Informacje

zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay
zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay

Sierpniowe dane gospodarcze lepsze od prognoz

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 21 września 2023, 12:59

  • 0
  • Powiększ tekst

Sierpniowy zestaw danych (produkcja przemysłowa, budownictwo, handel) okazał się lepszy od prognoz, co oznacza wzrost szans, że w III kw. 2023 r. gospodarka uniknie trzeciego z rzędu spadku PKB w ujęciu rocznym - oceniają ekonomiści ING Banku Śląskiego. Jednocześnie jednak podtrzymują prognozę wzrostu PKB o 0,4 proc. r/r w całym 2023 r.

Spodziewamy się, że III kw. 2023 może być punktem zwrotnym w polskiej gospodarce. Wreszcie dźwiga się konsumpcja prywatna, która ma być motorem ożywienia koniunktury. Sierpniowy zestaw danych (produkcja przemysłowa, budownictwo, handel) okazał się lepszy od naszych prognoz. Tym samym rośnie szansa, że w III kw. 2023 gospodarka uniknie trzeciego z rzędu spadku PKB w ujęciu rocznym. W całym roku wzrost będzie jednak niski (ok. 0,4 proc.)” - napisali analitycy banku w komentarzu do danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) o sprzedaży detalicznej i wynikach sektora budowlanego.

GUS podał dziś, że sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) spadła o 2,7 proc. r/r w sierpniu 2023 r. Czytaj więcej: Sprzedaż detaliczna spada, ale wolniej

Sprzedaż detaliczna towarów spadła w sierpniu o 2,7 proc. r/r (ING: -4,1 proc.; konsensus: -3,8 proc.), po spadku o 4 proc. w lipcu. Odczyt był wyraźnie lepszy od oczekiwań naszych i rynku. Płytszy niż przed miesiącem spadek sprzedaży był związany z dobrami codziennej potrzeby. Skala spadku sprzedaży żywności oraz paliw była wyraźnie niższa niż w lipcu. Wspomniane kategorie odpowiadają za ok. 40 proc. sprzedaży detalicznej ogółem. W dalszym ciągu dwucyfrowe spadki obserwujemy w przypadku zakupów dóbr trwałego użytku (meble, RTV, AGD). Dane odsezonowane wskazują na wzrost sprzedaży o 1,3 proc. m/m. Dane z handlu sugerują także dalszy spadek presji na wzrost cen towarów, chociaż tempo dezinflacji hamuje. Implikowany deflator sprzedaży detalicznej obniżył się w sierpniu do 6 proc. r/r z 6,4 proc. r/r w lipcu” - napisał ING w komentarzu.

Według ekonomistów banku oczekiwany dalszy spadek inflacji będzie sprzyjał systematycznej odbudowie realnych dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych.

Zwłaszcza że płace będą naszym zdaniem w średnim terminie nadal rosły w dwucyfrowym tempie. Od początku roku obserwujemy także poprawę nastrojów konsumenckich. Spadek sprzedaży detalicznej w ujęciu rocznym jest dodatkowo związany z migracjami uchodźców z Ukrainy, którzy podbili sprzedaż w 2022, generując wysoką bazę odniesienia. Spadek konsumpcji prywatnej w III kw. 2023 powinien być wyraźnie mniejszy niż w II kw. 2023 (-2,7 proc. r/r), a wyraźniejsze odbicie będzie widoczne w IV kw. 2023” - napisali.

GUS poinformował dziś również, że produkcja budowlano-montażowa (zrealizowana przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób) wzrosła o 3,5 proc. r/r w sierpniu br.

W sierpniu produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 3,5 proc. r/r, po wzroście o 1,1 proc. r/r lipcu. Wynik był znacznie lepszy od konsensusu, zakładającego wzrost o 1,1 proc. i naszej prognozy 0,3 proc.. Silniejszy wzrost w budowlance ogółem wynikał głównie z płytszego od naszych oczekiwań spadku w kategorii budowa budynków (-5 proc. r/r po -7,8 proc. w lipcu). Utrzymał się silny dwucyfrowy wzrost (11,8 proc. r/r) w zakresie budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej. W tym obszarze sektora budowlanego Polska korzysta na finalizacji projektów z wykorzystaniem ‘starego’ budżetu UE, z którego możemy korzystać do końca br. W zakresie robót specjalistycznych odnotowano wzrost o 0,9 proc. r/r po spadku o 3,4 proc. w lipcu” – skomentowali ekonomiści ING.

GUS podał, że liczba pozwoleń na budowę mieszkań spadła o 7,5 proc. r/r w sierpniu, liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, wzrosła o 39,4 proc. r/r, zaś liczba mieszkań oddanych do użytku spadła o 2 proc. r/r.

Poprawie wyników sektora budowlanego w sierpniu towarzyszył imponujący wzrost liczby mieszkań których budowę rozpoczęto (o 39,4 proc. r/r), jednakże przy spadkach liczby mieszkań oddanych do użytku (-2 proc. r/r) oraz spadku liczby mieszkań, na realizację których wydano pozwolenia (-7,5 proc. r/r). W ujęciu skumulowanym od początku roku wyraźne spadki odnotowano jednak we wszystkich trzech kategoriach, odpowiednio -19,5 proc. r/r, -0,2 proc. i -29,8 proc.. Sierpień był miesiącem ożywienia w branży budowlanej. Można to wiązać z uruchomieniem rządowego programu ‘Bezpieczny kredyt 2 proc.’, co prawdopodobnie wcześniej wstrzymywało niektóre projekty. Również oczekiwania na obniżki stóp procentowych NBP, które zmaterializowały się nawet w większej od oczekiwań skali we wrześniu, były wsparciem dla koniunktury w sektorze budowlanym. Rośnie popyt na kredyt i zdolność kredytowa potencjalnych kredytobiorców. W efekcie branża budowlana spodziewa się wzmożonego popytu na mieszkania” - napisali w komentarzu ekonomiści banku.

Zwrócili też uwagę, że zgodnie z oczekiwaniami w sierpniu nadal dobrze radziły sobie inwestycje infrastrukturalne. Według nich ta kategoria pozostanie głównym motorem napędowym budownictwa w tym roku. Pozytywny wkład nadal powinny też wnosić prace związane z magazynowaniem i logistyką.

GUS podał w końcu sierpnia, że Produkt Krajowy Brutto (niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) spadł o 0,6 proc. r/r w II kw. 2023 r. wobec 0,3 proc. spadku r/r w poprzednim kwartale.

Czytaj także: 15 tys. klientów zmieniło sprzedawcę prądu

ISBnews/rb

Powiązane tematy

Komentarze