Informacje

Jacek Jastrzębski,przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego / autor: materiały prasowe
Jacek Jastrzębski,przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego / autor: materiały prasowe

TYLKO U NAS

Nadzór finansowy strategicznie ukierunkowany

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 30 listopada 2021, 14:00

  • 1
  • Powiększ tekst

Rok 2021 domyka zapoczątkowaną 15 lat temu integrację nadzoru ubezpieczeniowego, kapitałowego i bankowego pod marką Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Jest jednocześnie pierwszym rokiem powrotu do normalności po lockdownie i ograniczeniach wynikających z pandemii. To doświadczenie pokazało, w jak dynamicznym otoczeniu instytucjonalno-prawnym i ekonomicznym funkcjonujemy i jak ważne jest zarządzanie strategiczne. Dla nas w pewnym stopniu był to test warunków skrajnych, który przeszliśmy pomyślnie. Jako instytucja poznaliśmy nasz potencjał i chcemy, by jak najlepiej odpowiadał on na współczesne wyzwania na rynku finansowym. Wyrazem tego jest pierwsza w historii Strategia UKNF na lata 2021–2025 – napisał Jacek Jastrzębski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego na łamach rocznika „Polski Kompas 2021”

Intensywne prace nad tym dokumentem toczyły się w UKNF przez wiele miesięcy. W tym czasie mierzyliśmy się również z istotnymi, bieżącymi wydarzeniami, jakie były udziałem całego rynku finansowego.

W pierwszym etapie prac przygotowaliśmy diagnozę sytuacji, aktualizację wizji i misji nadzoru oraz główne wyzwania na najbliższe lata. W złożonym otoczeniu nowoczesny i sprawny nadzór musi działać proaktywnie, aby skutecznie przeciwdziałać nadużyciom na rynku finansowym. Do tego potrzebne jest efektywne zarządzanie informacją i wiedzą.

Trzeba też pamiętać, że Urząd to instytucja kluczowa z punktu widzenia nadzoru nad podmiotami działającymi na rynku finansowym, którym ludzie oraz interesariusze instytucjonalni powierzają swoje środki finansowe i wrażliwe dane. W tym kontekście zarządzanie strategiczne musi uwzględniać jeszcze większą odpowiedzialność za rynek i podmioty na nim funkcjonujące, w tym za bezpieczeństwo konsumentów.

Osiągnięcie określonej przez nas wizji wymaga od UKNF koncentracji na przeprowadzeniu istotnych zmian na rzecz rynku finansowego, w organizacji i jej funkcjonowaniu. Dlatego właśnie UKNF potrzebuje strategicznego drogowskazu na lata 2021–2025, który wskaże, na czym powinniśmy się skoncentrować, wprowadzając zmiany. Chodzi o określenie, co i jak Urząd powinien zmieniać na rynku finansowym, w sposobie swojego działania i w posiadanych aktywach, oraz jak sprawować sprawny i efektywny nadzór, który nie tylko będzie nadążać za rynkiem finansowym, lecz także prognozować i antycypować jego potrzeby oraz wyzwania.

Kolejny etap polegał na metodycznym uporządkowaniu wniosków, zdefiniowaniu celów oraz mierników pozwalających na ocenę ich realizacji i w końcu – nadaniu im kształtu strategii. W wyniku tych prac powstał dokument, który pokazuje, jakie są priorytety zmian. Określa on cele strategiczne, które jako Przewodniczący KNF wyznaczyłem Urzędowi na najbliższe lata.

Strategia UKNF stanowi zbiór zmian pozwalających na zarządzanie rozwojem Urzędu w trzech kluczowych kierunkach: skuteczniejszego i efektywniejszego wykorzystania danych, informacji i wiedzy, bardziej proaktywnego nadzoru i lepszego zarządzania organizacją. Założyliśmy, że do końca 2025 r. UKNF osiągnie maksymalną sprawność, stając się nowoczesną i multizadaniową organizacją.

Kluczową rolę w realizacji tego celu odgrywa digitalizacja i automatyzacja oraz wdrażane w UKNF zintegrowanego, holistycznego zarządzania całą organizacją, które angażuje i rozwija kadrę kierowniczą. Równocześnie będziemy wspierać wszystkich naszych pracowników kompetencyjnie, technologicznie i organizacyjnie. To wiąże się z potrzebą budowy odpowiedniej kultury organizacyjnej oraz jej ściślejszego powiązania z wartościami. Jestem przekonany, że przełoży się to na wzrost skuteczności nadzoru, opartego na sprawnej organizacji korzystającej z nowoczesnych technologii oraz technik zarządczych.

Pandemia koronawirusa pozwoliła nam wypracować nowe standardy współdziałania z podmiotami nadzorowanymi oraz z innymi instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo systemu finansowego. Otwarty i konstruktywny dialog z rynkiem pozwolił nam na wypracowanie wielu skutecznych rozwiązań. Naszą rolę widzimy przede wszystkim w aktywnym wsparciu nadzorowanych sektorów, służącym bezpieczeństwu i stabilności rynkowi finansowemu w Polsce, a co za tym idzie – zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkim jego interesariuszom. Nasza strategia będzie wspierać i rozwijać ten dorobek. Przeprowadzone wcześniej konsultacje projektu strategii UKNF z rynkiem są dobrym przykładem tego, jak chcemy realizować naszą koncepcję dialogu.

Jacek Jastrzębski,przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego

Tekst przewodniczącego KNF został opublikowany w elektronicznym wydaniu „Polskiego Kompasu 2021” dostępnym bezpłatnie do pobrania na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

»» Pobierz teraz bezpłatnie PDF „Polskiego Kompasu 2021”:

GB.PL - KLIKNIJ TUTAJ

GOOGLE PLAY - KLIKNIJ TUTAJ

APPLE APP STORE - KLIKNIJ TUTAJ

HUAWEI APP GALLERY - KLIKNIJ TUTAJ

Okładka Polski Kompas 2021 / autor: Fratria
Okładka Polski Kompas 2021 / autor: Fratria

Polecamy i zachęcamy do lektury tego wyjątkowego rocznika

UWAGA OD REDAKCJI: wszystkie teksty zamieszczone w roczniku „Polski Kompas 2021” zostały przygotowane przez autorów i nadesłane do redakcji do 2 września 2021 roku

Powiązane tematy

Komentarze