Informacje

Przyjęta przez Sejm ustawa reguluje wiele kwestii dotyczących służb mundurowych / autor: Pixabay
Przyjęta przez Sejm ustawa reguluje wiele kwestii dotyczących służb mundurowych / autor: Pixabay

Dodatki dla mundurowych w zamian wcześniejszej emerytury

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 24 lipca 2020, 14:30

  • 1
  • Powiększ tekst

Funkcjonariusze służb mundurowych będą dostawać dodatki motywacyjne jeśli zamiast pójść na emeryturę po 25 latach służby, zdecydują się pracować dalej. To nie wszystkie nowości w uchwalonej właśnie ustawie

Sejm, głosami 440 posłów, uchwalił w piątek ustawę o wsparciu służb mundurowych, wprowadzającą m.in. dodatki motywacyjne. Pragnę wyrazić wielką radość, że ten ważny i oczekiwany przez funkcjonariuszy projekt został przyjęty w takim konsensusie - powiedział po głosowaniu szef MSWiA Mariusz Kamiński.

Zgodnie z ustawą funkcjonariusz Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej, który, zamiast odejść na emeryturę, zdecyduje się pozostać w służbie, uzyska dodatek motywacyjny. Będzie on przyznawany zamiast emerytury: po 25 latach służby w wysokości 1,5 tys. zł brutto miesięcznie, a po 28,5 latach służby w wysokości 2,5 tys. zł brutto miesięcznie.

Co istotne, do stażu zalicza się okres służby zarówno w Policji, SG, SOP, PSP, SW, jak i w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Marszałkowskiej, Służbie Celnej i Służbie Celno-Skarbowej.

Oprócz wprowadzenia dodatków motywacyjnych funkcjonariuszowi będzie przysługiwać również zwrot kosztów poniesionych na ochronę prawną, jeżeli postępowanie karne prowadzone w związku z wykonywaniem przez niego czynności służbowych zakończy się wyrokiem uniewinniającym lub zostanie umorzone.

Ustawa reguluje również kwestię ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy - za wiek, staż i trudne warunki służby, a także wprowadza przejrzyste zasady i procedury prowadzenia postępowań dyscyplinarnych w Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa.

Ujednolica też przepisy dotyczące wyżywienia formacji mundurowych. Szczegółowo określa także warunki otrzymywania tzw. wyżywienia w naturze oraz wprowadza możliwość przyznawania świadczenia pieniężnego zamiast wyżywienia w naturze.

Kolejne zmiany, które mają wychodzić naprzeciw oczekiwaniom zgłaszanym m.in. przez OSP, dotyczą używanych pojazdów pożarniczych sprowadzanych z zagranicy. Zgodnie z ustawą nie będą one poddane obowiązkowi uzyskania świadectwa dopuszczenia, lecz opinii technicznej.

Regulacje mają zacząć obowiązywać od 1 października 2020 r. z wyjątkiem części przepisów, które mają wejść w życie z dniem 30 listopada 2020 r. oraz 1 stycznia 2021 r.

Ustawa trafi teraz do Senatu.

PAP/ mk

CZYTAJ TAKŻE: Policja coraz bardziej kobieca!

Powiązane tematy

Komentarze