Informacje

www.sxc.hu
www.sxc.hu

Co z infrastrukturą badawczą? Minister mówi, że można z niej korzystać komercyjnie

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 21 lutego 2014, 10:36

  • 3
  • Powiększ tekst

Infrastrukturę naukową i dydaktyczną wybudowaną ze środków Unii Europejskiej można wykorzystywać także do celów komercyjnych i współpracy z przemysłem - wyjaśnia w liście do rektorów oraz dyrektorów instytutów minister nauki Lena Kolarska-Bobińska.

List skierowany do rektorów uczelni publicznych oraz dyrektorów instytutów badawczych minister nauki i szkolnictwa wyższego skierowała w związku z licznymi pytaniami kierowanymi do jej resortu, dotyczącymi możliwości wykorzystania i sposobu użytkowania infrastruktury badawczej wybudowanej ze środków unijnych. W ostatnich latach zainwestowano w nią ponad 26 mld zł.

"Wbrew wielu wątpliwościom, infrastruktura naukowa i dydaktyczna wybudowana ze środków unijnych może zostać wykorzystana także do celów komercyjnych, a przede wszystkim do realizowania projektów badawczo-rozwojowych we współpracy z przemysłem. Ma to ogromne znaczenie w okresie, gdy priorytetem polityki rządu jest wspieranie rozwoju nauki i innowacyjności" - napisała w liście minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Kolarska-Bobińska. Zapewniła, że takie działanie jest zgodne z celami programów operacyjnych na lata 2007-2013.

Jak zauważa szefowa resortu nauki, w przypadku projektów dofinansowanych z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko możliwe jest wykorzystywanie infrastruktury w celach komercyjnych. Jednak beneficjenci tych programów muszą monitorować dochód uzyskiwany w ramach projektu i raportować go do odpowiedniej instytucji. Zobowiązani są również do zwrotu części dochodu zgodnie z zasadami wynikającymi z odpowiedniego rozporządzenia Rady Unii Europejskiej (nr 1083/2006).

Minister wyjaśnia, że pomocny w procesie monitorowania oraz raportowania dochodów może być przygotowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) dokument "Procedura wyliczania i monitorowania dochodu w projektach I i II osi priorytetowej POIG". "Przedstawione w nim zasady postępowania odnoszą się do Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, jednak mogą być zastosowane także w stosunku do projektów realizowanych w ramach innych programów operacyjnych, w obszarze których wspierana była infrastruktura badawcza i dydaktyczna bez wykorzystania mechanizmów pomocy publicznej" - napisała Kolarska-Bobińska.

NCBR organizuje też szkolenia dotyczące zasad wykorzystania infrastruktury badawczej. Odbywają się one w ramach programu "SIMS - Wsparcie Zarządzania Infrastrukturą Badawczą".

Kolarska-Bobińska zapowiada w liście, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego planuje zorganizowanie szkoleń dotyczących tej tematyki dla pracowników uczelni, w których rozpoczną działalność "Inkubatory Innowacyjności". Dwanaście takich uczelni wyłoniono w styczniu, a każda z nich otrzyma do 1,5 mln zł wsparcia na pomoc naukowcom we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań.

Szkoleniami dotyczącymi zasad wykorzystania infrastruktury badawczej zostaną objęci również laureaci ministerialnego programu "Brokerzy Innowacji". Wyłonieni w programie brokerzy to osoby, których zadaniem będzie zachęcanie naukowców do komercjalizacji swoich prac.

Jak przypomina minister nauki, w ostatnich latach za pieniądze ze środków unijnych wybudowano nowe laboratoria, sale multimedialne, kampusy, centra transferu technologii, a jednostki naukowe wyposażono w nowoczesną aparaturę badawczą. "Ten najbardziej pracowity czas budowania mamy już za sobą. Teraz trzeba w pełni wykorzystać możliwości, jakie daje nowoczesna infrastruktura" - podkreśla.

(PAP)

ekr/ agt/ dym/

Powiązane tematy

Komentarze