Informacje

Fot.nordea.pl
Fot.nordea.pl

PKO BP przejęło aktywa Nordei

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 1 kwietnia 2014, 19:39

    Aktualizacja: 2 kwietnia 2014, 10:58

  • 3
  • Powiększ tekst

Od 1 kwietnia Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego powiększyła się o Nordea Bank Polska, Nordea Finance Polska oraz Nordea TUnŻ. Ostateczna łączna kwota za przejęte spółki wyniosła blisko 2,81 mld zł. Portfel kredytów w walutach obcych o wartości 15,2 mld zł będzie refinansowany przez okres 7 lat przez Nordea Bank AB. Pełne zakończenie procesu integracji planowane jest w pierwszej połowie 2015 roku.

Przejęcie rozpoczyna proces integracji banków, który będzie realizowany w dwóch etapach. Pierwszy obejmuje formalne połączenie obu instytucji, drugi fuzję operacyjną. Cały proces integracji potrwa około roku.

–  Do tej pory PKO Bank Polski rozwijał się organicznie umacniając pozycję lidera rynku. Przejęcie aktywów Nordea pozwoli nam na przyspieszenie wzrostu i realizację planów budowy nowej jakości usług bankowych Integracja spółek w ramach jednej grupy kapitałowej to jedno z naszych najważniejszych celów na najbliższy rok. Postrzegam to jako szansę na nie tylko na zwiększenie skali działalności, ale także dalszy rozwój zarówno w obszarze bankowości detalicznej, jak i korporacyjnej przy utrzymaniu wysokiej efektywności działania – mówi Zbigniew Jagiełło, prezes zarządu PKO Banku Polskiego.

Do czasu przewidywanej na początek października 2014 roku fuzji prawnej, Nordea Bank Polska będzie osobną spółką w Grupie Kapitałowej Banku. Oba banki zachowają odrębność w zakresie świadczonych usług z wyjątkami. Od chwili wejścia spółek Nordea do grupy PKO klienci obu banków mogą bezpłatnie korzystać z połączonej sieci bankomatów w przypadku transakcji kartami debetowymi. Od początku kwietnia br. klienci PKO nabywający i posiadający kredyty hipoteczne oraz karty kredytowe będą mogli skorzystać z oferty ubezpieczeń na życie Nordea Polska TUnŻ. Wkrótce w sieci Nordea dostępna będzie m.in. pożyczka gotówkowa PKO Banku Polskiego. Od września ubiegłego roku Nordea Bank Polska oferuje natomiast 27 funduszy i subfunduszy otwartych, program regularnego oszczędzania (OPI) oraz portfele inwestycyjne PKO TFI, które zostały przygotowane specjalnie dla klientów Nordea.

Nordea Bank Polska przestanie funkcjonować jako oddzielny podmiot dopiero od momentu fuzji prawnej. Wówczas PKO Bank Polski automatycznie stanie się stroną wszystkich zawartych umów z klientami. W ciągu dwóch tygodni po zakończeniu fuzji prawnej markę Nordea Bank Polska zastąpi logo PKO Banku Polskiego. Natomiast siedziba Nordea Bank Polska w Gdyni zostanie wykorzystana przez Bank Hipoteczny, który tworzy PKO Bank Polski.

Fuzja prawna nie jest równoznaczna z ujednoliceniem działania obu instytucji z perspektywy klientów. Proces integracji banków zakończy zaplanowana na połowę 2015 roku fuzja operacyjna, czyli połączenie operacji, systemów i zasobów IT obu instytucji. W tym okresie nastąpi stopniowe ujednolicenie działalności, m.in. w zakresie dostępu do placówek i systemów transakcyjnych dla wszystkich klientów.

Nordea Polska TUnŻ pozostanie oddzielną spółką w Grupie PKO Banku Polskiego i funkcjonować będzie pod marką PKO.  Na jej bazie bank zamierza budować nowy model sprzedaży ubezpieczeń. Natomiast Nordea Finance Polska, prowadząca działalność leasingową i faktoringową, docelowo zostanie połączona z PKO Leasing.

W związku z zamknięciem transakcji Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego powiększyła się o ponad dwa tysiące pracowników ze spółek Nordea do ponad 29 tys. osób. – Przed nami ambitne wyzwania sformułowane w nowej strategii na lata 2013-2015. Projekty, które prowadzimy obejmują wszystkie obszary funkcjonowania banku i spółek grupy. To oznacza wiele możliwości zawodowych w ramach jednej z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i cenionego pracodawcy. Wierzę, że razem możemy osiągnąć więcej – dodaje Zbigniew Jagiełło.

PKO Bank Polski dzięki przejęciu umocni swoją pozycję rynkową. Sieć sprzedaży zwiększy się o 25 proc. w największych miastach, z czego większość stanowić będą placówki w atrakcyjnych lokalizacjach. Segment klientów zamożnych wzrośnie natomiast o 8 proc. Przejęcie Nordea Polska TUnŻ przyspieszy osiągnięcie celów strategicznych w obszarze bancassurance. Transakcja przyczyni się do wzmocnienia pozycji PKO w segmencie bankowości korporacyjnej, zwłaszcza w zakresie emisji obligacji komunalnych i dla firm oraz obsługi przedsiębiorstw z kluczowych sektorów gospodarki, a także usług rozliczeniowych o zasięgu międzynarodowym. Fuzja przyspieszy także rozwój oferty Grupy Kapitałowej w zakresie produktów leasingowych i faktoringowych.

Jednocześnie jednym z warunków transakcji było zapewnienie przez Nordea Bank AB refinansowania przez 7 lat portfela kredytów w walutach obcych o wartości 15,2 mld zł. Stosowną umowę w tym zakresie zawarto 1 kwietnia br. Nordea Bank AB będzie także pokrywać przez 4 lata 50 proc. kosztu ryzyka z tytułu strat na tym portfelu przekraczających poziom 40 punktów bazowych w ujęciu rocznym.

Nabycie Nordea Bank Polska nastąpiło w drodze publicznego wezwania do sprzedaży 100% akcji banku Przejęcie Nordea Finance Polska oraz Nordea Polska TUnŻ w formie transakcji prywatnych. Rozliczenie transakcji planowane jest na 4 kwietnia br. Skorygowana cena nabycia akcji Nordea Bank Polska wynosi 2,62 mld PLN, a akcji Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie 184,6 mln PLN. Korekty zostały dokonane w związku z wynikami finansowymi banku i zakładu ubezpieczeń pomiędzy 1 stycznia 2013 roku a 28 lutego 2014.

Na stronach internetowych PKO Banku Polskiego oraz Nordea Bank Polska i pozostałych przejmowanych spółek udostępnione zostaną specjalne zakładki informacyjne poświęcone połączeniu banków. Ponadto w ciągu kilku dni po zamknięciu transakcji klienci otrzymają list powitalny.

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

Sprawdź promocje wSklepiku.pl!

Nie zwlekaj!

Powiązane tematy

Komentarze