Informacje

GUS: Rośnie produkcja przemysłowa

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 20 lutego 2020, 10:24

    Aktualizacja: 20 lutego 2020, 10:25

  • 1
  • Powiększ tekst

Wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 24 spośród 34 działów przemysłu (w ujęciu rocznym) w styczniu 2020 r., poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS).

W styczniu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 1,1% w porównaniu ze styczniem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 6%, natomiast w porównaniu z grudniem ub. roku wzrosła o 4,5%.

W większości głównych grupowań przemysłowych w styczniu br. odnotowano wzrost produkcji w skali roku. Produkcja dóbr zaopatrzeniowych wzrosła o 3,1%, dóbr konsumpcyjnych trwałych - o 2%, dóbr inwestycyjnych - o 1%. Zmniejszyła się natomiast produkcja dóbr związanych z energią - o 3,7%, a dóbr konsumpcyjnych nietrwałych - o 1%” - czytamy w komunikacie.

Według wstępnych danych w styczniu br., w stosunku do stycznia ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 24 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego - o 9,3%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - o 7,7%, urządzeń elektrycznych - o 5,8%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych oraz wyrobów z metali - po 5,6%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej oraz papieru i wyrobów z papieru - po 3,5%” - czytamy dalej.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu ze styczniem ub. roku, wystąpił w 10 działach, m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego - o 27,3%, w produkcji maszyn i urządzeń - o 9,2%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 4,2% oraz w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych - o 3%, podał także Urząd.

(ISBnews)SzSz

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze