Analizy

Całkiem możliwy 5 proc. wzrost PKB w II kwartale

br

  • Opublikowano: 18 lipca 2018, 17:00

  • 0
  • Powiększ tekst

Dane GUS o dynamice produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej za czerwiec pozwalają wyciągnąć wnioski, że wzrost gospodarczy w II kw. tego roku mógł wynieść 5 proc., a być może i więcej.

GUS informował, że produkcja przemysłowa w czerwcu wzrosła o 6,8 proc. i chociaż rynek oczekiwał lepszego wyniku niż w maju (wzrost produkcji przemysłowej wyniósł 5,4 proc.), to jednak ekonomiści spodziewali się, że będzie niższy. Czytaj także: Produkcja przemysłowa powyżej prognoz. Według Moniki Kurtek, głównej ekonomistki Banku Pocztowego, „wynikowi „pomogła” m.in. niska baza odniesienia z czerwca 2017 r., choć także wciąż wysoki popyt w gospodarce sprzyja dobrym osiągnięciom przemysłu”.

Kurtek dodaje, że na podstawie opublikowanych danych miesięcznych można szacować, że dynamika produkcji przemysłowej wyniosła w tym okresie około 7,0-7,4 proc.r/r wobec zanotowanych 5,6 proc. r/r w pierwszym kwartale br. i 4,2 proc. r/r w drugim kwartale 2017 r. Wnioski, jakie z tych danych wyciąga, dowodzą, że przemysł miał większy wpływ na tempo wzrostu gospodarczego we wspomnianym czasie niż w pierwszych trzech miesiącach tego roku. Inaczej niż w przypadku produkcji budowlano-montażowej.

Na podstawie odczytów miesięcznych w okresie marzec - czerwiec br. można szacować, że dynamika produkcji budowlano-montażowej w drugim kwartale br. wyniosła około 21-23 proc. r/r wobec 26,1 proc. r/r w I kw. br. i 8,3 proc. r/r w II kw. 2017 r. - uważa Kurtek.

Zdaniem głównej ekonomistki Banku Pocztowego, „szacunki te sugerują zbliżoną do zanotowanej na początku br. dynamikę inwestycji w gospodarce w drugim kwartale br. Do pełniejszego obrazu brakuje jeszcze danych dotyczących sprzedaży detalicznej, ale wydaje się, że dynamika PKB w II kw. wyniosła co najmniej 5,0 proc. r/r.”

Dane zdecydowanie potwierdzają zatem siłę polskiej gospodarki i wskazują na wzrost gospodarczy nawet w okolicach 5,0 proc. r/r. w II kwartale - Paweł Radwański, główny ekonomista Raiffeisen Polbank.

Radwański wskazując na to, że średnia dynamika produkcji przemysłowej w II kwartale wyniosła aż 7,2 proc. r/r wobec 5,2 proc. kwartał wcześniej i podobne przyspieszenie dotyczyło także przetwórstwa „co łącznie wskazuje na dobry wynik eksportu w najbliższych danych o wzroście gospodarczym. Niższy niż w pierwszym kwartale br. okazał się średni wzrost produkcji budowlanej, który wyniósł około 21,7 proc. r/r wobec aż 27,3 proc. wzrostu kwartał wcześniej”.

Niestety oznacza to utrzymujące się problemy ze wzrostem inwestycji, które w II kwartale mogły rosnąc w tempie zbliżonym do 8,1 proc. r/r zanotowanych na początku roku. Nasze szacunki wskazują też na utrzymanie bardzo niskiej, mniej niż 5 proc. dynamiki inwestycji w sektorze prywatnym - ocenia ekonomista Raiffeisen Polbank.

I dodaje, że „tym samym, pomimo bardzo dobrych wyników gospodarki w II kwartale br., podtrzymujemy dotychczasowe prognozy spowolnienia wzrostu PKB w II połowie roku, kiedy może ono spaść do poniżej 4,5 proc. r/r”.

Opublikowane dotąd dane za kwiecień-czerwiec implikują, że dynamika PKB w II kw. 2018 r. wyniosła co najmniej 5 proc. r/r – prognozują ekonomiści PKO BP.

Jak podkreślają ekonomiści ING BSK, w strukturze produkcji przemysłowej dominującą rolę odegrały energetyka i usługi komunalne, które podwyższyły łączną dynamikę o 1 pkt. proc. Kolejnym źródłem są branże powiązane z budownictwem m.in. produkcja wyrobów z metali (12,9 proc. r/r) oraz surowców niemetalicznych (9,5 proc. r/r). Kondycja branż eksportowych pozostała solidna, dodatkowo poprawa widoczna była w sektorze motoryzacyjnym (9,5 proc. r/r w czerwcu) po bardzo słabym pierwszym kwartale.

W przypadku produkcji budowlano-montażowej – jak dodają analitycy banku - dobrą koniunkturę wspiera m.in. budownictwo mieszkaniowe – liczba pozwoleń na budowę znajduje się obecnie na historycznie wysokich poziomach. Dynamika kategorii inżynierii lądowa i wodna (związana z inwestycji infrastrukturalnymi) obniżyła się z 36,8 proc. r/r do 26,9 proc. r/r pomimo dużych wypłat środków z BGK w drugiej połowie miesiąca. Uważamy, że duży skok wypłat środków unijnych z II poł. czerwca pomoże produkcji budowlanej także w lipcu.

Dane sugerują utrzymanie się bardzo dobrej kondycji krajowej gospodarki w II kw. 2018 r. – w naszej ocenie wzrost PKB w II kw. 2018 r. wyniósł około 5,3-5,4 proc. r/r wobec 5,2 proc. r/r w I kw. 2018 r. - oceniają ekonomiści ING BSK.

Zdaniem Jakuba Olipry, ekonomisty Credit Agricole, „dane o produkcji w okresie kwiecień-czerwiec stanowią ryzyko w górę dla naszej prognozy wzrostu gospodarczego w II kw. (4,9 proc. r/r wobec 5,2 proc. w I kw.).”.

Ostatnio nastąpiło odbicie aktywności globalnego przemysłu, są szanse na kontynuację tej tendencji w II poł. 2018 r. Pozytywne sygnały widzimy zarówno poza Polską, jak i lokalnie (silny wzrost wypłat środków z UE pod koniec czerwca). Uważamy, że dzisiejsze mocne dane o produkcji z Polski pokazują iż istotne zagrożenie dla wzrostu PKB w Polsce – spowolnienie w Eurolandzie w I poł. 2018 r. powoli traci na sile, co jest dobrym prognostykiem dla polskiego wzrostu w II poł. 2018 r. - przewidują analitycy ING BSK.

Powiązane tematy

Komentarze