Informacje

Prezydent Andrzej Duda / autor: Fratria
Prezydent Andrzej Duda / autor: Fratria

Praca zdalna w KP. Jakie szczegóły?

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 30 stycznia 2023, 14:39

    Aktualizacja: 30 stycznia 2023, 14:55

  • Powiększ tekst

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Kodeksu pracy. Wprowadza ona na stałe do przepisów pracę zdalną, poinformowano w poniedziałek na stronie Kancelarii Prezydenta. Ponadto pracodawcy będą mogli kontrolować trzeźwość pracowników.

Duże zmiany w Kodeksie pracy. Prezydent podpisał nowelizację, która zawiera:

=> definicję pracy zdalnej. Zgodnie z ustawą praca zdalna to wykonywanie pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

=> zastąpienie przepisów o telepracy przepisami o pracy zdalnej

=> wybór pomiędzy wymiarem całkowitym a hybrydowym, stosownie do potrzeb konkretnego pracownika i pracodawcy,

=> umożliwienie polecenia pracownikowi pracy zdalnej w szczególnych przypadkach. To m.in. czas obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu epidemii czy pożaru lub zalania w zakładzie pracy.

Praca zdalna może być wykonywana także okazjonalnie, na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym.

Praca zdalna w tej formie znajdzie zastosowanie w okolicznościach incydentalnych, uzasadnionych wyłącznie potrzebą pracownika. Przykładem może być konieczność opieki nad potrzebującym doraźnego wsparcia członkiem rodziny.

Co ważne, według nowelizacji pracodawca, co do zasady, nie będzie mógł odmówić pracy zdalnej m.in. rodzicom, którzy wychowują dziecko do 4. roku życia, rodzicom i opiekunom, którzy opiekują się osobą z niepełnosprawnością w rodzinie i kobietom w ciąży. Chyba że nie będzie to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika, np. służb mundurowych.

Dodatkowo regulacja zakłada, że pracodawcy będą mogli wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników – lub kontrolę na obecność środków działających podobnie do alkoholu, gdy będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników, innych osób lub ochrony mienia.

Pracodawca będzie miał obowiązek niedopuszczenia do pracy pracownika, w którego organizmie zostanie stwierdzona obecność alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

Badanie stanu trzeźwości pracownika i badanie na obecność w jego organizmie środków działających podobnie do alkoholu będzie mogła przeprowadzać również policja. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia z wyjątkiem przepisów o pracy zdalnej i uchylanej telepracy, przepisy te wejdą w życie po upływie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia.

Czytaj też: Szef MEiN: ponad 400 tys. laptopów dla nauczycieli

Czytaj też: Niespodziewane słowa Billa Gates’a

pap, jb

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych