Informacje

Plany resortu finansów / autor: pixabay.com
Plany resortu finansów / autor: pixabay.com

MF: będą większe limity przychodów dla firm

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 4 września 2020, 13:27

    Aktualizacja: 4 września 2020, 13:36

  • 0
  • Powiększ tekst

Rząd planuje zwiększenie limitu przychodów, uprawniającego do skorzystania z obniżonej stawki CIT.

Rząd planuje podnieść do 2 mln euro z 1,2 mln euro limit przychodów, uprawniających do skorzystania z obniżonej 9-proc. stawki CIT, oraz podnieść limit uprawniający do opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego do 2 mln euro z 250 tys. euro, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Na III kw. planowane jest przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu podkreśla, że celem projektowanej ustawy jest uszczelnienie systemu podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, tak aby zapewnić powiązanie wysokości płaconego przez duże przedsiębiorstwa - w szczególności koncerny międzynarodowe - podatku z faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie dochodu.

Nową ustawą o CIT mają zostać objęte także spółki komandytowe, które mają siedzibę lub zarząd na terenie Polski, oraz spółki jawne, w przypadku których podatnicy podatku dochodowego partycypujący w zyskach nie są ujawniani.

Celem projektu jest również zbliżenie zasad ustalania wysokości odpisów amortyzacyjnych określonych w przepisach ustawy CIT do zasad określonych w przepisach ustawy o rachunkowości, a także ograniczenie w zakresie możliwości ustalania stawki amortyzacyjnej w sytuacji, gdy podatnik korzysta ze zwolnienia.

Zmiany dotyczyć mają także ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Planowane jest poszerzenie grupy podatników, którzy będą mogli z skorzystać z tej formy opodatkowania poprzez podwyższenie limitu przychodów do 2 mln euro z 250 tys. euro obecnie.

ISBnews/RO

CZYTAJ TEŻ: **Bariery dla firm? Koszty pracy i podatki

Powiązane tematy

Komentarze