprowadzone przez firmę Pollster w grudniu 2019 roku na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości. Grupa respondentów obejmowała 500 osób powyżej 65. roku życia i uwzględniała reprezentację z podziałem na wielkość miejscowości, województwo i wykształcenie. Badanie jest przeprowadzone po raz drugi (pierwsze badanie zostało zrealizowane w 2018 roku) i ma na celu analizę m.in. charakterystyki aktywności bankowej polskich seniorów.

Czytaj też:E-bankowość: uwaga na oszustów

(ISBnews), DS

Powiązane tematy

Komentarze