Informacje

Huta Miedzi Głogów  / autor: KGHM
Huta Miedzi Głogów / autor: KGHM

KGHM ze wzrostem zysku i niższymi przychodami

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 13 maja 2020, 19:40

  • 0
  • Powiększ tekst

Grupa kapitałowa KGHM Polska Miedź zarobiła netto w I kw. br. 690 mln zł, wobec 552 mln zł w analogicznym okresie zeszłego roku - informuje w środowym raporcie kwartalnym KGHM Polska Miedź.

Zgodnie z komunikatem zysk netto grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 692 mln zł, wobec 552 mln zł w pierwszym kwartale zeszłego roku.

W raporcie napisano, że przychody grupy z umów z klientami wyniosły w I kw. br. 5 mld 299 mln zł, wobec 5 mld 488 mln zł w tym samym okresie zeszłego roku.

Podano, że zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 813 mln zł, a netto ze sprzedaży 495 mln zł, przy kosztach sprzedaży i kosztach ogólnego zarządu w wysokości 318 mln zł. W tym samym okresie zeszłego roku zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 1 mld 47 mln zł, a netto ze sprzedaży 739 mln zł, przy kosztach sprzedaży i kosztach ogólnego zarządu w wysokości 308 mln zł.

Tzw. skorygowana EBITDA dla KGHM Polska Miedź wyniósł w I kw. br. 900 mln zł (wobec 999 mln zł w analogicznym okresie zeszłego roku), dla KGHM International 52 mln zł (wobec 170 mln zł w zeszłym roku), a dla Sierra Gorda 104 mln zł (wobec 218 mln zł).

Część raportu poświęcono wpływowi epidemii COVID 19 na działalność Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź. Zauważono, że z jej punktu widzenia istotnym skutkiem epidemii był spadek cen miedzi - o 22 proc. w I kwartale 2020 r. Niższe notowania tego metalu spowodowały spadek przychodów ze sprzedaży, który w KGHM Polska Miedź został częściowo zrównoważony korzystnym kursem walutowym USD/PLN w wyniku osłabienia się złotego.

Wpływ epidemii COVID 19 na globalne rynki surowcowe znajduje bezpośrednie odniesienie do sytuacji finansowej zagranicznych aktywów produkcyjnych Spółki. W odniesieniu do niektórych kopalń, spadek rynkowych cen metali i determinowany tym wpływ na strumień przychodów może wpływać na konieczność ich wsparcia płynnościowego ze strony KGHM Polska Miedź S.A. i podjęcia dodatkowych działań o charakterze optymalizacyjnym” - czytamy w raporcie.

Z powodu koronawirusa również mocno ucierpiały indeksy giełdowe. Spadek cen akcji jednostki dominującej spowodował spadek kapitalizacji giełdowej spółki, która na dzień 31 grudnia 2019 wynosiła 19 mld 116 mln zł, a na koniec I kwartału 2020 r. spadła do poziomu 11 mld 964 mln zł. Jest to wartość niższa od wartości aktywów netto spółki, które na dzień 31 marca 2020 r. wyniosły 20 mld 88 mln zł. Na dzień 12 maja 2020 r. kapitalizacja giełdowa spółki wyniosła 15 mld 128 mln zł.

Biorąc pod uwagę dużą niepewność, istotną zmienność podstawowych parametrów ekonomicznych, w tym cen metali i kursów walut, jak również brak wiarygodnych źródeł informacji w zakresie oceny rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju i na świecie i jej wpływu na sytuację gospodarczą, obecnie trudno jest oszacować skutki finansowe COVID-19 w przyszłości oraz ewentualną utratę wartości aktywów Grupy Kapitałowej z tego tytułu” - zaznaczono.

Na dzień publikacji niniejszego raportu Zarząd Jednostki Dominującej ocenia ryzyko utraty ciągłości działania z tytułu koronawirusa jako niskie” - podkreślono.

W raporcie poinformowano, że grupa obserwuje pewne odchylenia w ciągłości łańcucha dostaw materiałów i usług, spowodowane ograniczeniami logistycznymi. Jednak stały kontakt z dostawcami umożliwia szybką reakcję na opóźnienia przez wykorzystanie stosowanej w grupie strategii dywersyfikacji dostawców oraz zastosowanie alternatywnych rozwiązań np. zamienników. Ponadto opracowano plan zachowania ciągłości działalności na wypadek ograniczenia, zaprzestania produkcji lub czasowego przejścia w stan podtrzymania działalności.

Dodano, że większość odbiorców KGHM nie odczuwa w chwili obecnej silnie negatywnego wpływu epidemii na swoją działalność, dzięki czemu należności jednostki dominującej z tytułu sprzedaży regulowane są terminowo.

Grupa Kapitałowa posiada pełną zdolność do regulowania zaciągniętych zobowiązań. Posiadane przez Grupę środki pieniężne oraz pozyskane finansowanie zewnętrzne gwarantują jej utrzymanie płynności finansowej (…) Grupa Kapitałowa kontynuuje realizację projektów inwestycyjnych zgodnie z przyjętymi harmonogramami” - czytamy.

Zapewniono ponadto, że jak dotąd nie wystąpiły znaczące zakłócenia w ciągłości działania grupy z powodu zakażenia wirusem wśród pracowników. „Nie odnotowano również, w związku z epidemią, istotnie podwyższonej absencji wśród pracowników głównego ciągu produkcyjnego Jednostki Dominującej oraz krajowych i zagranicznych aktywów produkcyjnych” - napisano.

W raporcie przyznano, że wybuch epidemii COVID-19 ma istotny wpływ na poboczną działalność grupy dotyczącą świadczenia usług hotelarskich i uzdrowiskowych.

Czytaj też: Pekao: Stawiamy na wzrost organiczny i cyfryzację

PAP/kp

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze