Informacje

Artur Martyniuk, prezes Zarządu POLREGIO Sp. z o.o. / autor: materiały prasowe
Artur Martyniuk, prezes Zarządu POLREGIO Sp. z o.o. / autor: materiały prasowe

TYLKO U NAS

Polskie spółki są kluczowe dla bezpieczeństwa kraju

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 2 listopada 2020, 13:50

  • 2
  • Powiększ tekst

POLREGIO jest największym przewoźnikiem pasażerskim w Polsce, którego większościowym udziałowcem jest Agencja Rozwoju Przemysłu, a pozostałymi samorządy wojewódzkie. Z naszych usług codziennie korzysta ponad 240 tys. osób, a pociągi zatrzymują się na ponad 1900 stacjach w polskich miastach i miasteczkach – te liczby zobowiązują – pisze Artur Martyniuk, prezes Zarządu POLREGIO Sp. z o.o. na łamach „Polskiego Kompasu 2020”

Dlatego, dzięki żelaznej konsekwencji widocznej w działaniach podejmowanych w ostatnich latach, POLREGIO było przygotowane na spowolnienie gospodarcze. To, że rozpoczęło się ono tak gwałtownie i zostało spowodowane światową pandemią, było zaskakujące. Nasze wcześniejsze działania sprawiły jednak, że kryzys ten nie przeszkodził spółce w realizacji jej długoterminowych celów. Plan Zarządu na skuteczny rozwój w okolicznościach światowej recesji obejmował konsekwentne podnoszenie jakości świadczonych usług poprzez implementację Standardu Obsługi Pasażera. Nieocenioną pomocą okazała się możliwość wykorzystania przez naszą spółkę mechanizmów rządowej tarczy 3.0, dzięki której POLREGIO uzyskuje pomoc w formie dopłat do rekompensaty z tytułu utraconych przychodów przewozowych. Ustawa kryzysowa z dnia 14 maja 2020 r. wprowadziła instrumenty wsparcia w związku z wystąpieniem kryzysu COVID-19 dla przewoźników kolejowych, które mają za zadanie złagodzenie skutków pandemii dla sektora kolejowego. Opracowany przez zarząd POLREGIO plan współudziału w odmrażaniu polskiej gospodarki pozwolił spółce bez przeszkód pełnić strategiczną rolę także w jej odmrażaniu po lockdownie. Jako jedno z nielicznych przedsiębiorstw kolejowych nie dokonaliśmy zwolnień oraz nie wprowadziliśmy obniżek płac podczas pandemii. Wpływ COVID-19 na funkcjonowanie gospodarcze państw w Europie jest przykładem na to, że tylko polska spółka może zagwarantować strategiczne bezpieczeństwo w czasie tak trudnym jak pandemia, powodującym zamknięcie granic i kryzys gospodarczy. Podmioty organizujące przetargi na obsługę połączeń kolejowych mogą mieć pewność, że umowy zawierane z POLREGIO nie zostaną zerwane i będą nieprzerwanie realizowane również w trakcie sytuacji tak skrajnie kryzysowych jak pandemia COVID-19.

Naszym priorytetem na najbliższe miesiące pozostaje staranne realizowanie misji oraz konsekwentne podnoszenie jakości oferowanych usług. Za podstawę działalności i rozwoju spółki uważam zawieranie umów wieloletnich PSC (Public Service Contract) z samorządami wojewódzkimi, które pozwolą na stabilne funkcjonowanie, bezpieczeństwo i rozwój POLREGIO w ciągu najbliższych lat. Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do udziału w postępowaniach przetargowych, negocjacji i składania najlepszych ofert na zawarcie wieloletnich umów. Umowy PSC dają nam i organizatorom, czyli samorządom województw, stabilność współpracy, a pasażerom pewność co do oferty połączeń kolejowych.

Planujemy także realizację szeregu inwestycji rozwojowych dotyczących w szczególności taboru i infrastruktury, współfinansowanych ze środków unijnych, w tym z wykorzystaniem środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Planowane inwestycje mogą stać się motorem napędowym dla rozwoju spółki, transportu kolejowego, a co za tym idzie całej polskiej gospodarki. Realizacja nowych zamówień taborowych może wpłynąć na poprawę oferty przewozowej, wzmocnienie konkurencyjności transportu kolejowego oraz przyczyni się do tworzenia nowych miejsc pracy. Wszelkiego typu zmiany, które wprowadzamy służą lepszej, sprawniejszej, bardziej komfortowej i szybszej podróży dla pasażerów. Pozwolą one również utrzymać stabilną pozycję spółki w dłuższej perspektywie oraz pomogą skutecznie poradzić sobie z kolejnymi, trudnymi do przewidzenia sytuacjami kryzysowymi.

Przykładem przełomowej zmiany, którą wprowadziliśmy by sprostać wymaganiom podróżnych jest nowy system sprzedaży biletów czy platforma dla osób z niepełnosprawnościami „Podróż bez barier”. To innowacyjne na polskim rynku rozwiązanie, stworzone w trosce o wygodę i bezpieczeństwo osób z ograniczoną mobilnością. POLREGIO posiada nowoczesny, własny system sprzedaży biletów oraz aplikację mobilną. W ostatnich latach wprowadzono nowoczesne terminale mobilne dla obsługi pociągów oraz terminale do płatności kartą w pociągach. Zainwestowano także w modernizację oraz zakup taboru kolejowego. To właśnie takie projekty dały nam przewagę nad innymi przewoźnikami.

Obecnie obserwujemy ogólny wzrost znaczenia transportu kolejowego, zarówno w pozostałych krajach Unii Europejskiej, jak i w Polsce. Rok 2021 ma być w UE Rokiem Kolei. Celem Brukseli, wpisującym się w strategię Europejskiego Zielonego Ładu, jest zwiększenie udziału tego niskoemisyjnego środka transportu w przewozach pasażerskich i towarowych. Koleje zapewniają na naszym kontynencie 8 proc. przewozów pasażerskich i około 18 proc. towarowych, podczas gdy emitują zaledwie ok. 0,5 proc. wszystkich gazów cieplarnianych spośród wszystkich środków transportu. W ocenie Agencji Kolejowej Unii Europejskiej kolej jest najbezpieczniejszym środkiem transportu w Europie, a ryzyko wypadków śmiertelnych wśród pasażerów pociągu jest o jedną trzecią niższe niż w przypadku transportu drogowego. Emisyjność dwutlenku węgla w przypadku kolejowego transportu pasażerskiego jest znacząco niższa niż transportu samochodowego czy lotniczego. Transport kolejowy cechuje również trwała tendencja spadkowa wskaźnika energochłonności, co oznacza poprawę efektywności energetycznej. Rozwój regionalnego pasażerskiego transportu kolejowego powinien stać się centralnym elementem zintegrowanego systemu transportu publicznego. Analiza systemów transportowych wybranych państw europejskich potwierdza znaczenie oraz potrzebę dalszego rozwoju pasażerskiego transportu kolejowego, wskazując jednocześnie na warunki konieczne dla tego rozwoju. W ostatnich latach pasażerowie w Polsce wracają do kolei. W 2019 roku liczba podróżnych wzrosła o 8 proc. – sięgając 335 mln. Dzięki obecnie wdrażanym, także przez POLREGIO, rozwiązaniom technologicznym polska kolej staje się coraz nowocześniejsza, a dzięki temu również coraz bardziej konkurencyjna. To właśnie m.in. innowacje na kolei pozwalają przyczyniać się do rozwoju gospodarczego naszego kraju, dzięki czemu możemy z optymizmem spoglądać w bezpieczną przyszłość.

Dążymy również do wzrostu wydajności posiadanych zasobów majątkowych i ludzkich. Nowe inwestycje m.in. w tabor i infrastrukturę oraz zbudowanie struktur organizacji „uczącej się” i bazującej na budowie wartości spółki dla właściciela będą podstawowymi czynnikami zwiększenia rozmiarów działalności operacyjnej POLREGIO i utrzymywania rentowności w wyznaczonych przepisami prawa górnych granicach. Stawiamy sobie również za cel przekształcenie spółki w formę spółki akcyjnej, w celu zapewnienia możliwości pozyskania dodatkowego kapitału niezbędnego dla sfinansowania planowanych inwestycji.

Etos kolejarza motywuje nas do tego, by wszystkie te podejmowane z żelazną konsekwencją działania miały jeden najwyższy cel, jakim jest dobro pasażerów w myśl hasła POLREGIO: „budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje”. Nasza praca to bowiem służba, która ma zapewnić społeczeństwu jedną z podstawowych potrzeb – możliwość swobodnego przemieszczania się.

Artur Martyniuk, prezes Zarządu POLREGIO Sp. z o.o.

Tekst prezesa POLREGIO Sp. z o.o. został opublikowany w elektronicznym wydaniu „Polskiego Kompasu 2020” dostępnym bezpłatnie do pobrania na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

»» Pobierz teraz bezpłatnie PDF „Polskiego Kompasu 2020”:

GB.PL - KLIKNIJ TUTAJ

PUBBLUU.COM - KLIKNIJ TUTAJ

GOOGLE PLAY - KLIKNIJ TUTAJ

APPLE APP STORE - KLIKNIJ TUTAJ

HUAWEI APP GALLERY - KLIKNIJ TUTAJ

Okładka Polskiego Kompasu / autor: Fratria
Okładka Polskiego Kompasu / autor: Fratria

Polecamy i zachęcamy do lektury tego wyjątkowego rocznika

»» O roczniku „Polski Kompas 2020” i nagrodach Polskiego Kompasu czytaj tutaj:

Premiera rocznika Polski Kompas 2020

Nagrody Polskiego Kompasu przyznane

UWAGA OD REDAKCJI: wszystkie teksty zamieszczone w roczniku „Polski Kompas 2020” zostały przygotowane przez autorów i nadesłane do redakcji do 5 września 2020 roku

Powiązane tematy

Komentarze