Wywiad gospodarczy

Polski Ład a duże firmy - wPolsce.pl / autor: Fratria
Polski Ład a duże firmy - wPolsce.pl / autor: Fratria

TYLKO U NAS

Jak Polski Ład wspiera duże firmy i inwestorów

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 27 stycznia 2022, 15:37

  • 1
  • Powiększ tekst

W Polskim Ładzie nie zapomniano o działaniach dla patriotyzmu gospodarczego. Duże firmy oraz duzi inwestorzy mogą liczyć na nową jakość współpracy z Ministerstwem Finansów i Krajową Administracją Skarbową. Na czym ma polegać ta nowa jakość? Maksymilian Wysocki rozmawiał z Arturem Gostomskim, dyrektorem departamentu podatku dochodowego w Ministerstwie Finansów

ZOBACZ CAŁY PROGRAM:

Ministerstwo Finansów podjęło działania zmierzające do wdrożenia Programu Współdziałania sięgając po koncepcję organizacji systemu podatkowego proponowaną przez OECD - Horizontal Monitoring Compliance.

Horyzontalny Program Monitorowania (HMP) to nowy mechanizm w Polsce skierowany do podatników, których przychody przekraczają 50 mln euro.

To wyciagnięcie pomocnej dłoni do dużych podmiotów, które uczciwie działają na rynku. To też jedno z działań mających na celu budowania wzajemnego zaufania między podatnikami a administracją skarbową.

Przede wszystkim celem programu jest stworzenie bardzo stabilnego podatkowo środowiska do prowadzenia działalności gospodarczej. Tu mamy dwie ważne rzeczy. Program współdziałania to taka formuła współpracy pomiędzy podmiotami a Krajową Administracją Skarbową. Celem jest wypracowanie wspólnego rozumienia biznesu, spojrzenia na podatki i płacenia podatków w atmosferze zaufania – mówi Artur Gostomski, dyrektor departamentu kluczowych podmiotów w Ministerstwie Finansów. – Polega to na tym, że firmy, które zdecydują się przystąpić do Programu Współdziałania składają taki wniosek do szefa KAS, następnie taki wniosek wstępny, który określa czy firma posiada wdrożone procedury dla uczciwego płacenia podatków, a następnie, jeśli wszystko jest w porządku, zawierana jest umowa o współdziałaniu z szefem KAS. Dalsza współpraca polega na tym, że firmy w dalszym etapie Programu Współdziałania otrzymują bardzo duży kredyt zaufania, poparty oczywiście audytem i uzyskują bardzo krótką ścieżkę do wsparcie Krajowej Administracji Skarbowej na temat planowanych rozliczeń i postrzegania planowanych działań firny przez KAS – dodaje.

Przewiduje się też brak sankcji np. za niezłożenie raportu o schematach podatkowych, czy szybszy zwrot podatku. Ale zyskiem jest przede wszystkim stabilność rozliczeń w firmie. A na czym polegać ma ta nowa jakość?

To zmiana podejścia do współpracy. To trochę różnica jak między audytem, a kontrolą. Ona jest dosyć cienka, acz bardzo znacząca – podkreśla dyr. Gostomski z MF. - Sama zmiana to zmiana podejścia. Firma traktowana jest jako partner, któremu można zaufać i mamy nadzieję, że tak samo firma będzie podchodziła do Krajowej Administracji Skarbowej, do organów, z którymi współpracuje, tj. z szefem KAS – dodaje.

W ramach Programu, Krajowa Administracja Skarbowa będzie prowadziła zindywidualizowaną obsługę dopasowaną do danego podatnika oraz dostosuje swój poziom nadzoru i monitoringu nad podatnikiem do wdrożonych przez niego środków nadzoru nad wewnętrznymi procesami, w tym nadzoru nad kwestiami podatkowymi.

Horyzontalny monitoring w przeciwieństwie do kontroli podatkowej nie stanowi nadzoru bezpośrednio nad prawidłowością realizacji obowiązków podatkowych, lecz stanowi nadzór nad mechanizmami wewnętrznymi u podatnika wdrożonymi przez niego w celu prawidłowego wykonywania obciążających go obowiązków podatkowych. Podatnik zasadniczo sam będzie przeprowadzał kontrolę własnego rozliczenia, a administracja skarbowa będzie nadzorować mechanizmy kontroli wewnętrznej u podatnika.

Taki model współpracy z podatnikiem został już wdrożony w kilkudziesięciu krajach, m.in. w Holandii, Hiszpanii, Francji, Austrii, USA, Australii.

Zasadą funkcjonowania Programu jest nawiązanie i utrzymywanie współpracy między Krajową Administracją Skarbową oraz dużymi podmiotami objętymi Programem, w oparciu o trzy podstawowe wartości: zaufanie, transparentność i zrozumienie.

• Wzajemne zaufanie (KAS do podatników i podatników do KAS) - to uzasadnione przekonanie, że partner będzie postępował zgodnie z ustalonymi zasadami.

• Wzajemna transparentność - to gotowość i umiejętność otwarcia się podmiotu aplikującego lub objętego Programem oraz KAS w zakresie kwestii podatkowych. Transparentność ze strony KAS to otwartość w zakresie informowania o okolicznościach z jakimi są związane pytania kierowane do podatnika oraz w zakresie wdrażania czynności nadzorczych wobec podatnika.

• Wzajemne zrozumienie - to znajomość stanowisk i interesów obu stron. Zrozumienie oznacza, że strony świadomie współdziałają we wspólnym interesie, którym jest prawidłowe realizowanie obowiązków podatkowych.

Zgłoszenie do Programu

Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i inicjowane przez zainteresowany podmiot. Chęć uczestnictwa powinna być wyrażona przez podatnika w formie pisemnej.

W Ministerstwie Finansów powstało Centrum Obsługi Podatkowej Inwestora

Centrum Obsługi Podatkowej Inwestora (COPI) zajmuje się obsługą kluczowych inwestorów.

Takich, którzy planują rozpocząć inwestycje o wartości minimum 100 mln zł (50 mln zł od 2025 r.)

COPI udziela im wsparcia na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia.

Polska jest krajem przyjaznym dla inwestycji. Dowodem są miejsca Polski w różnego rodzaju rankingach. Naszym atutem jest m.in. wielkość rynku, centralne położenie, duża liczba wysoko wykwalifikowanej kadry.

Stworzenie COPI to jeden elementów podatkowej części Polskiego Ładu. Do zadań Centrum należy udzielanie wsparcia w momencie rozpoczęcia inwestycji, jak i na kolejnych etapach jej realizacji. To również m.in.:

obsługa porozumienia inwestycyjnego (interpretacji 590),

współpraca z Polską Agencją Inwestycji i Handlu oraz innymi instytucjami zajmującymi się inwestorami, obsługa zapytań i zgłoszeń inwestorów.

Na czym polega Porozumienie Inwestycyjne?

Inwestor będzie mógł podpisać z Ministrem Finansów porozumienie dotyczące podatkowych skutków realizowanej inwestycji. Przedsiębiorca nie będzie musiał składać odrębnych wniosków do różnych organów KAS.

Dzięki Porozumieniu Inwestycyjnemu (Interpretacja 590) inwestor w jednym miejscu otrzyma:

uprzednie porozumienie cenowe,

opinię zabezpieczającą,

indywidualną interpretację prawa podatkowego,

wiążącą informację akcyzową,

wiążącą informację stawkową.

W porozumieniu inwestycyjnym, które jest skierowane do inwestorów zamierzających zainwestować min. 100 mln zł w Polsce została wyznaczona ścieżka, w której taki inwestor chcąc uzyskać zapewnienie stabilnego rozliczenia może wystąpić w jednym wniosku o wszystkie instrumenty, które przewiduje i którymi dysponuje szef KAS, czyli np. uprzednie porozumienie cenowe, opinię zabezpieczającą, interpretację podatkową, czy wiążącą informację stawkową, czy akcyzową. Każdy z tych instrumentów powinien być elementem jednego dokumentu, który będzie podpisany przez inwestora, bądź inwestorów i przez ministra finansów, bo tu stroną jest minister finansów – zaznacza szef departamentu MF. Korzyści to zebrane w jednym miejscu skutki podatkowe swojej inwestycji. – To taki najważniejszy instrument, gwarantowany na 5 lat. Cały ten pakiet podatkowy powinien być zawarty w jednym miejscu i to jest główna korzyść, którą należy rozpatrzyć, bo wtedy inwestor nie musi wnioskować już o odrębne elementy takiego pakietu – dodaje.

Od kiedy inwestorzy mogą zgłaszać się do COPI?

Inwestorzy mogą kontaktować się z COPI pod adresem centrum.obslugi.inwestora@mf.gov.pl.

Po Porozumienie inwestycyjne mogą zgłaszać się od 1 stycznia 2022 r., czyli od wejścia w życia podatkowej części Polskiego Ładu.

Zmiany podatkowe, szczególnie dotyczące dużej liczby podatników, zawsze wywołują wiele pytań. Pojawia się też wiele informacji, również nieprawdziwych. Zachęcamy do korzystania z wiarygodnych źródeł informacji, przede wszystkim naszych oficjalnych źródeł. Szczegółowe informacje dotyczące rozwiązań podatkowych Polskiego Ładu publikowane są m.in. na stronach internetowych resortu finansów, również na portalu podatki.gov.pl. Organizowane są także webinary, w których eksperci MF wyjaśniają zagadnienia podatkowe.

Zapraszamy też do oglądania kolejnych programów poświęconych zmianom wprowadzonym w systemie podatkowym 1 stycznia 2020 na antenie tv wPolsce.pl i na portalu wGospodarce.pl, w których eksperci MF będą odpowiadali na najczęściej zadawane pytania dotyczące Polskiego Ładu.

Powiązane tematy

Komentarze