Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego / autor: materiały prasowe
Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego / autor: materiały prasowe

Pakiet pomocowy dla firm wspiera polskich przedsiębiorców

Beata Daszyńska-Muzyczka

Beata Daszyńska-Muzyczka

prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego

  • Opublikowano: 8 kwietnia 2020, 15:10

    Aktualizacja: 8 kwietnia 2020, 20:46

  • 1
  • Powiększ tekst

Pandemia COVID-19 spowoduje najprawdopodobniej najpoważniejszy kryzys gospodarczy od końca II wojny światowej. W ciągu kilku tygodni życie społeczno-gospodarcze zostało w wielu miejscach na świecie zamrożone, a w innych ograniczone do niezbędnego minimum. Wiele firm praktycznie z dnia na dzień straciło całkowicie możliwość prowadzenia działalności. Jak podkreśla Premier Mateusz Morawiecki, jednym z podstawowych wyzwań jest ochrona miejsc pracy oraz utrzymanie zdolności produkcyjnych i usługowych, by po ograniczeniu pandemii można było odtworzyć przerwane procesy gospodarcze

Oglądając obrazy i śledząc dane z wielu krajów, w których liczba chorych przekroczyła poziomy krytyczne dla ich systemów ochrony zdrowia, rozumiemy, że konieczne są przede wszystkim działania chroniące życie.

Jednocześnie jednak trzeba myśleć, jak wspierać przedsiębiorców. Wierzymy, że ograniczenia możliwości prowadzenia biznesu będą znoszone w relatywnie krótkim czasie. Mamy też świadomość, że nawet w optymistycznym scenariuszu powrót do normalnej działalności gospodarczej, do poziomów sprzedaży sprzed kryzysu może potrwać od kilku do nawet kilkunastu miesięcy. Czas ten będzie potrzebny nie tylko na odbudowanie popytu, ale także na odtworzenie przerwanych łańcuchów dostaw. Grozi to utratą płynności, czego skutkiem będzie bankructwo wielu firm i drastyczny wzrost bezrobocia.

W obliczu tej sytuacji rząd Premiera

Mateusza Morawieckiego wprowadził rozwiązania mające chronić przedsiębiorców i ich pracowników – tarczę antykryzysową. Dzięki niej wiele przedsiębiorstw będzie mogło przetrwać okres ograniczenia lub zawieszenia działalności i rozpocząć odbudowę normalnej aktywności gospodarczej. Obok licznych rozwiązań o charakterze dopłat bezpośrednich do utrzymywanych miejsc pracy, świadczeń postojowych, ulg podatkowych, zawieszenia składek ZUS oraz ułatwień administracyjnych istotną rolę w pakiecie odgrywają także preferencyjne gwarancje i kredyty.

Jednym z głównych dostarczycieli rozwiązań kredytowych i gwarancyjnych dla dotkniętych kryzysem przedsiębiorców jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Już teraz dostępny jest jego sztandarowy produkt dla małych i średnich firm - gwarancje de minimis na nowych, specjalnych warunkach.

„Rząd przeznaczył 212 mld zł na Tarczę Antykryzysową”

Świat zmienia się na naszych oczach. Prognozy gospodarcze stają się nieaktualne w ciągu kilku dni. Firmy tracą przychody i mają problemy z utrzymaniem płynności. Dotyczy to praktycznie wszystkich branż i firm różnej wielkości: od mikroprzedsiębiorstw po duże korporacje.

W odpowiedzi na kryzys rząd utworzył pakiet pomocowy wartości ok. 10 proc. PKB, czyli 212 miliardów zł. Bank Gospodarstwa Krajowego jest częścią tych antykryzysowych rozwiązań. Dzięki współpracy różnych resortów, instytucji rozwoju i sektora finansowego wprowadziliśmy w szybkim tempie zmiany w gwarancjach de minimis, które dają większy dostęp do kredytów firmom z sektora MŚP. Program gwarancji de minimis jest znany od 2013 r. Dotychczas skorzystało z niego 160 tysięcy firm w całej Polsce.

Szacujemy, że zabezpieczenia na nowych warunkach pozwolą wygenerować 20 mld zł dodatkowej akcji kredytowej, która pomoże firmom utrzymać płynność.

Cały czas pracujemy nad kolejnymi, skutecznymi rozwiązaniami. Dziś realizacja naszej misji - wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego kraju – ma szczególne znaczenie.

Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze