Informacje

Sejm / autor: PAP
Sejm / autor: PAP

Budżet państwa znacznie bardziej zrównoważony

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 23 czerwca 2022, 20:50

  • 1
  • Powiększ tekst

Komisja Finansów Publicznych w czwartek omawiała sprawozdania z wykonania budżetu państwa w 2021 r., m.in. części dotyczącej wykonania dochodów. M.in. potrzeby pożyczkowe netto w 2021 r. były wielokrotni mniejsze niż wcześniej założono i wyniosły 7,97 mld zł wobec zaplanowanych dodatnich potrzeb pożyczkowych na poziomie 32,4 mld zł. Potrzeby pożyczkowe brutto wyniosły 164,5 mld zł w stosunku do 205 mld zł, jakie planowano. Ogólny wynik budżetu był lepszy od zaplanowanego w znowelizowanej ustawie budżetowej

W czwartek Komisja Finansów Publicznych omawiała sprawozdania w wykonania budżetu państwa w 2021 r. Wśród informacji, jaka została przedstawiona podczas posiedzenia komisji, znalazło się m.in. sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu państwa w 2021 r.

Jak mówił podczas posiedzenia komisji wiceminister finansów Sebastian Skuza, wykonanie dochodów budżetu państwa wyniosło 453,3 mld zł, co oznacza wynik lepszy od 2,1 proc. od zaplanowanego w znowelizowanej ustawie budżetowej.

Warunki gromadzenia dochodów budżetu były lepsze niż w 2020 r., kiedy otoczenie gospodarcze było zdeterminowane przez Covid. Po okresie recesji, w 2021 r. zanotowano wzrost PKB w ujęciu realnym o 5,9 proc., zaobserwowano także znaczące przyspieszenie tempa wzrostu w ujęciu nominalnym – mówił wiceminister Skuza.

Przypomniał, że w 2021 r. dochody z VAT wyniosły ponad 215 mld zł, z akcyzy – ponad 75 mld zł, z PIT przeszło 73 mld zł a z CIT – ponad 52 mld zł.

Sebastian Skuza przedstawił także sprawozdanie z wykonania wydatków na obsługę długu publicznego w 2021 r. Na ten cel wydano w 2021 r. 25,9 mld zł, z czego 19,8 mld zł poszło na obsługę długu krajowego a ponad 6,1 mld zł na obsługę długu zagranicznego.

Wydatki były o przeszło 3 mld zł niższe niż rok wcześniej, udział wydatków na obsługę długu publicznego spadł w wydatkach budżetu z niemal 6 proc. w r. 2020 do 5 proc. i z 1,3 proc. PKB do 1 proc. PKB – powiedział Skuza.

Dodał, że dochody budżetu z obsługi długu zostały zrealizowane w kwocie 1,46 mld zł - przy zaplanowanych dochodach na poziomie 1,68 mld zł, z czego największą część stanowiły dochody zagraniczne w kwocie 977 mln zł. Z informacji przedstawionej przez wiceministra finansów wynika, że potrzeby pożyczkowe netto w 2021 r. były ujemne i wyniosły 7,97 mld zł wobec zaplanowanych dodatnich potrzeb pożyczkowych na poziomie 32,4 mld zł. Potrzeby pożyczkowe brutto wyniosły 164,5 mld zł w stosunku do 205 mld zł, jakie planowano.

Na koniec roku państwowy dług publiczny wyniósł 1 148 mld zł. Zadłużenie sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniosło 1 410 mld zł. Oznacza to spadek relacji zadłużenia sektora do PKB z 57,1 proc. do 53,8 proc. Zadłużenie pozostaje poniżej progu 60 proc. PKB, relacja jest istotnie niższa niż średnia dla Unii Europejskiej, która wynosi 88,1 proc. PKB, i dla strefy euro, gdzie jest to 95,6 proc. PKB – podkreślił Skuza.

PAP, mw

CZYTAJ TEŻ: Polska ma władze, które zdążyły zabezpieczyć Polskę na czas

Powiązane tematy

Komentarze