Informacje

Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury / autor: materiały prasowe
Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury / autor: materiały prasowe

TYLKO U NAS

Mimo pandemii nie zwalniamy tempa

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 29 października 2020, 12:30

  • 0
  • Powiększ tekst

Rozwój gospodarczy, sprawne funkcjonowanie kraju, możliwości rozwoju, a nawet pozycja na arenie międzynarodowej zależą od nowoczesnej infrastruktury: dróg, linii kolejowych, lotnisk. Skuteczna realizacja projektów infrastrukturalnych jest jednym z głównych czynników decydujących o sytuacji gospodarczej państwa. Rząd Premiera Mateusza Morawieckiego rozwój polskiej infrastruktury transportowej uczynił jednym ze swoich priorytetów – pisze w „Polskim Kompasie 2020” Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury

Obecna sytuacja, w której się znaleźliśmy – pandemia COVID–19, jest wyjątkowa: wpływa na wszystkie aspekty naszego życia, w tym na gospodarkę i jej ważną część, jaką są inwestycje i infrastruktura. Pandemia nie zatrzymała jednak inwestycji w infrastrukturę. Już na wiosnę, gdy koronawirus dotarł do Polski, podjęliśmy odpowiednie kroki zapobiegające przerwaniu budów. Reagowaliśmy od razu – zamawiający i wykonawcy bezzwłocznie wdrożyli procedury zapobiegające rozprzestrzenianiu się epidemii. Dzięki takiemu odpowiedzialnemu podejściu wszystkich stron rynku prace projektowe i budowlane są kontynuowane.

Cały czas trzymamy rękę na pulsie tętniących życiem inwestycji i na bieżąco monitorujemy sytuację. Jesteśmy w stałym kontakcie z małymi i dużymi wykonawcami oraz podwykonawcami, spotykamy się z organizacjami zrzeszającymi pracodawców, rozmawiamy w gronie zamawiających. Jesteśmy też w kontakcie z przedstawicielami KIO i Urzędu Zamówień Publicznych i zabiegamy o to, by szybko i sprawnie wydawały decyzje niezbędne w realizacji inwestycji publicznych. Dziś polskie budownictwo jest kołem zamachowym gospodarki, o które musimy dbać, dlatego nie możemy zwalniać tempa!

Ministerstwo Infrastruktury oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad są coraz bliżej pełnej realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023. Budujemy spójny system połączeń drogowych, łączący wszystkie regiony Polski. Kierujemy do realizacji, budujemy i oddajemy do użytku kolejne odcinki najważniejszych dla naszego kraju dróg krajowych, takich jak autostrady A1 i A2, drogi ekspresowe S3, S5, S6, S7 i S8, czy też obwodnice kolejnych miast. Postępuje realizacja szlaków drogowych kluczowych dla wschodnich regionów naszego kraju i dla całej Europy Środkowej, czyli szlaku Via Baltica oraz Via Carpatia. Działania te nie byłyby możliwe bez ścisłej współpracy i zaangażowania firm z branży drogownictwa, w tym firm z Polski, które coraz częściej biorą udział w realizacji inwestycji infrastrukturalnych.

Nie koncentrujemy się tylko na realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych. W ramach Programu budowy 100 obwodnic, ogłoszonego na początku tego roku, powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych. W programie zostały ujęte zadania na różnym etapie przygotowania. Wybór obwodnic do realizacji odbywał się przy uwzględnieniu stanu prac przygotowawczych, natężenia ruchu, w tym ruchu ciężkiego, stanu bezpieczeństwa ruchu w miejscowościach liczonego poziomem wypadkowości i ofiarami wypadków, poprawy dostępności połączeń z państwami sąsiednimi oraz koniecznością zachowania zrównoważonego rozwoju kraju.

Mimo pandemii nie zwalniamy tempa – do tej pory do realizacji została już skierowana ponad połowa zadań w ramach Programu Budowy 100 Obwodnic! Dotychczasowe tempo prac potwierdza, że dotrzymujemy słowa i uruchamiamy inwestycje, na które Polacy czekali przez długie lata. Dzięki nowym obwodnicom zwiększy się bezpieczeństwo ruchu drogowego, zmniejszy zanieczyszczenie powietrza, a kierowcy nie będą tracili czasu w zatorach drogowych. Chcemy też dać jasny sygnał dla rynku budowlanego odnośnie do przyszłych zamówień i dowód na zapewnienie stabilności finansowania nie tylko zakontraktowanych lub będących w przetargu zadań, ale także długoletnich programów infrastrukturalnych.

Infrastruktura to także koleje. Realizujemy ambitny Krajowy Program Kolejowy, zakładający modernizację ok. 9000 km linii kolejowych. 10 tys. pracowników i ponad 3 tys. maszyn jest codziennie zaangażowanych przy realizacji tego zadania. PKP Polskie Linie Kolejowe SA utrzymują dobre tempo inwestycji mimo trwającej pandemii. 85 proc. KPK o wartości 76 mld zł są to projekty zakończone i na zaawansowanym etapie realizacji. Obecnie na budowach realizujemy roboty o łącznej wartości ponad 51 mld zł. Zakończyliśmy prace o wartości około 14 mld zł.

Uchwaliliśmy też pierwszy w historii Wieloletni Program Utrzymaniowy, który zapobiegnie degradacji szlaków kolejowych. Wprowadziliśmy także nowe zasady prowadzenia inwestycji, dzięki którym realizacja kontraktów kolejowych przebiega sprawnie. W sumie na polską kolej przeznaczymy do 2023 roku ponad 100 mld złotych. Oprócz Krajowego Programu Kolejowego i Wieloletniego Programu Utrzymaniowego inwestujemy w odnowę budynków dworcowych w całej Polsce oraz poprawiamy stan taboru na trasach dalekobieżnych. Zyskują na tym polscy producenci wagonów, lokomotyw i elektrycznych zespołów trakcyjnych. Większe zamówienia publiczne to szanse na nowe miejsca pracy. Pieniądze zainwestowane w polską gospodarkę muszą się zwracać. Dzięki naszym działaniom kolej staje się bardziej przyjazna dla każdego pasażera.

W ciągu pięciu lat powstanie również 200 przystanków kolejowych w całej Polsce. Przystanki mają ułatwić skorzystanie z transportu kolejowego i wymazać białe plamy komunikacyjne. Za kwotę 1 mld zł zamierzamy budować nowe przystanki kolejowe, odbudować te, które od lat nie istnieją oraz wydłużać perony tam, gdzie nie mogą zatrzymywać się pociągi dalekobieżne. Jest to kolejna odsłona walki naszego rządu z wykluczeniem komunikacyjnym.

Zdajemy sobie sprawę, że dla Polaków równie ważne jak drogi krajowe, a może nawet ważniejsze, są drogi lokalne, z których korzystają codziennie w drodze do szkoły, pracy czy lekarza. Instrumentem realnego wsparcia inwestycji na takich właśnie drogach jest Fundusz Dróg Samorządowych. W ciągu 10 lat wspomożemy samorządy kwotą 36 mld zł. Te pieniądze oznaczają dziesiątki tysięcy zmodernizowanych i wybudowanych dróg gminnych i powiatowych. Mamy nadzieję, że dzięki inwestycjom w drogi lokalne nie tylko zmniejszy się obszar wykluczenia komunikacyjnego, ale także polskie mniejsze firmy będą mogły budować swój potencjał, aby w przyszłości móc startować w większych przetargach.

Fundusz Dróg Samorządowych to nie jedyna forma wsparcia inwestycji na drogach lokalnych. Dodatkowym źródłem dofinansowania zadań samorządowych jest rezerwa subwencji ogólnej, tworzona w budżecie państwa na mocy ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ustawa budżetowa na rok 2020 przewiduje przekazanie 336 mln zł na inwestycje na drogach powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu, a także na utrzymane rzecznych przepraw promowych.

Nie możemy zaprzeczyć, że epidemia silne oddziałuje na infrastrukturę – przykładem są choćby firmy przewozowe, których przychody znacznie spadły. Zawieszenie ruchu turystycznego trwające tygodnie spowodowało zamknięcie wielu linii autobusowych, a kolej musiała zmierzyć się ze spadkiem liczby pasażerów o nawet 80 proc. Pomocą dla firm dotkniętych tym kryzysem jest wdrożona tarcza antykryzysowa.

Nie ulega wątpliwości, że Polska odczuje wpływ panującej obecnie epidemii. Trudno dziś przewidywać, w jakim zakresie – nie wiemy bowiem, kiedy pandemia się zakończy. Jestem jednak przekonany, że  branża budowlana, polska infrastruktura oraz sektory polskiego transportu osób i rzeczy będą jednymi z tych gałęzi gospodarki, które przy aktywnej roli państwa dobrze poradzą sobie z obecną sytuacją.

Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury

Tekst Andrzeja Adamczyka, Ministra Infrastruktury został opublikowany w elektronicznym wydaniu „Polskiego Kompasu 2020” dostępnym bezpłatnie do pobrania na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

»» Pobierz teraz bezpłatnie PDF „Polskiego Kompasu 2020”:

GB.PL - KLIKNIJ TUTAJ

PUBBLUU.COM - KLIKNIJ TUTAJ

GOOGLE PLAY - KLIKNIJ TUTAJ

APPLE APP STORE - KLIKNIJ TUTAJ

HUAWEI APP GALLERY - KLIKNIJ TUTAJ

Okładka Polskiego Kompasu / autor: Fratria
Okładka Polskiego Kompasu / autor: Fratria

Polecamy i zachęcamy do lektury tego wyjątkowego rocznika

»» O roczniku „Polski Kompas 2020” czytaj tutaj:

Premiera rocznika Polski Kompas 2020

UWAGA OD REDAKCJI: wszystkie teksty zamieszczone w roczniku „Polski Kompas 2020” zostały przygotowane przez autorów i nadesłane do redakcji do 5 września 2020 roku

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze