Informacje

www.sxc.hu / autor: www.sxc.hu
www.sxc.hu / autor: www.sxc.hu

Decyzja w sprawie frankowiczów odbije się na kursie złotego?

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 11 maja 2021, 09:00

  • 1
  • Powiększ tekst

Decyzja Sądu Najwyższego w sprawie kredytów frankowych nie wpłynie znacząco na kurs złotego, ale może zwiększyć jego zmienność – uważają analitycy banku Credit Agricole.

Analitycy Credit Agricole odnieśli się do ewentualnego wpływu na kurs złotego uchwały Sądu Najwyższego w sprawie kredytów walutowych, która ma zostać podjęta we wtorek. „Uważamy, że po wydaniu wyroku przez SN możemy mieć do czynienia z podwyższoną zmiennością kursu złotego” – czytamy w analizie Credit Agricole.

Ich zdaniem ten wzrost zmienności złotego powinien być jedynym efektem uchwały Sądu Najwyższego. Analitycy CA nie spodziewają się bowiem, żeby wpłynęła ona w istotny sposób na kształtowanie się kursu złotego w krótkim czy średnim terminie.

Jak wspominają ekonomiści CA, decyzja Sądu Najwyższego będzie stanowić istotny czynnik determinujący „obciążenia dla sektora bankowego związane z koniecznością tworzenia rezerw wynikających z podejmowania ugód z klientami”. Jednak wiążące się z kredytami walutowymi ryzyko dla banków zostało mocno zmniejszone dzięki wyrokowi Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z 29 kwietnia.

„Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydany dwa tygodnie temu zmniejsza ryzyko zaproponowania przez SN rozwiązania w sprawie kredytów walutowych, które wiązałyby się z drastycznymi stratami dla banków (np. w wyniku braku konieczności zwrotu kapitału przez kredytobiorcę). TSUE uznał bowiem, że unieważnienie umowy kredytu nie może zależeć od wyraźnego żądania konsumentów, lecz powinno wynikać z obiektywnego zastosowania przez sąd krajowy kryteriów ustanowionych na mocy prawa krajowego” – czytamy w analizie ekonomistów Credit Agricole.

We wtorek Izba Cywilna Sądu Najwyższego ma udzielić odpowiedzi na pytania, zawarte we wniosku, który I prezes SN Małgorzata Manowska skierowała w końcu stycznia br. Jej zamiarem było, aby udzielone przez Izbę Cywilną odpowiedzi kompleksowo rozstrzygnęły najpoważniejsze kontrowersje, jakie ujawniły się na tle praktyki orzeczniczej w kwestii kredytów walutowych, w szczególności tzw. kredytów frankowych.

PAP/ as/

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze