Informacje

liczba ludności / autor: Fratria
liczba ludności / autor: Fratria

Niepokojące dane. Liczba ludności w Polsce drastycznie spada

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 19 stycznia 2023, 14:15

    Aktualizacja: 19 stycznia 2023, 14:19

  • 5
  • Powiększ tekst

Liczba ludności w Polsce do 2060 ma spaść z 37,9 do 32,5 miliona osób, a według prognoz do 2080 roku w Polsce ma żyć tylko 28,2 miliona osób, podaje Ministerstwo Finansów na podstawie opublikowanych danych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Pogłębiać ma się też deficyt funduszu emerytalnego.

Wyniki najnowszego raportu demograficznego są co najmniej niepokojące. Liczba ludności Polski spadnie w 2060 roku do 32,5 mln i 28,2 mln w 2080 roku z 37,9 mln w 2022 roku, co odbije się na sytuacji finansowej funduszu emerytalnego. Obecnie na tysiąc osób w wieku produkcyjnym przypada 390 emerytów. Za 30 lat roku będzie ich ponad dwa razy więcej.

Procesy demograficzne, poprzez swój silny, bezpośredni wpływ na liczby emerytów i ubezpieczonych, oddziałują istotnie na sytuację finansową funduszu emerytalnego. Wyniki prognozy demograficznej należy w tym kontekście uznać za co najmniej niepokojące. Zgodnie z prognozą demograficzną liczebność całej populacji Polski spada z 37,9 mln w 2022 r. do 32,5 mln w 2060 r. i do 28,2 mln w 2080 r. Oznacza to, że populacja Polski w 2080 r. będzie mniejsza niż obecnie o 9,7 mln, tzn. o 25,5 proc., napisano w raporcie.

W prognozie podano, że liczba osób w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat) maleje do 2042 r. W latach 2043-2054 liczba ta utrzymuje się na podobnym poziomie (5,2-5,3 mln osób), po czym spada, osiągając w 2080 r. poziom o 2,7 mln mniejszy niż w 2022 r. Populacja w wieku produkcyjnym (mężczyźni w wieku 18-64 lata i kobiety w wieku 18-59 lat) cały czas maleje, osiągając w 2060 r. poziom o 7,0 mln osób niższy niż w 2022 r., a w 2080 r. już o ponad 9,2 mln niższy niż w 2022 r., tzn. o 41,4 proc. mniej niż w 2022 r.

Populacja osób w wieku poprodukcyjnym (mężczyźni w wieku 65 lat i więcej oraz kobiety w wieku 60 lat i więcej) rośnie do 2058 r., osiągając poziom 12,4 mln, tzn. o 3,7 mln osób wyższy niż w 2022 r. (wzrost o 42,3 proc.). Od 2059 r. populacja osób w wieku poprodukcyjnym spada i osiąga 11,0 mln w 2080 r.

Spadek populacji w wieku poprodukcyjnym po 2058 r. związany jest z jednej strony z wymieraniem wyżu demograficznego lat osiemdziesiątych XX wieku, a z drugiej strony z wchodzeniem w wiek poprodukcyjny osób z niżu demograficznego przełomu XX i XXI wieku, napisano.

W prognozie napisano, że istotnie zmieniają się także udziały ekonomicznych grup wieku w całej populacji. Udział populacji w wieku przedprodukcyjnym spada z 18,2 proc. w 2022 r. do 14,8 proc. w 2040 r., po czym rośnie do 2053 r. (15,5 proc.), by ponownie spaść do minimalnego poziomu 14,2 proc. w 2069 r. W 2080 r. udział populacji w wieku przedprodukcyjnym wynosi 15,0 proc.

Udział ludności w wieku produkcyjnym maleje z 58,8 proc. w 2022 r. do 58,3 proc. w 2025 r., po czym wzrasta do 58,5 proc. w 2028 r. Od 2029 r. do 2059 r. ponownie następuje spadek tego udziału do poziomu 47,1 proc.. Następnie udział populacji w wieku produkcyjnym rośnie do 2067 r. do poziomu 47,6 proc. i po kolejnym spadku w 2080 r. osiąga minimalny poziom 46,2 proc. Udział populacji w wieku poprodukcyjnym cały czas rośnie z 23,0 proc. w 2022 r. do 38,8 proc. w 2080 r.

Czytaj też: Jazda elektrykiem coraz mniej opłacalna

money, jb

Powiązane tematy

Komentarze