Informacje

PKO BP  / autor: Fratria
PKO BP / autor: Fratria

Zmiany w radzie nadzorczej PKO BP. Maciej Łopiński przewodniczącym

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 7 czerwca 2021, 17:50

  • 0
  • Powiększ tekst

Zwyczajne walne zgromadzenie PKO BP powołało w poniedziałek do rady nadzorczej troje nowych członków – Agnieszkę Winnik-Kalembę, Macieja Łopińskiego i Dominika Kaczmarskiego. Łopiński został przewodniczącym rady nadzorczej PKO BP.

ZWZ PKO BP powołało w poniedziałek troje nowych członków rady nadzorczej – Agnieszkę Winnik-Kalembę, Macieja Łopińskiego i Dominika Kaczmarskiego. Winnik-Kalemba została zgłoszona do rady nadzorczej przez OFE PZU „Złota Jesień”, a Łopiński i Kaczmarski przez Skarb Państwa.

Agnieszka Winnik-Kalemba w latach 2006 - 2008 była członkiem rady nadzorczej PKO BP, a w 2016 r. pełniła funkcję wiceprzewodniczącej rady nadzorczej PKO BP. Aktualnie jest członkiem rady nadzorczej KGHM Polska Miedź.

Maciej Łopiński jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego. Był posłem na Sejm VII kadencji, w latach 2005–2010 sekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, natomiast w latach 2015–2016 w Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy. Ma wieloletnie doświadczenie z zakresu prawa spółek oraz nadzoru właścicielskiego zdobyte również w organach nadzoru spółek prawa handlowego, m.in. w KGHM Polska Miedź, PZU Asset Management, Telewizji Polskiej.

Łopiński był przewodniczącym rady nadzorczej PZU, ale w poniedziałek poinformował o złożeniu rezygnacji z przewodniczenia i członkostwa w radzie nadzorczej.

Dominik Kaczmarski od lutego 2016 roku do stycznia 2020 roku pracował w Ministerstwie Finansów jako Zastępca Dyrektora Departamentu Podatków Sektorowych, Lokalnych oraz Podatku od Gier, a następnie jako Zastępca Dyrektora i Dyrektor Departamentu Systemu Podatkowego. Współuczestniczył w uszczelnianiu systemu podatkowego w zakresie CIT i VAT. Pełnił funkcje Sekretarza Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania, członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego oraz Członka Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego. Obecnie jest członkiem Zespołu eksperckiego ds. prawa koncernowego wchodzącego w skład Komisji ds. reformy nadzoru właścicielskiego.

W poniedziałek walne odwołało z rady nadzorczej Grażynę Ciurzyńską, wcześniej z członkostwa w radzie zrezygnował Marcin Izdebski. Rada nadzorcza PKO BP liczy 11 członków.

Jeszcze w trakcie ZWZ PKO BP resort aktywów państwowych powołał Macieja Łopińskiego na przewodniczącego rady nadzorczej banku w miejsce Zbigniewa Hajłasza. Jednocześnie MAP desygnował Wojciecha Jasińskiego na wiceprzewodniczącego rady nadzorczej PKO BP.

Zwyczajne walne zgromadzenie PKO BP zdecydowało w poniedziałek także m.in. o pozostawieniu niepodzielonego zysku banku z lat poprzednich. PKO BP posiada zysk niepodzielony z lat ubiegłych, który wynosi 5,5 mld zł. Zdaniem zarządu „uzasadnieniem dla niedzielenia zysku jest możliwość jego potencjalnego wykorzystania dla celów realizowania wypłat dywidendy w następnych latach”. Zarząd podkreślał, że „niedzielenie zysku nie ma wpływu na wysokość współczynników kapitałowych PKO Banku Polskiego”.

Akcjonariusze PKO BP zdecydowali także o pokryciu straty za 2020 roku w wysokości 2,94 mld zł z funduszu utworzonego na pokrycie strat, które powstaną w następstwie rozpoznania skutków finansowych ugód z klientami walutowych kredytów hipotecznych.

W kwietniu NWZ PKO BP zdecydowało o utworzeniu funduszu o wartości 6,7 mld zł na pokrycie strat związanych z ugodami w sprawie kredytów walutowych.

Strata PKO Banku Polskiego za rok 2020 w wysokości 2 943 792 603,05 zł zostanie pokryta z funduszu specjalnego utworzonego uchwałą nr 4/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 23 kwietnia 2021 r. (…) W wyniku tego działania wysokość funduszu specjalnego spadnie z 6 700 000 000 zł do 3 756 207 396,95 zł” - napisano w uzasadnieniu do projektu uchwały zarządu na ZWZ.

ZWZ PKO BP ponadto udzieliło absolutorium członkom zarządu i rady nadzorczej banku za 2020 rok; podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PKO BP za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.

Poniedziałek to ostatni dzień, kiedy Zbigniew Jagiełło jest prezesem PKO BP. 11 maja br. złożył rezygnację z pełnionej funkcji i ze składu zarządu z upływem dnia zamknięcia zwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na 7 czerwca. Rezygnacja nie zawierała przyczyn jej złożenia. Prezes przekazał w poniedziałek, że zachował sobie 102 akcje banku, które przekaże „następcom rodzinnym”, tłumacząc, że w 2021 r. bank obchodzi 102. rocznicę istnienia.

Jagiełło szefował PKO BP od października 2009 roku, powołany na kolejne kadencje w 2011, 2014, 2017 i 2020 roku. Był odpowiedzialny m.in. za przeprowadzenie PKO BP przez okres kryzysowych zawirowań na międzynarodowych rynkach finansowych; przygotowanie i realizację strategii na lata 2010-2012, 2013-2015, 2016-2019 oraz 2020-2022, a także za zaangażowanie banku w walkę z COVID-19.

PKO BP jest dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając 18,3 proc. udziałów w rynku oszczędności, 17,6 proc. w rynku kredytów, 19,7 proc. w rynku kredytów hipotecznych oraz 19,2 proc. w rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych.

Skarb Państwa ma 29,43 proc. akcji PKO BP.

Czytaj też: Borys: Przyspieszenie w gospodarce może być argumentem za podwyżką stóp

PAP/kp

Powiązane tematy

Komentarze