Informacje

zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay
zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay

2,7 mln Polaków ma problemy z regulowaniem płatności

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 6 grudnia 2023, 19:28

  • Powiększ tekst

Niezapłacone na czas zobowiązania konsumentów wzrosły o 6,5 mld zł, do 83,6 mld zł przez rok do września tego roku - wynika z raportu InfoDług. Kłopoty z regulowaniem płatności ma 2,7 mln osób; rekordzistą jest mieszkaniec Lubelszczyzny z zadłużeniem 87 mln zł.

Jak wynika z raportu InfoDług przygotowanego na podstawie danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i bazy informacji kredytowej BIK, suma nieopłaconych zobowiązań Polaków wzrosła przez rok o 8,4 proc. i przekroczyła 83,6 mld zł, podczas gdy niesolidnych dłużników przybyło 20 tys. (0,8 proc.) i jest ich obecnie 2,7 mln.

W rezultacie średnie przeterminowane zobowiązanie jednej osoby z tytułu nieuregulowanego czynszu, alimentów, rat pożyczek, kredytów, opłat sądowych, kar za jazdę bez biletu i bieżących rachunków m.in. za telefon, zbliżyło się do 31 tys. zł” - podano.

Jak dodano, kwartał temu było to 30,1 tys. zł, a przed rokiem o 2 tys. zł mniej.

Jak zauważa prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak, wzrost inflacji od 2021 r. spowodował problemy z płatnościami szczególnie osób z regionów wschodniej części kraju: Warmii i Mazur, Podlasia, Lubelszczyzny i Ziemi Świętokrzyskiej.

Kolejne nieuregulowane zobowiązania spowodowały wzrosty przeciętnych zaległości i w rezultacie np. niesolidni płatnicy woj. lubelskiego mają już zaległość na poziomie średniej krajowej, choć jeszcze rok temu była to suma poniżej średniej. Pozytywny w tym wszystkim jest akurat fakt, że w wymienionych województwach, z wyjątkiem warmińsko-mazurskiego, problemy z terminowym wywiązywaniem się z płatności ma statystycznie znacznie mniej osób niż w wielu innych częściach Polski” - przekazał Grzelczak.

Jak dodał, w mniejszym stopniu, ale istotnie, na przestrzeni niemal dwóch lat „skok cen pogłębił też kłopoty finansowe mieszkańców województw: opolskiego, lubuskiego, łódzkiego i pomorskiego”.

Z raportu InfoDług wynika, że nadal najwięcej niesolidnych dłużników i najwyższa wartość zadłużenia przypada na Mazowsze i Śląsk, które skupiają ponad jedną czwartą mieszkańców kraju. W woj. mazowieckim i śląskim mieszka blisko jedna czwarta notowanych BIG InfoMoniotor i BIK niesolidnych dłużników. Mają oni niemal jedną trzecią wszystkich zaległości.

Nieopłacone przez Polaków zobowiązania - zgłoszone przez wierzycieli do BIG InfoMonitor - wynoszą 83,6 mld zł, w 46,3 mld zł to długi, m.in. z tytułu nieopłaconych alimentów, kar za jazdę bez biletu, grzywien sądowych, rachunków telekomunikacyjnych, czynszów, rat pożyczek czy zobowiązań wobec firm windykacyjnych.

Za rosnącymi zobowiązaniami pozakredytowymi Polaków stoi m.in. lawinowy wzrost zaległości alimentacyjnych, który obserwujemy od początku ubiegłego roku. Tylko w okresie od września 2022 do września 2023 długi alimentacyjne podwyższyły się o 2,7 mld zł do prawie 14,7 mld zł. W sytuacji, gdy całe zaległości pozakredytowe Polaków zyskały w tym czasie ponad 3,9 mld zł” - podano.

Z kolei nieopłacone w terminie zobowiązania kredytowe konsumentów notowane w BIK to 37,3 mld zł. Kredyty opóźnione o minimum 30 dni na co najmniej 200 zł, przez rok wzrosły o blisko 2,3 mld zł. Ponad 0,5 mln osób, czyli 20 proc. spośród 2,7 mln niesolidnych dłużników, ma jednocześnie zaległości kredytowe, jak i pozakredytowe. Odsetek ten od lat utrzymuje się na podobnym poziomie - podkreślono.

Z raportu wynika, że 62 proc. dłużników to mężczyźni, a ich zaległości - zwykle są wyższe niż kobiet - stanowią 68 proc. długów. 38 proc. dłużników to kobiety, które mają 32 proc. ogólnej kwoty zaległości.

Średnia zaległość przeciętnego niesolidnego dłużnika wzrosła w rok we wszystkich grupach wiekowych - szczególnie o 16 proc. (1082 zł), osobom między 18. a 24. rokiem życia i wynosi 7 tys. 876 zł.

Młodzi mają obecnie o 22 proc. więcej niż przed rokiem nieopłaconych zobowiązań (ponad 1 mld zł), a pokolenie 45-54-latków, na które i tak przypada najwięcej długów, teraz powiększyło ich wymiar o kolejne 2,5 mld zł (11 proc.) do 25,6 mld zł” - podano.

Drugą grupą wiekową, jeśli chodzi o sumę nieopłaconych zobowiązań są 35-44-latkowie z 21,2 mld zł, o 1,2 mld zł wyższą niż rok temu. Na trzecim miejscu są 55-64-latkowie z 15,4 mld zł (doszło 1,1 mld zł).

W gronie 25-34-latków oraz 55-64-latków dłużników jest dziś nieco mniej niż przed rokiem. Najliczniejszą grupą niesolidnych płatników pozostaje pokolenie Y, czyli 35-44 latkowie (ok. 686 tys.).

Najbardziej zadłużoną osobą w kraju jest mieszkaniec Lubelszczyzny z zaległością bliską 87 mln zł. Kolejny na liście jest 50-letni mężczyzna z Pomorza z niemal 76 mln zł zaległości, oraz 41-latka z Mazowsza, która ma ponad 65 mln zł niespłacanych zobowiązań.

Blisko 440 tys. osób ma zaległe zobowiązania, których wartość nie przekracza 1000 zł. Suma ich opóźnionych rat kredytów i nieuregulowanych rachunków oraz alimentów wynosi ok. 250 mln zł, a to jest mniej niż ma do spłaty trzech największych dłużników w kraju.

BIG InfoMonitor to Biuro Informacji Gospodarczej, gromadzące i udostępniające informacje o wiarygodności płatniczej uczestników rynku.

Czytaj także: Polska sprzedała uprawnienia do emisji CO2 po 68,71 euro

PAP

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych