Informacje

Fot.sxc.hu
Fot.sxc.hu

Stołki w radach nadzorczych zostały podzielone

Polska Agencja Prasowa

  • Opublikowano: 30 kwietnia 2014, 07:19

  • Powiększ tekst

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji rozstrzygnęła konkursy na członków rad nadzorczych mediów publicznych. Powołano po pięciu członków rad nadzorczych Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. KRRiT wyłoniła też rady nadzorcze 17 rozgłośni lokalnych.

Do nowej rady nadzorczej Telewizji Polskiej powołano jej trzech obecnych członków: przewodniczącego Stanisława Jekiełka, Tadeusza Kowalskiego i Leszka Rowickiego. W nowej radzie nadzorczej telewizji zasiądą też przewodniczący obecnej rady nadzorczej Radia dla Ciebie i dyrektor Polskiego Radia dla Zagranicy Juliusz Maliszewski oraz sędzia Marzena Barańska.

W pracach nowej rady nadzorczej Polskiego Radia będą uczestniczyć dwaj jej obecni członkowie: Janusz Adamowski i Artur Andrysiak. W skład rady powołano także b. szefa Kancelarii Sejmu Krzysztofa Czeszejkę-Sochackiego, specjalistę w dziedzinie własności intelektualnej Krzysztofa Czyżewskiego oraz dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Agnieszkę Odorowicz.

Kandydaci na członków rad nadzorczych Telewizji Polskiej i Polskiego Radia są zgłaszani przez uczelnie akademickie. Konkurs na kandydata składa się z trzech etapów: weryfikacji formalnej, merytorycznej oceny wniosków oraz rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami. Rady nadzorcze spółek Telewizji Polskiej i Polskiego Radia liczą po siedmiu członków: pięciu wyłonionych w konkursie przeprowadzonym przez Krajową Radę oraz dwóch powołanych przez ministra kultury i Skarbu Państwa.

Jak wynika z wtorkowego komunikatu, Krajowa Rada rozstrzygnęła również konkursy na członków rad nadzorczych 14 rozgłośni lokalnych: Radia Pomorza i Kujaw w Bydgoszczy, Radia Gdańsk, Radia Katowice, Radia Koszalin, Radia Kraków, Radia Lublin, Radia Łódź, Radia Olsztyn, Radia Opole, Radia Merkury w Poznaniu, Radia Rzeszów, Radia dla Ciebie w Warszawie, Radia Wrocław oraz Radia Zachód w Zielonej Górze. KRRiT uzupełniła też rady nadzorcze Radia Białystok i Radia Szczecin, powołane w niepełnym składzie na posiedzeniu 20 lutego 2014 r. Członkowie rady nadzorczej Radia Kielce zostali powołani wcześniej, na posiedzeniu KRRiT 7 stycznia 2014 r.

W skład rad nadzorczych 17 rozgłośni lokalnych weszli m.in. pracownicy naukowi i przedstawiciele środowisk akademickich oraz członkowie obecnych rad nadzorczych spółek mediów publicznych. Wykaz nazwisk znajduje się na stronie http://www.krrit.gov.pl/dla-nadawcow-i-operatorow/publiczni/konkurs-na-czlonkow-rad-i-zarzadow/konk
urs2013/news,1513,krrit-rozstrzygnela-konkursy-na-czlonkow-rad-nadzorczych-mediow-publicznych.html

Datą końca kadencji obecnych rad nadzorczych jest walne zgromadzenie akcjonariuszy spółek, które jest organizowane zazwyczaj na przełomie maja i czerwca lub w czerwcu.


(PAP)

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych