Informacje

Praca / autor: Fratria
Praca / autor: Fratria

Cudzoziemcy kluczem do stabilności FUS

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 6 listopada 2023, 08:06

    Aktualizacja: 6 listopada 2023, 08:50

  • 0
  • Powiększ tekst

Sytuacja finansowa Funduszu Ubezpieczeń Społecznych po trzech kwartałach bieżącego roku była stabilna; istotny wpływ ma na to liczba cudzoziemców pracujących w Polsce i objętych ubezpieczeniem emerytalno-rentowym - poinformowała PAP prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Przychody FUS w okresie styczeń–wrzesień br. wyniosły 267,5 mld zł. Największą ich pozycję stanowiły składki na ubezpieczenia społeczne, których kwota według przypisu wyniosła 227,2 mld zł, czyli 77 proc. planu, i wzrosła w stosunku do analogicznego okresu 2022 r. o 16,1 proc. Wpływy składek wyniosły 223,9 mld zł i były o 16,9 proc. większe niż w tym samym okresie poprzedniego roku – przekazała prezes ZUS.

Zaznaczyła, że istotny wpływ na sytuację FUS ma liczba cudzoziemców pracujących w Polsce i objętych ubezpieczeniem emerytalno-rentowym.

Na koniec września br. w ZUS było zarejestrowanych ponad 1,1 mln obcokrajowców, tj. o 6,4 proc. więcej niż rok wcześniej – wskazała prof. Uścińska.

Podkreśliła, że sytuacja finansowa FUS po trzech kwartałach bieżącego roku była stabilna.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu br. było wyższe o 10,3 proc. rok do roku. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było zbliżone do notowanego we wrześniu 2022 r. – dodała szefowa Zakładu.

Według danych ZUS środki przekazane do funduszu emerytalnego w ramach tzw. suwaka ukształtowały się na poziomie 5,6 mld zł i były wyższe o 6,9 proc. od przekazanych w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Koszty Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w okresie styczeń–wrzesień br. wyniosły 267,7 mld zł, co stanowiło 73,3 proc. kosztów zaplanowanych na ten rok. Kwota ta - jak podał ZUS - była o 18,1 proc. wyższa od kosztów poniesionych w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wydatki na emerytury i renty wyniosły 237,0 mld zł, co oznacza wzrost o 18,4 proc. rok do roku.

ZUS poinformował, że liczba emerytur i rent w wrześniu br. wyniosła 7 907,1 tys. i była o 81,4 tys. większa niż we wrześniu 2022 r. Przeciętna wypłata emerytury i renty wyniosła 3 364,42 zł i była o 18,2 proc. wyższa od wypłaconej rok wcześniej.

Z danych ZUS wynika, że wydatki na pozostałe świadczenia w okresie styczeń–wrzesień br. wyniosły 24,1 mld zł, czyli 68,9 proc. planu, i były wyższe o 6 proc. od poniesionych w analogicznym okresie 2022 r. Największą pozycję pozostałych świadczeń (czyli 47,7 proc.) stanowiły wydatki na zasiłki chorobowe. W okresie styczeń–wrzesień br. wyniosły one 11,5 mld zł i były wyższe o 6,7 proc. rok do roku, przy czym przeciętna wysokość zasiłku wzrosła o 12,3 proc. rok do roku, natomiast liczba dni zasiłkowych spadła o 5,0 proc. rok do roku.

CZYTAJ TAKŻE: Stopy procentowe w dół. Ekspert nie ma wątpliwości

CZYTAJ TAKŻE: Co się dzieje z polską walutą?

CZYTAJ TAKŻE: Ceny mieszkań idą w górę! Deweloperzy sprzedają co jest

pap, jb

Powiązane tematy

Komentarze