Informacje

CPK - wizualizacja / autor: Materiały prasowe
CPK - wizualizacja / autor: Materiały prasowe

CPK a mieszkańcy. Jak spółka konsultuje inwestycje kolejowe?

Artykuł sponsorowany

  • Opublikowano: 24 listopada 2022, 09:15

  • 0
  • Powiększ tekst

Warszawa-Łódź, Katowice-Ostrawa, Łętownia-Rzeszów – to tylko niektóre z kilkunastu nowych odcinków kolejowych, które powstaną w ramach Programu Kolejowego CPK. Obecnie trwają prace przygotowawcze zakrojone na szeroką skalę. W proces wyboru wariantów inwestorskich aktywnie włączani są mieszkańcy okolic, w których pojawią się nowe linie.

Przeciwnicy projektów realizowanych przez Centralny Port Komunikacyjny zarzucają, że spółka prowadzi je niezależnie od mieszkańców, bez poszanowania ich opinii i wyrządzając ludziom krzywdę. Granie na emocjach nie od dziś jest metodą wykorzystywaną przez oponentów dużych inwestycji, szczególnie infrastrukturalnych, ale w tym przypadku nie ma nic wspólnego z prawdą.

Inwestycje kolejowe (ale nie tylko) prowadzone przez CPK charakteryzują się przede wszystkim głębokim zaangażowaniem mieszkańców. Najszerzej zakrojonym procesem były prace nad Strategicznym Studium Lokalizacyjnym, w którym wyznaczono korytarze przyszłych inwestycji kolejowych i drogowych w ramach Programu CPK. Wtedy zainteresowani inwestycją zgłosili prawie 160 tys. uwag, które zostały przeanalizowane w ramach prac nad SSL.

Ponadto, prace nad poszczególnymi odcinkami są prowadzone w zakresie znacznie wykraczającym poza wymagania ustawowe. W ramach Programu Kolejowego CPK powstaną m.in. linie Kolei Dużych Prędkości, które muszą zostać zaprojektowane w rygorze standardów technicznych, zapewniających maksymalną efektywność i bezpieczeństwo użytkowników szybkich pociągów. Dlatego udział mieszkańców na jak najwcześniejszym etapie prac przygotowawczych jest istotny zarówno z punktu widzenia inwestora, który ma szansę skutecznie dostosować przebieg linii do realiów lokalnych, jak i z perspektywy mieszkańców, którzy od samego początku mogą aktywnie uczestniczyć w wyborze preferowanego wariantu.

Dotychczas spółka CPK zorganizowała ponad 900 spotkań we wszystkich regionach, przez które przebiegają aktualnie opracowywane linie kolejowe i zebrała ponad 75 tys. uwag. Warto pamiętać, że to nie koniec – dotychczas były konsultowane warianty odcinków obejmujących ok. 1300 km planowanych linii, ale w najbliższej przyszłości stopniowo będą rozpoczynać się prace na kolejnych ok. 700 km. W związku z tym można spodziewać się coraz większego zainteresowania przebiegiem inwestycji.

Prace nad liniami kolejowymi idą zgodnie z planem – dotychczas spółka opublikowała dwa warianty inwestorskie, do końca 2022 roku pojawią się kolejne. Najbardziej zaawansowanym projektem, oprócz tunelu KDP w Łodzi, jest odcinek między Warszawą a Łodzią (bez Węzła CPK). To tam, zgodnie z sugestiami mieszkańców, z którymi konsultowano przebieg linii, zaplanowano nową stację kolejową – w Brzezinach, niedaleko Łodzi. Również na podstawie opinii mieszkańców uzgodniono przebieg linii przez osiedle Mileszki, też w Łodzi, w tunelu płytkim.

Efekty konsultacji podczas prac dot. odcinka Warszawa-Łódź (bez węzła CPK)

Efekty rozmów z mieszkańcami nie dotyczą tylko centralnej Polski – również odległego Podkarpacia czy Lubelszczyzny. To tam, dzięki rozmowom spółki CPK ze społecznością lokalną, zrezygnowano z budowy łącznika przez Rudną Wielką. Inwestor zareagował również na niepokoje mieszkańców przygranicznego Bełżca w województwie lubelskim. Dzięki wydłużeniu linii Trawniki-Zamość-Bełżec do granicy możliwe będzie zaproponowanie przez CPK wariantów omijających Bełżec. W tym celu spółka opracuje skorygowane wersje przebiegów na odcinku między Zamościem i granicą polsko-ukraińską. Jest to wyjście naprzeciw propozycjom mieszkańców tej miejscowości, którzy obawiali się wyburzeń. Kolizje z zabudową mieszkalną w Bełżcu byłyby nie do uniknięcia, gdyby linia kończyła się w tym mieście.

Do końca listopada trwają spotkania informacyjne dotyczące linii węzeł CPK-Płock-Włocławek. Dzięki budowie tego odcinka mieszkańcy Płocka zyskają bardzo szybki dojazd do Warszawy, do której obecnie podróż koleją trwa prawie 3 godziny, mimo stosunkowo niewielkiej odległości (100 km w linii prostej) między tymi miastami. Linia jest częścią tzw. CMK-Północ, czyli przedłużenia Centralnej Magistrali Kolejowej w stronę Kujaw i Trójmiasta i ma niebagatelne znaczenie dla płynności komunikacji między północą a południem Polski.

Wraz z uruchomieniem prac nad studiami techniczno-ekonomiczno-środowiskowymi na kolejnych odcinkach można spodziewać się, że protestów i głosów sprzeciwu będzie przybywać. Przy tak trudnym i złożonym procesie inwestycyjnym to elementy nieuniknione, które inwestor dostrzega i bierze pod uwagę realizując powierzone mu projekty. W rzeczywistości robi jednak dużo więcej niż wymaga prawo, aby każdy kilometr linii kolejowej był jak najlepiej dostosowany do oczekiwań mieszkańców. Wszystko po to, aby inwestycje programu CPK jak najlepiej służyły całemu społeczeństwu.

Inwestycje w ramach Programu Kolejowego CPK

Powiązane tematy

Komentarze