Informacje

Strata netto grupy Alior Banku w czwartym kwartale 2019 roku wyniosła 19,9 mln zł / autor: fot. Fratria
Strata netto grupy Alior Banku w czwartym kwartale 2019 roku wyniosła 19,9 mln zł / autor: fot. Fratria

Jakie wyniki Aliora?

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 28 lutego 2020, 09:21

  • 0
  • Powiększ tekst

Strata netto grupy Alior Banku w czwartym kwartale 2019 roku wyniosła 19,9 mln zł - wynika z wyliczeń PAP Biznes na podstawie raportu rocznego. Konsensus oczekiwań zakładał wypracowanie przez bank zysku netto na poziomie 5,1 mln zł.

Oczekiwania sześciu biur maklerskich, co do zysku banku za IV kwartał, wahały się od 0 mln zł do 10,2 mln zł

Wynik odsetkowy banku w IV kwartale wyniósł według wyliczeń PAP Biznes 746,9 mln zł i był 5 proc. niższy od oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 785,6 mln zł (w przedziale oczekiwań 767-822,8 mln zł).

Wynik z prowizji ostatnim kwartale 2019 roku wyniósł 165,3 mln zł i zgodny z oczekiwaniami rynku, który spodziewał się 166,9 mln zł (oczekiwania wahały się od 152,5 mln zł do 177,8 mln zł).

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w czwartym kwartale 2019 roku 335,1 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem o 8 proc. niższych odpisów na poziomie 310,9 mln zł.

Alior Bank podał w ubiegłym tygodniu, że utworzył dodatkową rezerwę na zwroty dotyczące przedterminowych spłat kredytów detalicznych dokonanych przed 11 września 2019 r. w wysokości 186 mln zł, która w całości powiększy pozostałe koszty operacyjne w IV kwartale 2019 roku. Bank ma jeszcze plany

Alior Bank planuje, że do 2022 roku wskaźnik ROE wzrośnie do powyżej 10 proc. z 8,4 proc. w 2019 roku, aktywa banku wzrosną w tym okresie do 95 mld zł z 77 mld zł, a liczba klientów indywidulanych zwiększy się o 420 tys. - poinformował bank w strategii na lata 2020-2022.

Alior Bank planuje do 2022 roku spadek kosztów ryzyka do 1,8 proc. z 2,4 proc. w 2019 roku. Bank zakłada zmniejszenie wrażliwości portfela kredytowego na zmianę sytuacji makroekonomicznej. Średnioroczny znormalizowany długoterminowy koszt ryzyka nowej akcji kredytowej w latach 2020-2022 bank założył na poziomie 1,5 proc.

Marża odsetkowa netto wzrosnąć ma do 4,6 proc. z 4,5 proc., a wskaźnik kosztów do dochodów obniżyć się ma do 41 proc. z 43 proc. Koszt finansowania (CoF) ma być poniżej 1 proc.

Liczba klientów indywidulanych w 2022 roku wzrosnąć ma do 4,5 mln z 4,1 mln w 2019 roku, a liczba klientów biznesowych w tym okresie do 300 tys. z 220 tys.

W horyzoncie strategii Alior Bank planuje utrzymanie nadwyżki współczynnika kapitałowego Tier1 na poziomie co najmniej 125 p.b. na koniec każdego roku. W latach 2020-22 bank zakłada utrzymanie stabilnej pozycji kapitałowej. Rozpoczęcie projektu IRB bank planuje w 2020 roku, a uzysków kapitałowych spodziewa się z od 2024 roku.

Nowa strategia Alior Banku to plan rozwoju dla banku nowej generacji. Zakłada rozbudowę aplikacji mobilnej, rozszerzenie oferty o produkty pozabankowe oraz wdrożenie narzędzi i wykorzystanie technologii, które poprawiają doświadczenia klientów i wzmacniają relację z nimi” - napisano w komunikacie prasowym banku.

Alior Bank podał, że stworzy w swojej aplikacji Alior Mobile ekosystem usług pozabankowych. Docelowo z aplikacji banku ma korzystać 1,5 mln klientów.

Bank planuje stopniowo udostępniać w aplikacji kolejne rozwiązania własne oraz dostarczane przez uznanych partnerów zewnętrznych i w ten sposób zyskać miano lidera otwartej bankowości. Dzięki umiejętności szybkiej adaptacji i kompetencjom technologicznym, które Alior rozwija od samego początku, będzie mógł integrować nowe funkcje sprawniej i szybciej niż jego rynkowi konkurenci” - napisano w komunikacie.

Bank podał, że nadal ważną rolę odgrywać ma także sieć oddziałów. Pierwszy oddział w nowym formacie powstał w Warszawie, a drugi w Gdańsku. Do końca roku Alior Bank będzie miał w sumie 30 takich placówek, a w horyzoncie strategii ponad 100. Do 2022 roku bank zakłada redukcję liczby placówek o 25 proc.

Alior planuje zwiększenie udziału w portfelu kredytowym mniej ryzykownych produktów, w tym kredytów hipotecznych, leasingu i faktoringu, bank chce także zwiększyć udział małych i średnich przedsiębiorstw w nowej sprzedaży segmentu klienta biznesowego.

Alior Bank poinformował, że dostosuje ofertę pożyczki gotówkowej do nowych warunków rynkowych i zakłada, że przyrostwolumenu pożyczki (CAGR) będzie na poziomie 3 proc. Udział sprzedaży wolumenu pożyczek gotówkowych w kanałach zdalnych ma być na poziomie 25 proc.

Bank liczy także na wzrost przychodów banku z inicjatyw realizowanych wspólnie z PZU. Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu tych przychodów (CAGR) wynieść ma 50 proc.

PAP Biznes/ as/

Powiązane tematy

Komentarze