Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: pixabay.com
Zdjęcie ilustracyjne / autor: pixabay.com

Nowe przepisy chroniące klientów banków

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 23 sierpnia 2021, 19:40

  • 0
  • Powiększ tekst

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, której celem jest m.in. zwiększenie odporności instytucji finansowych.

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym – poinformowała w poniedziałek Kancelaria Prezydenta RP. Celem nowelizacji – jak wynika z komunikatu – jest „wdrożenie do polskiego systemu prawnego przepisów Unii Europejskiej dotyczących zwiększenia odporności instytucji finansowych na zdarzenia zagrażające ich stabilności”.

Nowe prawo ma m.in. dostosować polskie przepisy do unijnej dyrektywy BRRD2, która wprowadza zmodyfikowane rozwiązania w odniesieniu do minimalnego wymogu w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (MREL). Ma to służyć wzmocnieniu zdolności banków do pokrycia strat i dokapitalizowania w sytuacji, gdy konieczne jest przeprowadzenie przymusowej restrukturyzacji.

Chodzi o to, by banki mogły być restrukturyzowane sprawnie i szybko, przy zachowaniu stabilności całego systemu finansowego, jak również przy minimalnym wykorzystaniu środków publicznych. Dzięki temu w trakcie procedury przymusowej restrukturyzacji oraz bezpośrednio po jej zakończeniu instytucje te będą mogły kontynuować wykonywanie swoich najważniejszych funkcji bez narażania na ryzyko zaangażowania środków finansowych podatników lub stabilności finansowej.

W noweli uregulowano też przepisy mające ochronić inwestorów detalicznych przed ryzykiem inwestowania w papiery dłużne banku, które mogą - po spełnieniu zdefiniowanych przez unijne prawo warunków oraz wydaniu stosownej decyzji przez uprawniony organ - podlegać umorzeniu lub konwersji długu.

Nowela precyzuje także przepisy dotyczące opracowywanych przez BFG planów przymusowej restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji. Obecne przepisy nie uwzględniają m.in. sytuacji dużych grup transgranicznych.

Nowe przepisy rozszerzają o BFG katalog podmiotów przyjmujących zabezpieczenia finansowe od niektórych podmiotów rynku finansowego, a także wprowadzają możliwość zabezpieczenia finansowego BFG na umowach o kredyt konsumencki. W przypadku wystąpienia kryzysu systemowego, BFG będzie mógł wydać decyzję o zastosowaniu rządowych instrumentów stabilizacji finansowej po uzyskaniu zgody ministra finansów, opinii Narodowego Banku Polskiego i prezesa Komisji Nadzoru Finansowego.

Nowela reguluje też kwestie następstw podatkowych sukcesji uniwersalnej banków lub kasy w razie przejęcia ich przez inny bank lub kasę. Określa ponadto sposób i tryb wyboru banku w charakterze syndyka w postępowaniu upadłościowym innego banku.

PAP/RO

CZYTAJ TEŻ: Chcemy wspierać polskie, lokalne marki

Powiązane tematy

Komentarze