Informacje

Waldemar Buda, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej / autor: Fratria / Andrzej Wiktor
Waldemar Buda, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej / autor: Fratria / Andrzej Wiktor

TYLKO U NAS

Polska na plusie z funduszami unijnymi i krajowymi

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • Opublikowano: 15 grudnia 2021, 11:00

  • 3
  • Powiększ tekst

Kryzys spowodowany przez pandemię COVID–19 był szokiem gospodarczym. Znaleźliśmy się w zupełnie nieznanej, wręcz ekstremalnej, sytuacji gospodarczej i społecznej. Kluczowym zadaniem naszego kraju jest teraz powrót na dynamiczną ścieżkę rozwoju sprzed pandemii. Pomogą w tym pieniądze krajowe i unijne – pisze Waldemar Buda, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej na łamach rocznika „Polski Kompas 2021”

Polacy bardzo pozytywnie oceniają obecność Polski w Unii Europejskiej. Zdecydowana większość uważa, że skorzystaliśmy z przystąpienia do UE. Polska z sukcesem inwestuje Fundusze Europejskie oraz krajowe i poziomem rozwoju zbliża się do bogatszych państw wspólnoty. Skala i tempo przemian, których dokonaliśmy, to bez wątpienia skok cywilizacyjny.

Realizacja programów współfinansowanych ze środków unijnych wpływa także na sposób prowadzenia polityki rozwoju. Wiąże się z rozpowszechnianiem zasady partnerstwa, dialogu między administracją centralną a samorządami, przedstawicielami instytucji zrzeszających pracodawców, związkami zawodowymi i organizacjami pozarządowymi.

Obecnie jesteśmy na przełomie dwóch okresów wydatkowania Funduszy Europejskich. Jeden na lata 2014–2021 właśnie się kończy, a zasady kolejnego na lata 2021–2027 są w trakcie konsultacji. Premier Mateusz Morawiecki wynegocjował największe w historii Unii Europejskiej środki dla Polski – 770 mld zł. Chcemy te pieniądze jak najlepiej zainwestować. Duża część funduszy z nowego budżetu UE trafi właśnie do przedsiębiorców. Priorytetem będzie rozwój w obszarze wiedzy, innowacji i tworzenia nowych technologii. Wyzwania te podejmujemy w obliczu nowych globalnych trendów, takich jak zmiany klimatyczne, kwestie demograficzne czy cyfryzacja.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) intensywnie pracuje nad nową perspektywą finansową UE na lata 2021–2027. Przygotowaliśmy Umowę Partnerstwa. To nasz biznesplan inwestowania Funduszy Europejskich. Chodzi o 76 mld euro z unijnej polityki spójności (72,2 mld euro) i Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (3,8 mld euro). Pieniądze te wraz ze środkami krajowymi będą wspierać najważniejsze potrzeby rozwojowe Polski.

Aktywnie pracowaliśmy też nad Krajowym Planem Odbudowy, który określa cele związane z odbudową i tworzeniem odporności społeczno-gospodarczej Polski po kryzysie wywołanym przez pandemię. Zostały w nim zawarte propozycje reform i inwestycji, które pomogą Polsce wrócić na właściwe tory rozwoju. KPO jest podstawą do skorzystania z Funduszu Odbudowy o wartości 750 mld euro. Z tej puli Polska będzie miała do dyspozycji ok. 58 mld euro w dotacjach i pożyczkach. Pieniądze w ramach KPO będą inwestowane w pięciu obszarach: odporność i konkurencyjność gospodarki, zielona energia i zmniejszenie energochłonności, transformacja cyfrowa, dostępność i jakość ochrony zdrowia oraz zielona i inteligentna mobilność.

Krajowy Plan Odbudowy to nie tylko środek zaradczy na obecną sytuację. Chcemy też uodpornić i przygotować gospodarkę na przyszłe, nieprzewidziane okoliczności. Zainteresowanie dokumentem było duże. Odbyliśmy dziesiątki godzin inspirujących rozmów. A po konsultacjach społecznych i wysłuchaniach publicznych dokładnie przeanalizowaliśmy każdą uwagę i opinię. Dokument został uzupełniony między innymi o pożyczki i obecnie składa się z dwóch uzupełniających się części – dotacyjnej i pożyczkowej.

30 kwietnia Rada Ministrów przyjęła Krajowy Plan Odbudowy, a 3 maja Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oficjalnie, w terminie, przesłało Krajowy Plan Odbudowy do Komisji Europejskiej.

Prowadziliśmy intensywny dialog z KE dotyczący uzgodnienia ostatecznego kształtu poszczególnych kamieni milowych oraz wskaźników stanowiących podstawę przekazania Polsce środków finansowych z Funduszu Odbudowy. W połowie lipca 2021 r. zakończyliśmy negocjacje z Komisją Europejską dotyczące Krajowego Planu Odbudowy na poziomie operacyjnym. Czekamy na zakończenie działań ze strony KE.

Kolejnym sprawdzianem dla nas i kolejnych pokoleń będzie przeciwdziałanie ciągle postępującym zmianom klimatycznym. W przypadku Polski i Unii Europejskiej mówimy o dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Dlatego już dziś – krok po kroku – wprowadzamy zmiany, które umożliwią transformację gospodarki z wysokoemisyjnej na niskoemisyjną. Chcemy, żeby ta transformacja była przede wszystkim sprawiedliwa, co będzie możliwe dzięki wykorzystaniu środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Wsparciem z funduszu polski rząd chce objąć sześć regionów górniczych w województwach: śląskim, dolnośląskim, wielkopolskim, małopolskim, łódzkim i lubelskim. Polska otrzyma prawie 4 mld euro z puli całego budżetu Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Do neutralności klimatycznej chcemy dojść w sposób bezpieczny i odpowiedzialny, z uwzględnieniem potrzeb społecznych i gospodarczych. Będziemy tworzyć nowe miejsca pracy, pomagać w przekwalifikowaniu pracownikom z sektora wydobywczego, a także inwestować w rewitalizację terenów pogórniczych.

Odpowiedzią rządu na kryzys wywołany pandemią COVID-19, ale także wielkim impulsem inwestycyjnym na kolejne dekady, będzie Polski Ład. To plan odbudowy rodzimej gospodarki, który ma zmniejszyć nierówności społeczne i stworzyć lepsze warunki do życia dla wszystkich obywateli.

Jak powiedział premier Mateusz Morawiecki: „Krajowy Plan Odbudowy to przedsionek do Nowego Ładu. KPO ma być kamieniem węgielnym tego programu”.

Już wkrótce rozpoczniemy inwestowanie środków unijnych z kolejnej perspektywy finansowej na lata 2021–2027 oraz Funduszu Odbudowy. Pieniądze te oraz środki krajowe pomogą nam odbudować gospodarkę po kryzysie związanym z pandemią koronawirusa i uodpornić ją na przyszłość.

Waldemar Buda, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Tekst ministra Waldemara Budy został opublikowany w elektronicznym wydaniu „Polskiego Kompasu 2021” dostępnym bezpłatnie do pobrania na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

»» Pobierz teraz bezpłatnie PDF „Polskiego Kompasu 2021”:

GB.PL - KLIKNIJ TUTAJ

GOOGLE PLAY - KLIKNIJ TUTAJ

APPLE APP STORE - KLIKNIJ TUTAJ

HUAWEI APP GALLERY - KLIKNIJ TUTAJ

Okładka Polski Kompas 2021 / autor: Fratria
Okładka Polski Kompas 2021 / autor: Fratria

Polecamy i zachęcamy do lektury tego wyjątkowego rocznika

UWAGA OD REDAKCJI: wszystkie teksty zamieszczone w roczniku „Polski Kompas 2021” zostały przygotowane przez autorów i nadesłane do redakcji do 2 września 2021 roku

Wiadomości Google

Kliknij Obserwuj i bądź na bieżąco!

Powiązane tematy

Komentarze