Informacje

Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes zarządu Banku Pekao SA / autor: materiały prasowe
Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes zarządu Banku Pekao SA / autor: materiały prasowe

WYWIAD

Nie potrzebujemy parytetów, by doceniać kobiety

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 8 maja 2020, 13:30

    Aktualizacja: 15 maja 2020, 12:51

  • 0
  • Powiększ tekst

Pracujemy nad wszystkimi programami polegającymi na wykorzystaniu zarówno krajowych środków publicznych, jak i funduszy europejskich, które mogą wesprzeć naszych klientów – mówi Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes zarządu Banku Pekao SA, nadzorująca Pion Bankowości Małych i Średnich Przedsiębiorstw w rozmowie z Grażyną Raszkowską na łamach „Gazety Bankowej”

Jakie wsparcie mogą otrzymać małe i średnie przedsiębiorstwa w związku z sytuacją, w jakiej znalazł się obecnie kraj? Jakie działania podejmuje Bank Pekao SA, aby pomóc sektorowi MŚP w tych dramatycznych okolicznościach, jakimi są walka z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i jego negatywny wpływ na całą gospodarkę, w tym zwłaszcza na mniejsze firmy?

Magdalena Zmitrowicz: W Banku Pekao jesteśmy odpowiedzialni wobec wszystkich klientów – musimy wesprzeć ich poprzez odpowiednie rozwiązania finansowe, ale także zadbać o powierzone nam depozyty. Wiemy, że firmy będące naszymi klientami znalazły się w tej sytuacji nie z powodu własnych błędów czy zaniedbań. Weźmiemy to pod uwagę podczas podejmowania decyzji kredytowych.

Pracujemy nad wszystkimi programami, które polegają na wykorzystaniu zarówno krajowych środków publicznych, jak i funduszy europejskich, które mogą wesprzeć naszych klientów. Są to programy gwarancyjne dla firm każdej wielkości: mikro, małych, średnich i dużych. Pracujemy nad dopłatami do odsetek, subwencjami w ramach tarczy PFR, tanimi liniami kredytowymi na finansowanie obrotowe w ramach programów dla poszczególnych województw. Programów jest wiele, rozwiązania są różne, ale analizujemy każdą możliwość, aby pomóc naszym klientom.

Na jakie konkretnie działania pomocowe już mogą liczyć klienci?

Możemy wymienić pięć głównych działań. Pierwszym jest – w zakresie dopuszczonym przepisami prawa – odroczenie (zawieszenie) spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych do trzech miesięcy. Ponadto automatyczne wydłużenie o ten sam okres łącznego okresu spłaty kredytu pod warunkiem przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia spłaty kredytu dla klientów, którzy uzasadnią konieczność odroczenia (zawieszenia) spłaty kredytu ich sytuacją finansową spowodowaną pandemią koronawirusa SARS-CoV-2.

Zawieszenie spłaty rat kredytowych może istotnie poprawić płynność firm. Wprowadziliśmy je także w naszym banku, mając świadomość, że wielu klientów znalazło się w trudnej sytuacji i mogą mieć problemy ze spłatą, umożliwiamy odroczenie płatności rat kapitałowych i odsetkowych. Zwracam uwagę, że nie chodzi o automatycznie przyznawane odroczenie rat kredytów. Ta pomoc jest kierowana do tych osób lub firm, które mają problem ze względu na sytuację z pandemią. Natomiast przy odraczaniu rat cały okres spłaty jest automatycznie wydłużany.

Nie oznacza to jednak darowania tych rat, ale przesunięcie ich w czasie – naszym obowiązkiem jest też dbanie o bezpieczeństwo powierzonych nam depozytów. Dzięki wprowadzanemu przez KNF pakietowi interwencji nadzorczych zawieszenie na pewien czas spłaty kredytów nie powinno skutkować dużym ograniczeniem zdolności banków do finansowania polskich przedsiębiorstw. Wprowadzane przez rząd rozwiązania dostarczają nowych narzędzi poprawiających tę zdolność.

Drugim są prolongaty kredytów – banki udzielą pomocy wszystkim przedsiębiorcom, którzy mieli na koniec 2019 r. zdolność kredytową, zostali dotknięci skutkami koronawirusa SARS-CoV-2 i którym w najbliższych miesiącach upływa termin odnowienia istniejącego finansowania, w postaci odnowienia na wniosek klienta finansowania na okres do sześciu miesięcy. To już się dzieje. Udzielamy prolongat kredytów do sześciu miesięcy na linie kredytowe, karty kredytowe. Bank nie pobiera opłat ani prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosków.

Możemy też jako bank zastosować inne indywidualne rozwiązania; jest cała gama różnych produktów bankowych, firmy są z różnych branż, mają różną sytuację i potrzeby. Ktoś jest eksporterem, inny czeka na maszyny z Włoch lub Chin, ktoś jeszcze ma firmę usługową. Istotnym ułatwieniem jest też możliwość składania dokumentacji w formie zdalnej za pośrednictwem np. poczty e-mailowej bezpośrednio do doradcy klienta lub bankowości elektronicznej PekaoBiznes24.

Warto także zwrócić uwagę na kwestię zabezpieczenia kredytów. Banki zawsze są zobowiązane do tego, aby udzielane kredyty były zabezpieczone. Obecnie mamy dużo możliwości ustanawiania gwarancji dla firm ze środków publicznych budżetowych lub unijnych. Mogę powiedzieć, że Bank Pekao ma najszerszą ofertę tego typu instrumentów.

Na czym polega codzienna praca zespołu Pionu MŚP?

Najważniejsze zadania to realizacja strategii Pionu MŚP, zaangażowanie w akwizycję i cross-selling, a także systematyczne wzmacnianie kultury zorientowanej na klienta. Bardzo istotna jest też aktywność związana z digitalizacją i nowym modelem obsługi, z uwzględnieniem kanałów zdalnych.

A jak postrzega pani rolę kobiet w biznesie oraz rolę kobiet na stanowiskach menedżerskich w Polsce i w banku, który pani reprezentuje?

Kobiety w Polsce są bardzo dobrze przygotowane do pełnienia funkcji zarządczych, są dobrze wykształcone, znają języki. Badania naukowe pokazują, że środowiska bardziej zróżnicowane są znacznie bardziej efektywne w zakresie wypracowywania zysków, ale i rotacja w takich zespołach jest znacznie mniejsza, czyli w takich grupach lepiej się pracuje. Odsetek kobiet na stanowiskach menedżerskich, zwłaszcza w branży technologicznej, jest zbyt niski.

Inaczej jest w Banku Pekao, gdzie prawie 80 proc. pracowników to kobiety, a prawie 60 proc. pracowników na stanowiskach dyrektorów to panie. Nie potrzebujemy parytetów – dostrzegamy bardzo pozytywny wpływ kobiet. Dowodem na to, że Bank Pekao daje kobietom równe szanse, jest fakt, iż jako jedyna firma z Polski i jedna z niewielu w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej zakwalifikował się do tegorocznej edycji indeksu Bloomberg Gender-Equality Index, który wyróżnia spółki giełdowe aktywnie działające na rzecz równości płci w środowisku pracy. Bank spełnił wymogi wejścia do indeksu, dbając o równouprawnienie kobiet i mężczyzn w płacach oraz równy dostęp płci do awansu i rozwoju. Bank efektywnie wdraża politykę różnorodności, równych szans przy doborze kadr oraz przeciwdziałania mobbingowi.

Wracając do pionu, którym pani zarządza – na czym w praktyce polega dopasowanie usług finansowych do potrzeb klientów z sektora MŚP?

Przede wszystkim aktywnie wspieramy polskich przedsiębiorców w rozwoju, oferując im atrakcyjne formy finansowania zabezpieczonego gwarancjami EFI, COSME, BGK. Nasza oferta w tym zakresie jest bardzo szeroka i cały czas ją rozwijamy. Pragniemy, aby polscy przedsiębiorcy MŚP odnosili sukcesy w kraju i za granicą. Dodatkowo korzystamy z najlepszych doświadczeń bankowości korporacyjnej Banku Pekao, oferując szeroką gamę produktów niedostępnych do tej pory dla klientów MŚP.

Przykładów jest wiele. Zacznijmy może od wdrożenia funkcjonalności weryfikacji rachunków beneficjentów z tzw. białą listą Ministerstwa Finansów. W 2019 r. weszła ustawa wprowadzająca sankcje za realizację przelewów na rachunki niezweryfikowane na białej liście. Bank wprowadził moduł w bankowości elektronicznej, który weryfikuje, czy rachunek beneficjenta na niej jest, czy nie. Klient może ręcznie tę weryfikację realizować, ale to proces bardzo pracochłonny.

Innym przykładem może być Pekao Connect – połączenie on-line systemu bankowego z systemami finansowo-księgowymi klientów. Rozwiązanie, które na początku było dedykowane dla klientów dużych, zostało wystandaryzowane, zbudowano wtyczki do licznych systemów i teraz jest to rozwiązanie tanie, standardowe, czyli z powodzeniem sprzedawane u klientów MŚP.

Analogicznie oferta Trade Finance – pierwotnie była dedykowana dla dużych klientów, u nas od niedawna pełna oferta Trade Finance i Trade Services jest oferowana klientom segmentu MŚP.

Wyróżnia nas także atrakcyjne finansowanie farm fotowoltaicznych, które mogą znacznie obniżyć koszty działania firm MŚP. Finansowanie jest zabezpieczone gwarancją i dodatkowo obejmuje częściową refundację odsetek kredytowych.

Tempo wzrostu eksportu w zeszłym roku według resortu rozwoju na podstawie danych GUS wyniosło 7 proc., a przyczyną takich wyników jest m.in. postawienie przez naszych przedsiębiorców na geograficzną dywersyfikację odbiorców. Oczywiście w obecnej sytuacji jest wiele niewiadomych, które bardzo niekorzystnie mogą się odbić na kondycji eksporterów. Jakie wsparcie przedsiębiorcy eksporterzy znajdują w Pionie MŚP?

Bardzo cieszy nas ten wynik, szczególnie że widzimy, jak dużym potencjałem charakteryzują się firmy eksportujące towary i usługi. Są bardziej innowacyjne, bardziej zwinne i bardziej dochodowe – eksporterzy generują wyraźnie wyższe marże z działalności zagranicznej. Nasz bank stale wdraża nowe rozwiązania mające wspierać ich w różnych aspektach działalności poza granicami Polski. Klienci mogą ograniczyć ryzyko kursowe płatności zagranicznych dzięki dopasowanym do ich potrzeb instrumentom zabezpieczającym.

Stworzyliśmy zespoły ekspertów obecnych w regionach, którzy na bieżąco spotykają się z eksporterami i importerami, poznają ich firmy, badają potrzeby i pomagają w tworzeniu optymalnej strategii zabezpieczającej. Dodatkowo nasi klienci mogą skorzystać z różnych form finansowania, np. akredytywy eksportowej, która znacząco ogranicza ryzyko kontrahenta, usprawnia przepływy finansowe oraz pozwala eksporterowi poprawić pozycję konkurencyjną za granicą, dzięki możliwości zaoferowania dłuższych terminów płatności swoim partnerom.

Ponadto Bank Pekao prowadzi wiele działań edukacyjnych i dostarcza naszym klientom profesjonalne analizy rynkowe – staramy się wesprzeć przedsiębiorców eksporterów i importerów na różnych płaszczyznach ich działalności. Cieszy nas to, że klienci chwalą i doceniają te inicjatywy.

Rozmawiała Grażyna Raszkowska

Więcej informacji i komentarzy o światowej i polskiej gospodarce i sektorze finansowym znajdziesz w bieżącym wydaniu „Gazety Bankowej” - do kupienia w kioskach i salonach prasowych

Okładka Gazety Bankowej / autor: Fratria
Okładka Gazety Bankowej / autor: Fratria

„Gazeta Bankowa” dostępna jest także jako e-wydanie, także na iOS i Android – szczegóły na http://www.gb.pl/e-wydanie-gb.html

Powiązane tematy

Komentarze