Informacje

Polska / autor: Pixabay
Polska / autor: Pixabay

Polska przoduje w krajach Grupy Wyszehradzkiej

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 30 sierpnia 2023, 12:25

    Aktualizacja: 30 sierpnia 2023, 12:34

  • 0
  • Powiększ tekst

Kraje należące do Grupy Wyszehradzkiej – Polska, Czechy, Słowacja i Węgry – wykazują wiele podobieństw w sferze ekonomicznej i społecznej. Jest kilka powodów, dla których inwestorzy zagraniczni traktują te państwa często jako jeden rynek.

Wspólne cechy, takie jak: zbliżony PKB per capita, trendy inflacyjne, struktura produkcji, sprawiają, że kraje stanowią istotny punkt odniesienia dla analiz porównawczych. Przykładowo, gdy chcemy ocenić, jak wypada Polska w pewnym aspekcie gospodarczym, zazwyczaj porównujemy ją najpierw do pozostałych państw Grupy Wyszehradzkiej, a dopiero potem do Niemiec czy innych krajów UE.

Przegląd najważniejszych parametrów polityki makroekonomicznej Polski na tle Czech, Słowacji i Węgier może pomóc w wyodrębnieniu kluczowych cech charakteryzujących Polskę, a także określeniu obszarów, w których Polska odniosła sukcesy lub doznała porażek. To także pozwala na zidentyfikowanie obszarów, które wymagają zmian.

Ciekawym spostrzeżeniem jest niski udział inwestycji przedsiębiorstw w gospodarce Polski, jak na tempo wzrostu PKB. W analizach ekonomicznych wskazuje się na różne możliwe przyczyny tego zjawiska – od czysto statystycznych, przez ekonomiczne, po polityczne. Z jednej strony duża niepewność regulacyjna odstrasza przedsiębiorstwa od inwestowania, upaństwowienie dużej części gospodarki również jest znamienne. Mimo to, rząd deklaruje zwiększenie inwestycji prywatnych, nie uwzględniając przyczyn, dla których wcześniej to się nie udawało. Konieczne jest więc stworzenie wiarygodnej strategii zmiany tego negatywnego trendu.

W kontekście wydatków publicznych, Polska osiąga dobre rezultaty w edukacji czy zdrowiu. Prognozy podnoszenia wydatków na usługi publiczne, w tym administrację i opiekę zdrowotną, może polepszyć konkurencyjność polskiej gospodarki opartej na kapitale ludzkim.

Niedobór dzietności w Polsce stwarza wyzwanie demograficzne, a także pogarsza obciążenie demograficzne kraju. Ograniczenie wydatków na konsumpcję publiczną i nadmiernie duże transfery fiskalne to dwa inne istotne aspekty, które wymagają uwagi. Polska ma też największe transfery bezpośrednie, ale równocześnie osiąga najniższą redukcję nierówności spośród krajów Grupy Wyszehradzkiej.

Analizując te wszystkie aspekty, widać, że mimo wysokiego tempa wzrostu PKB, Polska stoi w obliczu wielu wyzwań. Inwestycje przedsiębiorstw, polityka rodzinna czy efektywność wydatków publicznych są bardzo istotnym elementem rozwoju państwa. Czy będziemy mieli długotrwałą zrownoważoną przyszłość?

Czytaj także: Tąpnięcie na rynku gazu!

Czytaj także: Grupa Wagnera już się przygotowuje. Paszporty wymienione

busssinesinsider, jb

Powiązane tematy

Komentarze