Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria

Grupa PZU: prognozowany zysk netto w 2024 r. na poziomie 4,3 mld zł

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 27 kwietnia 2023, 22:06

  • 0
  • Powiększ tekst

Szacujemy, że Grupa PZU powinna osiągnąć w 2024 r. zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej na poziomie 4,3 mld zł wobec poziomu ustalonego pierwotnie w strategii 3,4 mld zł - poinformowała w czwartek firma. Dodano, że zmiana wynika z wdrożenia nowego standardu sprawozdawczości.

PZU poinformowało, że zarząd spółki w czwartek przyjął dokument „Wpływ wdrożenia MSSF 17 i zmian w otoczeniu makroekonomicznym na mierniki Strategii Grupy PZU na lata 2021-2024”. Dokument ten został też zatwierdzony przez Radę Nadzorczą PZU.

Ubezpieczyciel wprowadził MSSF 17, czyli nowy, międzynarodowy standard sprawozdawczości finansowej dla umów ubezpieczeniowych. Wpływa on na sposób prezentacji danych w sprawozdaniach finansowych, ale - jak wskazano - nie zmienia nic w zakresie potencjału firmy do budowy wartości, realizacji strategicznych celów czy poziomu wypłacanych dywidend. Wdrożenie MSSF 17 oraz uwzględnienie zmian w otoczeniu makroekonomicznym skutkuje natomiast koniecznością aktualizacji kluczowych mierników obowiązującej strategii Grupy PZU na lata 2021-2024 - zauważono.

Wdrożenie MSSF 17 było dla całej branży ubezpieczeniowej poważnym wyzwaniem, wymagającym ogromnej pracy zarówno zespołów księgowości, aktuariatu, kontrolingu, jak i zarządzania oraz zespołów informatycznych - podkreślił Tomasz Kulik, członek zarządu PZU i dyrektor finansowy (CFO).

_Jednocześnie dokonujemy aktualizacji głównych miar strategii Grupy PZU, by uwzględnić znaczące zmiany w otoczeniu makroekonomicznym, które nastąpiły od czasu jej opracowania, w szczególności dotyczące poziomu stóp procentowych” – dodał.

Szacujemy, że Grupa PZU powinna osiągnąć w 2024 roku zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej na poziomie 4,3 mld zł (wobec poziomu ustalonego pierwotnie w strategii 3,4 mld zł) - wskazano w czwartkowym komunikacie.

PAP/RO

Powiązane tematy

Komentarze