Informacje

Zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay

Jaki jest potencjał ekonomiczny metawersum w Polsce?

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 10 maja 2023, 10:39

    Aktualizacja: 10 maja 2023, 20:12

  • 0
  • Powiększ tekst

Metawersum jest w początkowej fazie rozwoju, ale już teraz można dostrzec jego potencjał w dziedzinach takich jak edukacja, rozrywka, czy przemysł

Możliwości te są obok między innymi powstania nowych rynków i modeli biznesowych, stworzenia lepszych warunków do pracy, czy transformacji szkoleń – przedmiotem nowej serii raportów szacujących potencjał ekonomiczny metawersum na całym świecie, w tym również w Polsce.

Według „The Metaverse And The Opportunity For The European Union” polski przemysł jest przygotowany do przyjęcia korzyści płynących z technologii immersyjnych, między innymi z wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. Badania wskazują, że potencjał ekonomiczny metawersum może sięgać w Polsce nawet od 5 do 10 mld euro do 2035 roku. Polska może także skorzystać na dalszym rozwoju infrastruktury cyfrowej i wsparciu ekosystemów w celu ułatwienia adopcji metawersum. Szereg technologii, takich jak hybrydyzacja cyfrowo-fizyczna, XR i AI są obecnie rozwijane i wykorzystywane przez duże przedsiębiorstwa oraz startupy, a według danych DESI z 2022 roku, chociaż Polska jest na 24. miejscu rozwoju cyfrowego w Unii Europejskiej, to tempo polskiego rozwoju cyfrowego jest powyżej średniej unijnej.

Raport wskazuje również na rozwiązania technologiczne wykorzystywane między innymi przez polskie banki takie jak: interoperacyjne usługi uwierzytelniania, korzystanie z wielu urządzeń w celu uzyskania dostępu do usług publicznych oraz technologia uwierzytelniania blockchain. Wszystkie powyższe działania pomagają w rozwoju infrastruktury cyfrowej kraju, a co za tym idzie – łatwiejszego przyjęcia metawersum i jego korzyści w przyszłości.

Poza Polską w raporcie ujęto również badania potencjału ekonomicznego metawersum w całej Unii Europejskiej. Wynika z niego, że region ma stosunkowo wysokie wskaźniki adaptacji biznesowej technologii takich jak AR i VR, a także solidne fundamenty do transformacji cyfrowej dzięki projektowi Komisji Europejskiej Cyfrowa Dekada. Dla porównania wskaźnik adaptacji biznesowej technologii dla Unii Europejskiej wynosi 10%, a dla Stanów Zjednoczonych – 9%.

Technologie immersyjne są wykorzystywane przez państwa członkowskie UE w różnych sektorach. Europejskie marki detaliczne już teraz odkrywają nowe możliwości łączenia się z konsumentami w metawersum, unijni rolnicy analizują, jak nowe technologie mogą usprawnić produkcję, a europejscy producenci samochodów opracowują systemy szkoleniowe oparte na VR, aby usprawnić codzienną pracę i poprawić kontrolę bezpieczeństwa. Kontynuacja dobrych praktyk oraz dalszy rozwój infrastruktury cyfrowej mogą pomóc regionowi w jak najlepszym wykorzystaniu technologii metawersum. W efekcie otworzy ono możliwości gospodarcze o wartości 259–489 miliardów euro rocznego PKB do 2035 roku (ekwiwalent 1,3% do 2,4% unijnego PKB).

Według badań wykorzystanie tego potencjału w UE będzie zależało od budowania podstaw technologicznych niezbędnych do rozwoju metawersum. Według zaleceń państwa członkowskie muszą przede wszystkim zadbać o dalszy rozwój umiejętności cyfrowych społeczeństwa, zapewnić europejskim przedsiębiorstwom właściwe zaplecze techniczne, a także udoskonalenie infrastruktury cyfrowej dla konsumentów. Dopiero wtedy region będzie mógł w pełni skorzystać z potencjału ekonomicznego nowych technologii.

Metawersum to kolejna ewolucja internetu i podobnie jak internet nie będzie pojedynczym produktem, zbudowanym przez jedną firmę. Wręcz przeciwnie. Metawersum będzie konstelacją technologii, platform i produktów zbudowanych przez szereg firm, otwierając nowe możliwości twórcze i komercyjne w Polsce i na świecie. Jak pokazuje niniejsze badanie, choć technologie te są wirtualne, ich wpływ ekonomiczny będzie jak najbardziej realny. Potencjał jest ogromny i zostanie osiągnięty jedynie wspólnym wysiłkiem, poprzez współpracę między firmami technologicznymi, decydentami, społeczeństwem obywatelskim i innymi - komentuje Jakub Turowski, dyrektor ds. polityki publicznej Meta, Europa Środkowo-Wschodnia.

The Metaverse And The Opportunity For The European Union” jest częścią serii raportów zleconych przez Meta i opracowanych przez Deloitte na rzecz badań potencjału ekonomicznego metawersum w USA, Kanadzie, Brazylii, Afryce Północnej, Afryce Subsaharyjskiej, Turcji, Azji oraz na Bliskim Wschodzie.

Raporty są dostępne na stronie.

Meta/KG

Powiązane tematy

Komentarze