Informacje

PKO poinformowało o zysku / autor: fot. PKO
PKO poinformowało o zysku / autor: fot. PKO

PKO BP z ogromnym zyskiem!

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 12 lutego 2020, 10:00

  • 0
  • Powiększ tekst

Zysk netto grupy PKO BP w czwartym kwartale 2019 roku spadł do 723 mln zł z 1,01 mld zł rok wcześniej - podał bank w raporcie rocznym. Zysk banku był o 9,7 proc. wyższy od oczekiwań analityków, którzy szacowali, że wyniesie on 658,9 mln zł.

Oczekiwania pięciu biur maklerskich co do zysku netto za IV kwartał wahały się od 542 mln zł do 740,4 mln zł.

W całym 2019 roku zysk netto grupy banku wyniósł 4,031 mld zł i wzrósł o 7,8 proc. rok do roku. Rentowność kapitału własnego banku (ROE) netto wyniosła 10,9 proc., co oznacza spadek o 0,1 pkt. proc. wobec 2018 roku - strategia banku do 2022 roku zakłada wzrost ROE do 12 proc.

Wynik odsetkowy banku w czwartym kwartale wyniósł 2,62 mld zł i okazał się o 3 proc. wyższy od szacunków analityków, którzy liczyli, że wyniesie 2,547 mld zł (w przedziale oczekiwań 2,49-2,58 mld zł). Wynik odsetkowy wzrósł o 6 proc. rok do roku oraz spadł o 1 proc. w porównaniu z trzecim kwartałem.

Wynik odsetkowy w całym 2019 roku wzrósł o 10 proc. rok do roku i sięgnął 10,28 mld zł. Marża odsetkowa w 2019 roku wyniosła 3,4 proc., utrzymując się na tym samym poziomie co w 2018 roku.

Wynik z prowizji w czwartym kwartale wyniósł 771 mln zł i był zgodny z szacunkami rynku, który spodziewał się 772,3 mln zł (oczekiwania wahały się od 765 mln zł do 775 mln zł). Wynik był taki sam jak w czwartym kwartale 2018 roku i zaledwie o 1 mln zł wyższy niż w trzecim kwartale 2019 roku.

Wynik prowizyjny w 2019 roku był wyższy o 1 proc. niż rok wcześniej i wyniósł 3,05 mld zł.

Łączny wynik na działalności bankowej PKO BP w minionym roku wzrósł o 10 proc. do 14,67 mld zł.

Koszty ogółem w czwartym kwartale wyniosły 1,551 mld zł, czyli były o 1,3 proc. niższe od oczekiwań analityków. Koszty wzrosły o 8 proc. rok do roku i były o 6 proc. wyższe niż w trzecim kwartale.

Koszty działania banku w całym 2019 roku wzrosły o 4,3 proc. wobec 2018 roku i wyniosły 6,15 mld zł. Wskaźnik kosztów do dochodów ukształtował się na poziomie 41,9 proc. i był o 2,3 pkt. proc. niższy niż rok wcześniej.

Kwartalne odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły 313 mln zł. Rynek oczekiwał o 35 proc. wyższych odpisów na poziomie 481,1 mln zł.

Łącznie w 2019 roku koszt ryzyka kredytowego grupy PKO BP to 0,47 proc., co oznacza spadek o 0,12 pkt. proc. względem 2018 roku.

Bank utworzył w czwartym kwartale rezerwę na ryzyko prawne związane z umowami na hipoteczne kredyty walutowe w wysokości 451 mln zł. W raporcie podano również informację o utworzeniu rezerwy na zwroty kosztów dla klientów z tytułu dokonanych przedterminowych spłat kredytów konsumenckich i hipotecznych w wysokości 127 mln zł.

Bank zakończył 2019 rok z sumą aktywów na poziomie 348,04 mld zł, o 7,3 proc. wyższą niż na koniec 2018 roku. Wartość finansowania udzielonego klientom wzrosła o 6,4 proc. do 245,28 mld zł, a wartość depozytów klientów na koniec roku była wyższa o 7,3 proc. rok do roku i sięgnęła 256,2 mld zł.

Bank podał, że sprzedaż kredytów mieszkaniowych w 2019 roku wyniosła 15,6 mld zł i tym samym wzrosła o 3,2 proc. wobec 2018 roku.

Prezes Zbigniew Jagiełło poinformował, że PKO BP spełnia kryteria do wypłaty na dywidendę do 50 proc. zysku za 2019 roku, a dodatkowo zarząd banku rozważy rekomendowanie wypłaty 1,67 mld zł niepodzielonego zysku z 2018 roku.

Efektywność mierzona zwrotem na kapitale utrzymała się na wysokim poziomie wynoszącym 10 proc., a wskaźniki kapitałowe i pozostałe kryteria określone przez nadzór finansowy ukształtowały się na poziomie umożliwiającym wypłatę do 50 proc. dywidendy z zysku za ubiegły rok” - napisał prezes w liście do akcjonariuszy.

Część zysku z 2018 roku w kwocie 1,67 mld zł pozostała niepodzielona, dzięki czemu potencjalnie będzie mogła zostać wypłacona w 2020 roku. Zarząd PKO Banku Polskiego rozważy rekomendowanie WZA wypłatę tej części zysku wraz z połową zysku z 2019 roku.

W czerwcu 2019 roku wiceprezes banku nadzorujący obszar finansów i rachunkowości, Rafał Kozłowski, podał, że PKO BP chciałby przeznaczyć na dywidendę w 2020 roku 50 proc. zysku osiągniętego w 2019 roku oraz niepodzielony zysk za 2018 rok w wysokości ok. 1,7 mld zł.

PAP Biznes/ as/

Powiązane tematy

Komentarze