Informacje

Wizualiacje CPK - Centralny Port Komunikacyjny / autor: Fratria
Wizualiacje CPK - Centralny Port Komunikacyjny / autor: Fratria

Minister infrastruktury zatwierdził Plan Generalny CPK

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 8 czerwca 2023, 17:12

  • 1
  • Powiększ tekst

Minister Infrastruktury zatwierdził Plan Generalny Centralnego Portu Komunikacyjnego - poinformowała spółka CPK. Jak dodano, określa on plan rozwoju nowego portu lotniczego do końca 2060 r.

Plan Generalny Centralnego Portu Komunikacyjnego określa zakładane etapy rozwoju nowego lotniska do końca 2060 r., czyli zgodnie z prognozami Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Powietrznego (IATA) dot. ruchu lotniczego dla Polski.

Plan Generalny, jeden z kluczowych dokumentów koniecznych do założenia lotniska i budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, został zaakceptowany przez Ministra Infrastruktury” - przekazała spóła CPK.

Jak dodano, Plan Generalny zabezpiecza tereny pod lotnisko, ale również strefy wokół lotniska, narzucając ograniczenia m.in. w wysokości zabudowy czy sposobu zagospodarowania terenu.

Zatwierdzony Plan Generalny jest warunkiem wystąpienia o tzw. promesę zezwolenia na założenie lotniska, o którą spółka CPK zwróci się do Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC) w ciągu najbliższych dni” - przekazał Marcin Horała, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu ds. CPK.

Jak dodał, promesa będzie potem jednym z załączników do wniosku o decyzję lokalizacyjną, który następuje po otrzymaniu wyczekiwanej przez CPK decyzji środowiskowej, a poprzedza wniosek o pozwolenie na budowę.

Spółka CPK poinformowała, że przed skierowaniem do Ministra Infrastruktury wniosku o zatwierdzenie Planu Generalnego CPK na lata 2022-2060, został on skonsultowany z władzami 13 gmin z otoczenia inwestycji, pozytywnie zaopiniowany przez prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz uzgodniony z ministrami: obrony narodowej oraz funduszy i polityki regionalnej.

Zatwierdzony Plan Generalny jest bardzo dobrą wiadomość w kontekście zaawansowanego procesu wyboru partnera finansowego, który obejmie mniejszościowy pakiet udziałów w spółce będącej operatorem lotniska CPK” - podkreśla Horała.

Spółka poinformowała, że zatwierdzony Plan Generalny Lotniska CPK na lata 2022-2060 jest zgodny z polityką transportową Polski. Koncepcja zawarta w Planie jest też spójna ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) i Strategią Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 r.

Plan Generalny lotniska obejmuje obszar 13 gmin z otoczenia inwestycji. W województwie mazowieckim są to: Baranów, Jaktorów, Grodzisk Mazowiecki i Milanówek (powiat grodziski), Brwinów (pow. pruszkowski); Nowa Sucha, Sochaczew i Teresin (pow. sochaczewski); Błonie (pow. warszawski zachodni); Wiskitki i Żyrardów (pow. żyrardowski). Natomiast w woj. łódzkim jest to gmina Bolimów (pow. skierniewicki).

Spółka przekazała, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Warszawie rozpatruje wniosek o decyzję środowiskową dla CPK.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha ma być wybudowany port lotniczy, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać do 40 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz.

CPK ma zostać uruchomiony w 2028 r. wraz z węzłem kolejowym i odcinkiem Kolei Dużych Prędkości Warszawa – Łódź. Reszta inwestycji kolejowych CPK jest zaplanowana do połowy kolejnej dekady.

Spółka CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa.

Czytaj także: Pierwsza polska lokomotywa wodorowa dopuszczona do eskploatacji

Czytaj także: Próbował wyrzucić dzikiego lokatora z własnego mieszkania i … trafił za kratki

PAP/rb

Powiązane tematy

Komentarze