Informacje

zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay
zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay

AKTUALIZACJA

NBP: rząd wchodzi w kompetencje prezesa banku centralnego

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • Opublikowano: 19 grudnia 2023, 14:42

    Aktualizacja: 19 grudnia 2023, 16:55

  • 3
  • Powiększ tekst

Reprezentacja interesów Polski w międzynarodowych instytucjach bankowych, w tym Banku Światowym, jest wyłączną kompetencją Prezesa NBP – przekazał we wtorek Narodowy Bank Polski. Dodano, że rząd ma kompetencje tylko do ewentualnego wskazania reprezentanta Polski w instytucjach finansowych.

Narodowy Bank Polski (NBP) przekazał we wtorek na platformie X (dawniej Twitter), że „reprezentacja interesów Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych instytucjach bankowych w tym Banku Światowym i EBOiR jest wyłączną kompetencją Prezesa NBP”. Dodano, że kwestie te reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o NBP.

Prezes NBP reprezentuje interesy Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych instytucjach bankowych oraz, o ile Rada Ministrów nie postanowi inaczej, w międzynarodowych instytucjach finansowych” – wskazał Bank, cytując art. 11 ust. 3 ustawy o NBP.

Oznacza to – jak wyjaśniono - że Rada Ministrów ma ”jedynie kompetencje do ewentualnego wskazania reprezentanta RP w międzynarodowych instytucjach mających status instytucji finansowych”. Jak oceniono wraz z uchwaleniem ustawy o NBP uchwała Rady Ministrów z 1986 r., która regulowała wskazywanie nominatów do Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego, „straciła rację bytu w zakresie przedmiotowym”.

Uchwały Rady Ministrów oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów nie są źródłami powszechnie obowiązującego prawa. Mają one charakter wewnętrzny i obowiązują tylko jednostki organizacyjnie podległe organowi wydającemu taki akt (art.93 ust. 1 Konstytucji). Tym samym nie mogą odnosić się do NBP” – podkreślono w oświadczeniu banku centralnego.

W nadesłanym później komunikacie NBP napisano m.in.:

Błędny jest pogląd, że „wystarczy zmiana uchwały Rady Ministrów z 1986 r. - która rozdzieliła kompetencje pomiędzy ministra finansów i prezesa NBP w zakresie wyznaczania reprezentantów w Międzynarodowym Fundusz Walutowym i Banku Światowym - by zmienić reguły obsadzania tych stanowisk.” W wolnej Polsce bowiem reguły te zyskały rangę ustawową, a zatem wyższą niż uchwała rady ministrów rządu PRL. Ustawa o Narodowym Banku Polskim z 1997 r. stanowi w art. 11 ust. 3, że to „Prezes NBP reprezentuje interesy Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych instytucjach bankowych (…)”. Bank Światowy jest pierwszą i największą międzynarodową instytucją bankową, do której odnosi się przepis ustawy. Przepis ten jest bezpośredni, nie formułuje żadnych warunków ani wyjątków.

Po wtorkowym posiedzeniu rządu, premier Donald Tusk poinformował, że podjęto uchwałę Rady Ministrów, „na mocy której minister finansów, a więc minister właściwy dla finansów publicznych, będzie przedstawicielem państwa polskiego w instytucjach międzynarodowych finansowych, w tym w Międzynarodowym Banku Odbudowy i Rozwoju, w tzw. Banku Światowym, co oznacza odwołanie Jacka Kurskiego i przywołanie go z Waszyngtonu z powrotem do kraju”.

Nie będzie już reprezentował Rzeczypospolitej w instytucjach finansowych” - podkreślił szef rządu.

Tusk dodał, że wkrótce zostanie ogłoszony nowy kandydat na to stanowisko.

Jacek Kurski rozpoczął pracę jako Alternate Executive Director szwajcarsko-polskiej konstytuanty w Grupie Banku Światowego w Waszyngtonie w grudniu ub.r. Jego kandydatura została zgłoszona przez Prezesa NBP Adama Glapińskiego jako Gubernatora RP w Banku Światowym. 5 grudnia ub.r. Kurski po raz pierwszy wziął udział w posiedzeniu polsko-szwajcarskiej konstytuanty Banku Światowego.

»» O kompetencjach NBP czytaj też tutaj:

NBP odpowiada ws. zarobków prezesa Glapińskiego!

Kurski w Radzie Dyrektorów Wykonawczych Banku Światowego

PAP, rb

Powiązane tematy

Komentarze