Informacje

Koronawirus zmienił nasze zwyczaje / autor: pixabay.com
Koronawirus zmienił nasze zwyczaje / autor: pixabay.com

Raczej nie zbiednieliśmy, ale jesteśmy ostrożniejsi

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 10 września 2020, 10:33

    Aktualizacja: 10 września 2020, 10:34

  • 0
  • Powiększ tekst

Pandemia w  większym stopniu niż na  sytuację ekonomiczną Polaków, wpłynęła na ich zwyczaje. Dobrze oceniamy swoje finanse, ale te dobre nastroje mogą się zmienić.

Zdecydowana większość Polaków (71 proc.) pozytywnie ocenia sytuację finansową swojego gospodarstwa domowego i ta ocena pozostaje praktycznie niezmienna w czasie. Aż 80 proc. badanych zadeklarowało, że rzadziej niż przed pandemią bierze udział w wydarzeniach kulturalnych i  rozrywkowych – wynika z III fali badania nastrojów gospodarstw domowych Polskiego Funduszu Rozwoju i Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

W  okresie pandemii nastąpiła zmiana częstotliwości wykonywania zwyczajowych czynności Polaków. Z  basenów, siłowni i  klubów fitness rzadziej korzysta 70 proc. badanych, a z restauracji, pubów i barów 68 proc. Ponad połowa (58  proc.) respondentów rzadziej robi zakupy w  supermarketach i  galeriach handlowych. Jednocześnie, blisko połowa (47 proc.) badanych tak samo często jak przed pandemią korzysta z usług fryzjerskich i kosmetycznych.

Zdaniem ponad połowy badanych (57  proc.) pandemia nie wpłynęła na  zmianę sytuacji finansowej gospodarstw domowych, zaś w przypadku co trzeciego respondenta (34 proc.) wpływ był negatywny. W zakresie oceny kondycji swojego gospodarstwa domowego nie zaobserwowano istotnych różnic w porównaniu z końcem lipca. Pomimo największej od dekad recesji zdecydowana większość Polaków (71 proc.) nadal pozytywnie ocenia sytuację finansową swoich gospodarstw domowych, a  ponad połowa (57  proc.) uważa, że  pandemia nie wpłynęła na  zmianę ich sytuacji finansowej. Co  do  oszczędności posiadanych przed pandemią, okazuje się, że  dla 58  proc. badanych sytuacja związana z pandemią nie zmieniła stanu tych oszczędności. Obecnie na posiadanie oszczędności wskazuje 55 proc. badanych, a co trzeci respondent uważa, że w  ciągu najbliższych trzech miesięcy zaoszczędzi jakąś sumę pieniędzy. 35 proc. badanych zgłosiło, że  ich oszczędności się zmniejszyły, co może być związane z wykonywaniem pracy w niepełnym wymiarze godzinowym, co  przekłada się na  niższe dochody.

Jeżeli dołożymy do  tego wyraźną zmianę w  zakresie podejmowanych aktywności i  znaczące ograniczenie w korzystaniu z usług w obszarach kultury, sportu, rozrywki czy handlu, to zauważymy, że w nastrojach gospodarstw domowych odzwierciedlenie znajduje nie tyle samo pogorszenie sytuacji, ale obawa i  ostrożność, z  jakimi wchodzą w  okres jesienny – mówi Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora w Polskim Instytucie Ekonomicznym.

W  porównaniu do  badania z  końca lipca, o  8  pp. spadł odsetek respondentów zgłaszających możliwość oszczędności w  ciągu nadchodzących 3  miesięcy. Za prawdopodobną, taką opcję uznaje 31  proc. badanych, za  nieprawdopodobną 59  proc. Istotnym komponentem zadłużenia gospodarstw domowych jest spłata kredytu lub pożyczki. Takie obciążenie deklaruje 32 proc. badanych.

Polacy nieco gorzej niż własną sytuację oceniają sytuację gospodarczą kraju. 26 proc. badanych uważa sytuację gospodarczą kraju za dobrą, a 34 proc. postrzegają negatywnie. Ponad połowa respondentów (54  proc.) jest zdania, że na  przestrzeni nadchodzących 6 miesięcy sytuacja gospodarcza Polski pogorszy się, zaś 16 proc. twierdzi, że się poprawi. W porównaniu z końcem lipca, o 9 pp. zmniejszył się odsetek osób spodziewających się poprawy sytuacji, a jednocześnie o 6 pp. wzrósł odsetek oczekujących pogorszenia.

W lipcu i sierpniu 35 proc. Polaków wyjechało na wakacje. Spośród nich 76 proc. odbyło wyłącznie wyjazd krajowy, 12  proc. odbyło wyłącznie wyjazd zagraniczny, zaś 6 proc. wyjechało zarówno na wyjazd krajowy jak i zagraniczny. 40proc. Przeznaczyło na wyjazd wakacyjny nie więcej niż 1000 zł na osobę. 19 proc. badanych wydało kwotę w przedziale od 1000 zł do 1500 zł na osobę, zaś niemal co trzeci(30proc.) wydał powyżej 1500 zł na osobę.

Przed nami okres jesienno - zimowy, który część utrzymujących się dotychczas wakacyjnych nastrojów może zmienić. Jest to związane z niepewną sytuacją epidemiologiczną – mówi Katarzyna Dębkowska, kierownik zespołu foresightu gospodarczego Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

PIE/RO

CZYTAJ TEŻ: Dobre wieści! Gospodarkę czeka mocne odbicie!

Polskie – kupuję to! PGE zachęca do wyboru polskich produktów razem z aplikacją Pola

Polacy nadal boją się koronawirusa. Ciekawe badanie CBOS

Powiązane tematy

Komentarze