Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay.com
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay.com

PERSONALIA

Kuszewski w zarządzie PZU

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 16 kwietnia 2021, 16:20

  • 1
  • Powiększ tekst

Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała, że jednogłośnie udzieliła zezwolenia na powołanie Piotra Kuszewskiego na stanowisko Członka Zarządu Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU SA

Komunikat ws. decyzji podjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 kwietnia 2021 r.

W głosowaniu udział wzięli:

· Jacek Jastrzębski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego

· Dagmara Wieczorek-Bartczak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego

· Rafał Mikusiński – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego

· Krzysztof Budzich – Przedstawiciel ministra właściwego ds. instytucji finansowych

· Jan Pawelec – Przedstawiciel ministra właściwego ds. gospodarki

· Jan Wojtyła – Przedstawiciel ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego

· Paweł Szałamacha – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego

1. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie: · Jacka Skwierczyńskiego na stanowisko Członka Zarządu Open Life Towarzystwa Ubezpieczeń Życie SA z siedzibą w Warszawie odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem · Magdaleny Starkiewicz na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielczego Banku Ludowego im. Ks. P. Wawrzyniaka · Andrzeja Zalewy na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego we Frampolu · Urszuli Karpińskiej na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Kielcach

2. Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na powołanie: · Piotra Kuszewskiego na stanowisko Członka Zarządu Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU SA z siedzibą w Warszawie

3. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powierzenie: · Annie Jędrzejczak funkcji Członka Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej

4. Komisja jednogłośnie zezwoliła na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym spółce:

· PGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (z dniem 29 kwietnia 2021 r.)

5. Komisja jednogłośnie wydała decyzję nakładającą na pośrednika kredytowego:

· karę pieniężną w wysokości 2 800 zł

za brak zawarcia kolejnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaną działalnością w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego lub umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, na wypadek odpowiedzialności wynikłej z niedochowania należytej staranności w związku z wykonywaniem tej działalności, co stanowi naruszenie art. 55 ust. 1 ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

6. Komisja zapoznała się:

· z informacją na temat sytuacji sektora bankowego według stanu na koniec stycznia 2021 r.

· z informacją o wynikach BION w cyklu 2020 dla sektora banków komercyjnych

· z informacją o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających po IV kwartale 2021 r.

· z podsumowaniem czynności inspekcyjnych i walidacyjnych w sektorze bankowym, spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, krajowych instytucjach płatniczych i małych instytucjach płatniczych za 2020 r.

· ze sprawozdaniem z realizacji czynności kontrolnych w sektorze funduszy inwestycyjnych w 2020 r.

Czytaj też: Boom na obligacje trwa w najlepsze

KNF, PAP/KG

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze